Jesteś tutaj:
Prawo pracy
23.07.2008 - Zespół Internetowej Kancelarii Prawnej
Kliknij, aby ocenić:
 
5/1
Uwaga! Publikacja archiwalna
Oznacza to, że od czasu jej opublikowania pojawiły się zmiany aktów prawnych, mogące wpływać na aktualność poniższej treści. SerwisPrawa.pl nie aktualizuje automatycznie wszystkich publikowanych tekstów zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.
Jeżeli interesuje Cię uaktualnienie poniższego tekstu pod kątem obowiązującego stanu prawnego - kliknij w link (funkcja dostępna tylko dla zarejestrowanych Użytkowników).

Emerytury kapitałowe

Rządowy projekt ustawy o emeryturach kapitałowych, który jest obecnie w Sejmie, dotyczy określenia świadczeń pieniężnych wypłacanych ze środków zgromadzonych w OFE zwanych "emeryturami kapitałowymi", zasad nabywania prawa, trybu przyznawania i ustalania wysokości oraz wypłaty "emerytur kapitałowych".

Zgodnie z rozwiązaniami zastosowanymi w ramach reformy emerytalnej osoby urodzone w roku 1949 są najstarszym rocznikiem uprawnionym do korzystania z II filara. Ze względu na to, że inne kryteria wiekowe obowiązywały przy wejściu do II filara - ten sam wiek dla kobiet i mężczyzn, a inne kryteria obowiązują przy przejściu na emeryturę - różny wiek dla kobiet i mężczyzn uprawniający do przejścia na emeryturę, w latach 2009 – 2013 na emeryturę w II filarze przechodzić będą same kobiety. Natomiast osoby urodzone po roku 1948 i  przed rokiem 1969 same podejmowały decyzję, czy część ich składek na ubezpieczenie społeczne będzie przekazywana do II filaru. Liczby członków otwartych funduszy emerytalnych w przybliżeniu określają liczbę przechodzących na emeryturę w podanych latach, ze względu na możliwość wcześniejszego lub późniejszego przechodzenia na emerytury części ubezpieczonych.

Projekt ustawy o emeryturach kapitałowych umożliwi wypłatę świadczeń ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych, czyli tzw. emerytur kapitałowych. Ich wysokość nie będzie uzależnione od płci, stanu zdrowia, stanu cywilnego lub rodzinnego ubezpieczonego. Zgodnie z tym projektem emerytury kapitałowe mają być gwarantowane przez państwo i wypłacane w ramach ubezpieczenia emerytalnego. Tego rodzaju emerytury przysługiwać będą osobom o ustalonym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych prawie do emerytury z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Emerytury kapitałowe będą doręczane przez ZUS wraz z emeryturami lub rentami z FUS, także w sytuacji, kiedy ubezpieczony pobiera rentę z innego organu emerytalnego lub rentowego.

Po raz pierwszy emerytura ta będzie wypłacana osobom urodzonym w 1949 r., najstarszemu rocznikowi uprawnionemu do korzystania z II filara. Wypłaty emerytur kapitałowych rozpoczną się w 2009 r. i trafią wyłącznie do kobiet, mężczyźni - ze względu na wyższy o 5 lat wiek emerytalny - po raz pierwszy otrzymają to świadczenie w 2014 r. Propozycja rządowa zakłada również, że do 30 listopada 2008 r., OFE będą musiały dostosować swoje statuty do przepisów tej ustawy.

Projekt zakłada, że emerytowi przysługiwać będą dwa rodzaje emerytur kapitałowych: okresowa lub dożywotnia. Pierwsza z wymienionych ma być wypłacana jedynie kobietom. Warunkiem jej otrzymania będzie ukończenie 60 roku życia i zgromadzenie na rachunku otwartego funduszu emerytalnego środków w wysokości równej lub wyższej niż 20 - krotność kwoty dodatku pielęgnacyjnego. W projekcie wskazano, że emerytura ta będzie wypłacana kobietom do ukończenia 65 roku życia i ma być corocznie waloryzowana na zasadach określonych dla emerytury z FUS. Natomiast po ukończeniu 65 roku życia kobiety otrzymają dożywotnią emeryturę kapitałową, podobnie jak mężczyźni. Nabycie prawa do dożywotniej emerytury kapitałowej nastąpi, jeśli, oprócz ukończenia 65 lat, kwota hipotetycznej emerytury kapitałowej jest równa lub wyższa niż 50 proc. kwoty dodatku pielęgnacyjnego. Środki zgromadzone w OFE mają być przekazywane do funduszy dożywotnich emerytur kapitałowych, zarządzanych przez zakłady emerytalne. Z tych funduszy będą wypłacane dożywotnie emerytury kapitałowe. Po ukończeniu 65 roku życia każdy ubezpieczony w OFE będzie mógł wybrać fundusz dożywotnich emerytur kapitałowych.

W przepisach projektu założono, że jeżeli emeryt bez względu na płeć umrze w ciągu 3 pierwszych lat pobierania dożywotniej emerytury kapitałowej, to wskazani przez niego spadkobiercy otrzymają jednorazową „wypłatę gwarantowaną", której wysokość zależeć będzie od daty śmierci. Natomiast, jeśli zgon nastąpi w pierwszym miesiącu pobierania dożywotniej emerytury kapitałowej, to wówczas nastąpi zwrot całości składki pomniejszonej o 1/37, każdy następny przeżyty miesiąc oznacza spadek kwoty gwarantowanej o kolejną 1/37.

www.SerwisPrawa.pl

Autor/Źródło: Zespół Internetowej Kancelarii Prawnej


Słowa kluczowe: emerytura

Szukasz porady prawnej?
Prześlij swoje pytanie do doświadczonych prawników:
Wasze komentarze
Nasi partnerzy
 • InTENSO - outsourcing IT, leasing pracowniczy
 • Jakość obsługi
 • Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT
 • Competitive Skills - Szkolenia biznesowe, rekrutacja i headhunting, doradztwo
 • Kaspersky
 • elsa
 • CBIT.pl
 • Enterprise-Gamification
 • Lazarski
 • Secret Client - tajemniczy klient, tajny klient, mystery shopping
 • Atlassian
Zobacz także
 • Kanały RSS
 • Facebook
 • Google+
® 2008 - 2018 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptacją regulaminu.