Jesteś tutaj:
Prawo gospodarcze
06.11.2012 - Rafał Rodzeń
Kliknij, aby ocenić:
 
5/5
Uwaga! Publikacja archiwalna
Oznacza to, że od czasu jej opublikowania pojawiły się zmiany aktów prawnych, mogące wpływać na aktualność poniższej treści. SerwisPrawa.pl nie aktualizuje automatycznie wszystkich publikowanych tekstów zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.
Jeżeli interesuje Cię uaktualnienie poniższego tekstu pod kątem obowiązującego stanu prawnego - kliknij w link (funkcja dostępna tylko dla zarejestrowanych Użytkowników).

Zgłoszenie wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Amber Gold

Postanowieniem z dnia 20 września 2012 r. Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku ogłosił upadłość spółki z o.o. Amber Gold. Jednocześnie wezwał wszystkich wierzycieli, aby w terminie 3 miesięcy do daty ogłoszenia niniejszego postanowienia wierzyciele upadłej firmy zgłaszali swoje wierzytelności. Tym samym zwiększy to szanse na odzyskanie chociaż części utraconych pieniędzy.

Zgłoszenie wierzytelności dokonywane jest zawsze do wyznaczonego w postępowaniu upadłościowym sędziego – komisarza. W przedmiotowej sprawie zgłoszenie należy kierować do Sądu Rejonowego Gdańska – Północ w Gdańsku VI Wydział Gospodarczy (sprawy upadłościowe i naprawcze), przy ul. Piekarniczej 10, 80-126 Gdańsk – przekaże on bowiem nasz wniosek sędziemu - komisarzowi. Pamiętajmy, że zgłoszenia należy dokonać w ściśle określonym terminie, a zatem w naszym przypadku terminie 3 – miesięcznym. W innym wypadku wierzyciele, którzy nie zgłoszą swojej wierzytelności będą zaspokojeni w ostatniej kolejności z niepodzielonej części majątku spółki, co w praktyce może doprowadzić do tego, że nie zostaną zaspokojeni, bo majątku już nie będzie. Termin na dokonanie zgłoszenia upłynie zatem 21 grudnia 2012 r. Im szybciej zatem dokonamy zgłoszenia wierzytelności, tym większe szanse na zaspokojenie swojego roszczenia względem Amber Gold. Pamiętajmy, aby zachować jakikolwiek dowód zgłoszonej wierzytelności – np. kopia pisma z potwierdzeniem jego złożenia. Od zgłoszenia nie jest pobierana żadna opłata sądowa.


Pobierz wzór zgłoszenia wierzytelności w sprawie Amber Gold.

Treść zgłoszenia powinna zawierać:

 • imię i nazwisko bądź nazwę albo firmę wierzyciela i odpowiednio jego miejsce zamieszkania lub siedzibę;
 • określenie wierzytelności wraz z należnościami ubocznymi (np. odsetkami) oraz wartość wierzytelności niepieniężnej;
 • dowody stwierdzające istnienie wierzytelności;
 • kategorię, do której wierzytelność ma być zaliczona;
 • zabezpieczenie związane z wierzytelnością oraz oświadczenie wierzyciela, w jakiej prawdopodobnie sumie wierzytelność nie będzie zaspokojona z przedmiotu zabezpieczenia;
 • przedmiot zabezpieczenia, z którego wierzytelność podlega zaspokojeniu - w razie zgłoszenia wierzytelności, w stosunku do której upadły nie jest dłużnikiem osobistym;
 • stan sprawy, jeżeli co do wierzytelności toczy się postępowanie sądowe lub administracyjne;
 • ilość posiadanych udziałów albo akcji oraz ich rodzaj - jeżeli wierzyciel jest wspólnikiem albo akcjonariuszem spółki będącej upadłym.
   


Warto w tym miejscu przypomnieć także, jakie mamy kategorie wierzytelności:
 

 • kategoria I – koszty postępowania upadłościowego, przypadające za czas po ogłoszeniu upadłości należności alimentacyjne oraz renty za wywołanie choroby, niezdolności do pracy, kalectwa lub śmierci oraz z tytułu zamiany uprawnień objętych treścią prawa dożywocia na dożywotnią rentę, należności z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia masy upadłości, należności z zawartych przez upadłego przed ogłoszeniem upadłości umów, których wykonania zażądał syndyk, należności powstałe z czynności syndyka albo zarządcy oraz należności, które powstały z czynności upadłego dokonanych po ogłoszeniu upadłości, niewymagających zgody nadzorcy sądowego lub dokonanych za jego zgodą;
 • kategoria II – przypadające za czas przed ogłoszeniem upadłości należności ze stosunku pracy, należności rolników z tytułu umów o dostarczenie produktów z własnego gospodarstwa rolnego, należności alimentacyjne oraz renty za wywołanie choroby, niezdolności do pracy, kalectwa lub śmierci i renty z tytułu zamiany uprawnień objętych treścią prawa dożywocia na dożywotnią rentę, przypadające za dwa ostatnie lata przed ogłoszeniem upadłości należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, wraz z odsetkami i kosztami egzekucji;kategoria III – podatki i inne daniny publiczne oraz pozostałe należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, wraz z odsetkami i kosztami egzekucji;
 • kategoria IV – inne należności, jeżeli nie podlegają zaspokojeniu w kategorii piątej, wraz z odsetkami za ostatni rok przed datą ogłoszenia upadłości, z odszkodowaniem umownym, kosztami procesu i egzekucji;
 • kategoria V – odsetki, które nie należą do wyższych kategorii w kolejności, w jakiej podlega zaspokojeniu kapitał, a także sądowe i administracyjne kary grzywny oraz należności z tytułu darowizn i zapisów.Nie zapomnijmy dołączyć do zgłoszenia oryginału lub notarialnie poświadczonego odpisu dokumentu, który jest uzasadnieniem naszego zgłoszenia.


Pobierz wzór zgłoszenia wierzytelności w sprawie Amber Gold.

Autor/Źródło: Rafał RodzeńSzukasz porady prawnej?
Prześlij swoje pytanie do doświadczonych prawników:
Wasze komentarze
Nasi partnerzy
 • InTENSO - outsourcing IT, leasing pracowniczy
 • Jakość obsługi
 • Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT
 • Competitive Skills - Szkolenia biznesowe, rekrutacja i headhunting, doradztwo
 • Kaspersky
 • elsa
 • CBIT.pl
 • Enterprise-Gamification
 • Lazarski
 • Secret Client - tajemniczy klient, tajny klient, mystery shopping
 • Atlassian
Zobacz także
 • Kanały RSS
 • Facebook
 • Google+
® 2008 - 2018 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptacją regulaminu.