Jesteś tutaj:
Prawo pracy
06.07.2011 - Zespół Internetowej Kancelarii Prawnej
Kliknij, aby ocenić:
 
5/1
Uwaga! Publikacja archiwalna
Oznacza to, że od czasu jej opublikowania pojawiły się zmiany aktów prawnych, mogące wpływać na aktualność poniższej treści. SerwisPrawa.pl nie aktualizuje automatycznie wszystkich publikowanych tekstów zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.
Jeżeli interesuje Cię uaktualnienie poniższego tekstu pod kątem obowiązującego stanu prawnego - kliknij w link (funkcja dostępna tylko dla zarejestrowanych Użytkowników).

Zasady przyznawania odszkodowania pracownikom stoczni

W dniu 5 lipca 2011 r. Trybunał Konstytucyjny rozpoznał połączone pytania prawne Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie IX Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych dotyczące postępowania kompensacyjnego (zasady przyznawania odszkodowania pracownikom stoczni). Zadaniem Trybunału było rozstrzygnięcie w sprawie zgodności art. 114 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 19 grudnia 2008 roku o postępowaniu kompensacyjnym w podmiotach o szczególnym znaczeniu dla polskiego przemysłu stoczniowego w zakresie, w jakim uniemożliwia pracownikom stoczni, którzy ukończyli 65 rok życia w stosunku do mężczyzn i 60 rok życia w stosunku do kobiet, posiadających prawomocne orzeczenie stwierdzające nabycie uprawnień do emerytury, objęcie ich ochroną na zasadach szczególnych, z art. 32 ust. 1 i 2 konstytucji.

Zakwestionowany przepis różnicuje i dzieli zatrudnionych w stoczni mężczyzn emerytów na dwie grupy: 

 1. na pracowników poniżej 65 lat
 2.  na pracowników powyżej wskazanego wieku.
   

W stosunku do kobiet podział ten nastąpił przy przyjęciu granicy wieku 60 lat. Pracowników emerytów poniżej 65 lat i pracownice emerytki poniżej 60 lat ustawodawca objął programem dobrowolnych odejść - a co za tym idzie - dał im prawo do złożenia oferty rozwiązania stosunku pracy w zamian za wypłatę jednorazowego odszkodowania pieniężnego, natomiast pracowników - emerytów, którzy przekroczyli odpowiednio 60 i 65 rok życia pozbawił wskazanego uprawnienia. Takie różnicowanie grup pracowniczych według sądu pytającego budzi wątpliwości co do ich zgodności z konstytucyjnymi zasadami równości i sprawiedliwości społecznej.

 

Zdaniem sądu pytającego kwestionowana regulacja stanowi więc przejaw nierównego traktowania przez władzę ustawodawczą takich samych osób w identycznych okolicznościach, a jednocześnie jest wyrazem dyskryminacji pracowników ze względu na wiek. Przyznaje bowiem korzystniejsze uprawnienia osobom o takich samych właściwościach tylko dlatego, że są młodsi, a tym samym uprzywilejowuje młodszych kosztem starszych, co narusza konstytucyjną zasadę równego traktowania.

 

Trybunał Konstytucyjny orzekł, że art. 114 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 19 grudnia 2008 roku o postępowaniu kompensacyjnym w podmiotach o szczególnym znaczeniu dla polskiego przemysłu stoczniowego jest niezgodny z art. 32 ust. 1 i 2 konstytucji.

 

Zakwestionowany przepis stanowił część szerszej regulacji określającej zasady ochrony praw pracowników stoczni objętych postępowaniem kompensacyjnym. W ramach ochrony praw pracowniczych, ustawodawca przyznał pracownikom zatrudnionym w stoczniach prawo do jednorazowego odszkodowania pieniężnego, w zamian za dobrowolne rozwiązanie stosunku pracy. Kryteria nabycia prawa do odszkodowania określa art. 114 ustawy. Zakwestionowany art. 114 ust. 2 pkt 4 ustawy przewiduje, że odszkodowanie nie przysługuje m.in. pracownikom posiadającym prawomocne orzeczenie stwierdzające nabycie uprawnień do emerytury, którzy osiągnęli wiek wynoszący 65 lat dla mężczyzn i 60 lat dla kobiet. Natomiast odszkodowanie przyznano pracownikom mającym prawomocne orzeczenie stwierdzające nabycie uprawnień do emerytury, którzy wskazanego w tym przepisie wieku nie ukończyli. Dochodzi zatem do odmiennego traktowania podmiotów podobnych.

 

Autor/Źródło: Zespół Internetowej Kancelarii Prawnej1 2 DALEJ
Wasze komentarze
Nasi partnerzy
 • InTENSO - outsourcing IT, leasing pracowniczy
 • Jakość obsługi
 • Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT
 • Competitive Skills - Szkolenia biznesowe, rekrutacja i headhunting, doradztwo
 • Kaspersky
 • elsa
 • CBIT.pl
 • Enterprise-Gamification
 • Lazarski
 • Secret Client - tajemniczy klient, tajny klient, mystery shopping
 • Atlassian
Zobacz także
 • Kanały RSS
 • Facebook
® 2008 - 2021 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptacją regulaminu.