Jesteś tutaj:
Prawo gospodarcze
26.05.2010 - Zespół Internetowej Kancelarii Prawnej
Kliknij, aby ocenić:
 
4,17/6
Uwaga! Publikacja archiwalna
Oznacza to, że od czasu jej opublikowania pojawiły się zmiany aktów prawnych, mogące wpływać na aktualność poniższej treści. SerwisPrawa.pl nie aktualizuje automatycznie wszystkich publikowanych tekstów zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.
Jeżeli interesuje Cię uaktualnienie poniższego tekstu pod kątem obowiązującego stanu prawnego - kliknij w link (funkcja dostępna tylko dla zarejestrowanych Użytkowników).

Adres strony www przedsiębiorcy w KRS

Ministerstwo Sprawiedliwości opublikowało projekt ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Projekt ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym zakłada usprawnienie i ułatwienie pozyskiwania dokumentów wydawanych przez Centralną Informację Krajowego Rejestru Sądowego poprzez zapewnienie jednakowej rangi dokumentom wydawanym zarówno drogą elektroniczną, jak też w tradycyjnej formie papierowej oraz upowszechnienie bezpłatnego dostępu do rejestru. Przepisy nowelizujące umożliwią także wpisanie do rejestru przedsiębiorców numeru NIP„ z urzędu”, po uzyskaniu przez sąd rejestrowy - bezpośrednio z urzędu skarbowego - informacji o jego nadaniu przedsiębiorcy oraz wpisanie do rejestru adresu strony internetowej i adresu poczty elektronicznej, o ile przedsiębiorca takie adresy posiada.
Aktualnie przepisy ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym pozwalają na wydawanie przez Centralną Informację Krajowego Rejestru Sądowego odpisów, wyciągów i zaświadczeń oraz udzielanie informacji z Rejestru w formie papierowej i w drodze elektronicznej, przy czym moc dokumentów urzędowych zastrzeżona jest wyłącznie dla ich formy papierowej. Centralna Informacja wydaje także, drogą elektroniczną, z elektronicznego katalogu dokumentów spółek, kopie dokumentów, które są poświadczane za zgodność z dokumentami znajdującymi się w aktach rejestrowych. Formę odpisów, wyciągów, zaświadczeń, informacji oraz kopii dokumentów z katalogu, wydawanych wnioskodawcom przez Centralną Informację Krajowego Rejestru Sądowego drogą elektroniczną, określają przepisy rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie warunków organizacyjno-technicznych dotyczących formy wniosków i dokumentów oraz ich składania do sądów rejestrowych i Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego drogą elektroniczną, a także orzeczeń, odpisów, wyciągów, zaświadczeń, informacji i kopii dokumentów doręczanych wnioskodawcom tą drogą przez sądy rejestrowe i Centralną Informację (Dz. U. Nr 247, poz. 1813). Zgodnie z przepisami powołanego rozporządzenia odpisy, wyciągi, zaświadczenia i informacje z rejestru oraz orzeczenia doręczane drogą elektroniczną opatrzone są bezpiecznym podpisem elektronicznym uprawnionego pracownika sądu lub Centralnej Informacji –weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
 
Projektowana ustawa wprowadza przepis nadający moc dokumentów urzędowych odpisom, zaświadczeniom oraz informacjom wydawanym przez Centralną Informację Krajowego Rejestru Sądowego – poza formą papierową - także odpisom, wyciągom, zaświadczeniom oraz informacjom wydawanym drogą elektroniczną. Powyższe zostaje zrealizowane przez nowelizację art. 4 ust. 3 ustawy, który nadaje moc dokumentów urzędowych dokumentom wydawanym w formie papierowej, jak i drogą elektroniczną. Na gruncie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym droga elektroniczna oznacza udostępnianie przez sąd lub Centralną Informację dokumentów opatrzonych bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Ustawodawca nie zdecydował się na umieszczenie w wskazanym przepisie wprost określenia kwalifikowanej formy podpisu elektronicznego, ponieważ obecnie nie ma innej możliwości posługiwania się podpisem elektronicznym, niż tylko tzw. bezpiecznym podpisem elektronicznym.
 
Projekt zakłada również, że Centralna Informacja bezpłatnie będzie udostępniała, w ogólnodostępnych sieciach teleinformatycznych wszystkie aktualne informacje o podmiotach wpisanych do Rejestru, w tym również treść dokumentów przekazanych do katalogu dokumentów spółek. Upowszechnienie bezpłatnego dostępu do rejestru oznacza, więc dostęp do wszystkich jego części, czyli
 • rejestru przedsiębiorców,
 • rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej,
 • rejestru dłużników niewypłacalnych,
 • elektronicznego katalogu dokumentów spółek za pośrednictwem sieci teleinformatycznych (Internetu).
 
Przepisy projektu umożliwiają wpisanie do rejestru przedsiębiorców numeru NIP „z urzędu” po uzyskaniu przez sąd rejestrowy - bezpośrednio z urzędu skarbowego - informacji o jego nadaniu przedsiębiorcy. Zaproponowano, aby wpis ten nie podlegał opłacie sądowej i będzie zwolniony z obowiązku ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Z racji tego, iż decyzja sądu dotyczy wpisu informacji o numerze NIP, o nadaniu którego przedsiębiorca został także powiadomiony przez właściwy urząd skarbowy, a więc z rejestracją numeru NIP nie wiąże się żaden negatywny skutek, celowe wydaje się dokonanie stosownego wpisu przez sąd z urzędu. Jako zbędny uznać należy także obowiązek uzasadnienia postanowienia o wpisie numeru NIP wydanego przez sąd w tym trybie, podobnie jak konieczność doręczenia przedsiębiorcy orzeczenia sądu.
 
Ponadto projekt nowelizacji wprowadza przepis umożliwiający wpisanie do rejestru adresu strony internetowej i adresu poczty elektronicznej, o ile przedsiębiorca takie adresy posiada. Ujawnienie tych adresów – pozwalających na szybki kontakt z przedsiębiorcą – będzie dokonywane wyłącznie na żądanie zainteresowanego. Nie przewidziano zwolnienia od opłaty sądowej od wniosku o dokonanie wpisu wskazanych adresów. Należy zauważyć, że regulacji tej również będą podlegały na podstawie art. 50 ustawy, podmioty wymienione w art. 49 ustawy, czyli stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, fundacje oraz publiczne zakłady opieki zdrowotnej podlegające obowiązkowi wpisu do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej, o ile podejmują działalność gospodarczą. W przypadku, gdy podmiot zdecyduje się na wpis adresu strony internetowej i adresu poczty elektronicznej do rejestru, na mocy dodawanego w art. 47 ust. 2, to będzie miał obowiązek dokonywania aktualizacji tych danych w przypadku ich zmiany.
 
 
Autor/Źródło: Zespół Internetowej Kancelarii PrawnejWasze komentarze
Nasi partnerzy
 • InTENSO - outsourcing IT, leasing pracowniczy
 • Jakość obsługi
 • Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT
 • Competitive Skills - Szkolenia biznesowe, rekrutacja i headhunting, doradztwo
 • Kaspersky
 • elsa
 • CBIT.pl
 • Enterprise-Gamification
 • Lazarski
 • Secret Client - tajemniczy klient, tajny klient, mystery shopping
 • Atlassian
Zobacz także
 • Kanały RSS
 • Facebook
® 2008 - 2023 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptacją regulaminu.