Jesteś tutaj:
Prawo gospodarcze
11.10.2012 - Aneta Filipek
Kliknij, aby ocenić:
 
5/3

Sprzedaż napojów alkoholowych

Kieliszek wina, kufel piwa czy fantazyjny drink to symbole, bez których trudno sobie wyobrazić dyskotekę, pub czy inny lokal gastronomiczny. Warto jednak pamiętać, że sprzedaż alkoholu wymaga specjalnego zezwolenia, a jego brak pociąga za sobą poważne sankcje karne.

Kwestie związane ze sprzedażą wyrobów alkoholowych reguluje ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowywaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz stosowne uchwały i zarządzenia rady gminy/ miasta.Aby móc sprzedawać alkohol należy łącznie spełnić następujące warunki:
•    posiadać ważnego zezwolenia,
•    uiścić opłaty,
•    kupować alkoholu u producentów i przedsiębiorców posiadających odpowiednie zezwolenia na jego sprzedaż hurtową,
•  okazać przedsiębiorcy (np. właścicielowi hurtowni) zaopatrującemu dany punkt sprzedaży napojów alkoholowych zaświadczenia potwierdzającego dokonanie wymaganej przepisami opłaty,
•    posiadać tytułu prawnego do lokalu, w którym prowadzona jest sprzedaż alkoholu,
•    prowadzić działalności gospodarczej w miejscu wymienionym w zezwoleniu,
•    zgłaszać organowi zezwalającemu zmiany stanu faktycznego i prawnego, w stosunku do danych zawartych w zezwoleniu, w terminie 14 dni od dnia powstania zmiany,
•    spełniać przez punkt sprzedaży alkoholu wymogów określonych w uchwałach rady gminy/miasta.

Autor/Źródło: Aneta Filipek
To jest tylko fragment artykułu...
Aby uzyskać dostęp do pełnej treści
Jeśli nie jesteś jeszcze naszym użytkownikiem dołącz do nas bezpłatnie!
Zezwolenie na sprzedaż alkoholu może zostać cofnięte w przypadku: •    nieprzestrzegania określonych w ustawie zasad sprzedaży napojów alkoholowych, w szczególności sprzedaży i podawania napojów alkoholowych osobom nieletnim, nietrzeźwym, na kredyt lub pod zastaw, •    nieprzestrzegania określonych w ustawie warunków sprzedaży napojów alkoholowych, •    powtarzającego się co najmniej dwukrotnie w okresie 6 miesięcy, w miejscu sprzedaży lub najbliższej okolicy, zakłócania porządku publicznego w związku ze sprzedażą napojów alkoholowych przez dany punkt sprzedaży, gdy prowadzący ten punkt nie powiadamia organów powołanych do ochrony porządku publicznego, •    wprowadzenia do sprzedaży napojów alkoholowych pochodzących z nielegalnych źródeł, •    przedstawienia fałszywych danych w oświadczeniu o wartości sprzedaży alkoholu w roku poprzednim, •    popełnienia przestępstwa w celu osiągnięcia korzyści majątkowej przez osobę odpowiedzialną za działalność przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie, •    orzeczenia, wobec przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną albo wobec osoby odpowiedzialnej za działalność przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie, zakazu prowadzenia działalności gospodarczej objętej zezwoleniem.
[...]
właścicielowi hurtowni) zaopatrującemu dany punkt sprzedaży napojów alkoholowych zaświadczenia potwierdzającego dokonanie wymaganej przepisami opłaty, •    posiadać tytułu prawnego do lokalu, w którym prowadzona jest sprzedaż alkoholu, •    prowadzić działalności gospodarczej w miejscu wymienionym w zezwoleniu, •    zgłaszać organowi zezwalającemu zmiany stanu faktycznego i prawnego, w stosunku do danych zawartych w zezwoleniu, w terminie 14 dni od dnia powstania zmiany, •    spełniać przez punkt sprzedaży alkoholu wymogów określonych w uchwałach rady gminy/miasta.
[...]
  W razie złamania przepisów można orzec: •    przepadek napojów alkoholowych, •    zakaz prowadzenia działalności gospodarczej polegającej na sprzedaży lub podawaniu napojów alkoholowych.
[...]
Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych wygasa w przypadku: •    likwidacji punktu sprzedaży, •    upływu terminu ważności zezwolenia, •    zmiany rodzaju działalności punktu sprzedaży, •    zmiany składu osobowego wspólników spółki cywilnej, •   niezłożenia oświadczenia o wartości sprzedaży alkoholu w roku poprzednim lub niedokonania stosownej opłaty w ustawowych terminach (przedsiębiorca może wystąpić z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia).
[...]
Aby móc sprzedawać alkohol należy łącznie spełnić następujące warunki: •    posiadać ważnego zezwolenia, •    uiścić opłaty, •    kupować alkoholu u producentów i przedsiębiorców posiadających odpowiednie zezwolenia na jego sprzedaż hurtową, •  okazać przedsiębiorcy (np.
[...]
Jest ono wydawana na czas oznaczony: nie krótszy niż 4 lata — w przypadku sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży (gastronomia) i nie krótszy niż 2 lata — w przypadku sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży (detal).
[...]
Kwestie związane ze sprzedażą wyrobów alkoholowych reguluje ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowywaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz stosowne uchwały i zarządzenia rady gminy/ miasta.
[...]
Sprzedaż alkoholu może być prowadzona tylko na podstawie zezwolenia wydanego przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta właściwego ze względu na lokalizację punktu sprzedaży.
[...]
Przedsiębiorca, któremu cofnięto zezwolenie, może wystąpić z wnioskiem o ponowne jego wydanie nie wcześniej niż po upływie 3 lat od dnia wydania decyzji o jego cofnięciu.
[...]
Organ właściwy może wydać 3 oddzielne zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych: •    do 4,5 proc.
[...]
przyczyn, wójt, burmistrz lub prezydent miasta może wydać zezwolenie z określeniem terminu na wyprzedaż posiadanych, zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych.
[...]
ustawy sprzedawanie lub podawanie napojów alkoholowych w wypadkach, kiedy jest to zabronione, albo bez wymaganego zezwolenia lub wbrew jego warunkom, podlega grzywnie.
Szukasz porady prawnej?
Prześlij swoje pytanie do doświadczonych prawników:
Wasze komentarze
Nasi partnerzy
 • InTENSO - outsourcing IT, leasing pracowniczy
 • Jakość obsługi
 • Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT
 • Competitive Skills - Szkolenia biznesowe, rekrutacja i headhunting, doradztwo
 • Kaspersky
 • elsa
 • CBIT.pl
 • Enterprise-Gamification
 • Lazarski
 • Secret Client - tajemniczy klient, tajny klient, mystery shopping
 • Atlassian
Zobacz także
 • Kanały RSS
 • Facebook
 • Google+
® 2008 - 2020 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptacją regulaminu.