Jesteś tutaj:
Prawo pracy
07.09.2014 - Rafał Rodzeń
Kliknij, aby ocenić:
 
5/6

Czym jest nagroda jubileuszowa?

Odpowiedź na pytanie zadane w temacie niniejszego artykułu nie powinna raczej sprawić nikomu trudności. Nagroda jubileuszowa przyznawana jest bowiem z racji rocznicy podjętej pracy, z tym że mowa tu o rocznicach naprawdę ważnych jak np. 20 lat zatrudnienia w jednym zakładzie pracy. Jeśli jesteś zainteresowany dalszą charakterystyką jubileuszówki, koniecznie przeczytaj poniższy artykuł.

Prawo pracy a wynagrodzenie

 

Przepisy prawa pracy szczegółowo odnoszą się do prawa pobierania wynagrodzenia za świadczoną pracę, a także do składników otrzymywanej pensji. Wśród nich możemy wyróżnić stałe elementy każdego wynagrodzenia oraz składniki zmienne. W tej drugiej kategorii znajdują się nagrody jubileuszowe.

 

 

Nagroda jubileuszowa jest tak naprawdę świadczeniem pieniężnym przyznawanym za rzetelną i długoletnią pracę na dany stanowisku. Niestety nie każdy może ją otrzymać, nawet jeśli spełni powyższe warunki. Tego rodzaju gratyfikacja nie jest bowiem powszechna i obowiązkowa.

 

Zasadniczo przepisy, które miałyby regulować zasady przyznawania nagrody jubileuszowej nie istnieją. Wszystko zależy od przepisów szczególnych, obowiązującego regulaminu wynagradzania czy układu zbiorowego pracy. Jeżeli zawarte są w nich reguły ustalania i przydzielania nagród tego typu, to pracownik może starać się o ich uzyskanie. Jeżeli jednak nasz pracodawca nie przyjął jakichkolwiek regulacji w tej materii, to powinniśmy raczej zapomnieć o jubileuszówce. 

 

Wymiar wynagrodzenia pracowniczego

 

Zgodnie z treścią art. 78 Kodeksu pracy, wynagrodzenie za pracę powinno być tak ustalone, aby odpowiadało w szczególności rodzajowi wykonywanej pracy i kwalifikacjom wymaganym przy jej wykonywaniu, a także uwzględniało ilość i jakość świadczonej pracy. W celu określenia wynagrodzenia za pracę ustala się wysokość oraz zasady przyznawania pracownikom stawek wynagrodzenia za pracę określonego rodzaju lub na określonym stanowisku, a także innych (dodatkowych) składników wynagrodzenia, jeżeli zostały one przewidziane z tytułu wykonywania określonej pracy. W związku z powyższym, nagroda jubileuszowa może przysługiwać tylko, gdy ma związek z zatrudnieniem u jednego pracodawcy przez określony wymiar czasu. Niestety nawet najdłuższy staż pracy u różnych pracodawców nie uprawnia do ubiegania się o nagrodę jubileuszową. 

 

Zgodnie z treścią wyroku Sądu Najwyższego z dnia 4 czerwca 2008 r. (sygn. akt II PK 292/07), pracodawca nie może uzależniać wypłaty nagrody jubileuszowej od kryterium wykazania okresów zatrudnienia tylko świadectwem pracy, z wyłączeniem innych sposobów ich udowodnienia.

 

Nagroda jubileuszowa z mocy samego prawa

 

Z drugiej jednak strony nie zapominajmy o szczególnych grupach pracowniczych, którym nagrody jubileuszowe przysługują z mocy samego prawa. Są to:

 • górnicy –w wysokości od 75% wynagrodzenia (za 15 lat pracy) do 400% wynagrodzenia (za 50 lat pracy), a także honorowe odznaki jubileuszowe;
 • pracownicy zatrudnieni lub prowadzący działalność kulturalną w formie teatru, opery, operetki, filharmonii, orkiestry oraz estrady i zespołu pieśni i tańca – w okresach co 5 lat poczynając od 10 lat pracy artystycznej w balecie, 15 lat pracy w charakterze solisty wokalisty, muzyka grającego na instrumentach dętych oraz artysty chóru, 20 lat pracy dla pozostałych pracowników; wysokość tej nagrody to od 100% do 300% wynagrodzenia;
 • pracownicy zatrudnieni w bibliotekach, domach kultury, ośrodkach i klubach kultury, świetlicach i ogniskach artystycznych, galeriach i centrach sztuki, ośrodkach badań i dokumentacji w różnych dziedzinach kultury, domach pracy twórczej, muzeach, biurach wystaw artystycznych, jednostkach organizacyjnych mających na celu ochronę zabytków i Filmotece Narodowej – w wysokości od 75% miesięcznego wynagrodzenia (20 lat pracy) do 300% miesięcznego wynagrodzenia (40 lat pracy);
 • pracownicy jednostek badawczo – rozwojowych – w wysokości od 75% miesięcznego wynagrodzenia (po 20 latach pracy), do 400% miesięcznego wynagrodzenia (po 45 latach pracy);
 • urzędnicy państwowi – w wysokości takiej samej jak dla pracowników jednostek badawczo – rozwojowych; pracownicy uczelni publicznych – w wysokości od 75% wynagrodzenia miesięcznego (20 lat pracy) do 400% wynagrodzenia miesięcznego (45 lat pracy);
 • nauczyciele – w takiej samej wysokości jak dla pracowników uczelni publicznych;
 • pracownicy izb wytrzeźwień – w wysokości od 75% miesięcznego wynagrodzenia (20 lat pracy) do 300% miesięcznego wynagrodzenia (40 lat pracy);
 • pracownicy zatrudnieni w szkołach, przedszkolach itp. nie będący nauczycielami – w wysokości takiej samej jak pracownikom uczelni publicznych i nauczycielom;
 • pracownicy resortowi ośrodków szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr – w wysokości od 75% do 300% miesięcznego wynagrodzenia.

 

Podstawa prawna:

 

[art. 78 k.p. (Dz.U. z 1998 r. Nr 21 poz. 94 j.t.)]

Autor/Źródło: Rafał RodzeńWasze komentarze
Nasi partnerzy
 • InTENSO - outsourcing IT, leasing pracowniczy
 • Jakość obsługi
 • Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT
 • Competitive Skills - Szkolenia biznesowe, rekrutacja i headhunting, doradztwo
 • Kaspersky
 • elsa
 • CBIT.pl
 • Enterprise-Gamification
 • Lazarski
 • Secret Client - tajemniczy klient, tajny klient, mystery shopping
 • Atlassian
Zobacz także
 • Kanały RSS
 • Facebook
® 2008 - 2022 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptacją regulaminu.