Jesteś tutaj:
Prawo gospodarcze
26.09.2007 - Zespół Internetowej Kancelarii Prawnej
Kliknij, aby ocenić:
 
5/1
Uwaga! Publikacja archiwalna
Oznacza to, że od czasu jej opublikowania pojawiły się zmiany aktów prawnych, mogące wpływać na aktualność poniższej treści. SerwisPrawa.pl nie aktualizuje automatycznie wszystkich publikowanych tekstów zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.
Jeżeli interesuje Cię uaktualnienie poniższego tekstu pod kątem obowiązującego stanu prawnego - kliknij w link (funkcja dostępna tylko dla zarejestrowanych Użytkowników).

Przedsiębiorco - musisz donosić sam na siebie

Od 23 września 2007 roku obowiązuje rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 sierpnia 2007 roku w sprawie dokumentów, materiałów oraz informacji koniecznych do oceny zachowania przejrzystości stosunków finansowych pomiędzy organami publicznymi a przedsiębiorcami publicznymi.

W rozporządzeniu został określony szczegółowy zakres przekazywania przez przedsiębiorcę publicznego dokumentów materiałów dotyczących przysporzeń ze środków publicznych i ich wykorzystania oraz powiązań organizacyjnych i finansowych z organami publicznymi. Regulacja zawiera również szczegółowy zakres przekazywania przez przedsiębiorcę publicznego informacji zawierającej szczegółowe dane dotyczące przedsiębiorcy publicznego, opis powiązań organizacyjnych i finansowych z organami publicznym, zestawienie oraz opis przysporzeń ze środków publicznych i sposobu ich wykorzystania.

Rozporządzenie Rady Ministrów nakłada na przedsiębiorstwa publiczne obowiązek powiadamiania instytucji, które je nadzorują o szczegółach dotyczących sytuacji zarówno prawnej jak i ekonomicznej oraz o uzyskiwanych przez nie dotacjach ze środków publicznych i sposobach ich wykorzystania.Nowe przepisy dotyczą m.in. spółdzielni, przedsiębiorstw państwowych, spółek handlowych oraz towarzystw ubezpieczeń wzajemnych, na których działalność organy publiczne wywierają znaczący wpływ.

Według rozporządzenia przedsiębiorca publiczny musi przekazać właściwemu organowi nadzorującemu dokumenty i materiały, uwzględniające aktualny stan faktyczny:

 1. akt założycielski przedsiębiorcy publicznego - wraz z jego zmianami,

 2. odpis z Krajowego Rejestru Sądowego,

 3. sprawozdanie finansowe sporządzone zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości,

 4. opinię biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego – o ile podlega ono badaniu zgodnie z odrębnymi przepisami,

 5. skonsolidowane sprawozdanie finansowe – jeżeli obowiązek jego sporządzenia wynika z odrębnych przepisów,

 6. opinię biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego, finansowego ile podlega ono badaniu zgodnie z odrębnymi przepisami,

 7. sprawozdanie z działalności jednostki – jeżeli obowiązek jego sporządzenia wynika z odrębnych przepisów,

 8. dokumentacją, o której mowa w art. 10 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, w części dotyczącej określenia sposobu wypełnienia obowiązku, o którym mowa w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 22 września 2006 r. o przejrzystości stosunków finansowych pomiędzy organami publicznymi a przedsiębiorcami publicznymi oraz o przejrzystości finansowej niektórych przedsiębiorców,

 9. dokumenty potwierdzające rzeczywiste wykorzystanie uzyskanego przysporzenia ze środków publicznych.

Przedsiębiorca publiczny nie musi przekazywać dokumentów i materiałów, w przypadku, gdy zostały one przekazane właściwemu organowi nadzorującemu w poprzednim roku lub roku bieżącym i uwzględniają aktualny stan faktyczny na dzień, w którym następuje przekazanie dokumentów i materiałów w roku bieżącym, zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy.

Internetowa Kancelaria Prawna
www.SerwisPrawa.pl  

Autor/Źródło: Zespół Internetowej Kancelarii PrawnejWasze komentarze
Nasi partnerzy
 • InTENSO - outsourcing IT, leasing pracowniczy
 • Jakość obsługi
 • Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT
 • Competitive Skills - Szkolenia biznesowe, rekrutacja i headhunting, doradztwo
 • Kaspersky
 • elsa
 • CBIT.pl
 • Enterprise-Gamification
 • Lazarski
 • Secret Client - tajemniczy klient, tajny klient, mystery shopping
 • Atlassian
Zobacz także
 • Kanały RSS
 • Facebook
® 2008 - 2021 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptacją regulaminu.