Jesteś tutaj:
Prawo pracy
19.05.2014 - Edyta Zielińska
Kliknij, aby ocenić:
 
5/1

Umowa zlecenia, a zajęcie komornicze

Czy komornik może zająć wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia? Na wstępie należy podkreślić, że wynagrodzenie otrzymywane z tytułu umowy zlecenia nie jest wynagrodzeniem w rozumieniu przepisów ustawy – Kodeks pracy. Z racji tego, co do zasady wynagrodzenie pobierane z tytułu umowy zlecenia nie podlega ochronie.

W sytuacji, gdy komornik przesłał do pracodawcy postanowienie o zajęciu komorniczym, pracodawca powinien sprawdzić, czy jest ono właściwe. Jeśli w postanowieniu jest informacja o zajęciu wynagrodzenia z umowy o pracę, a osoba pobiera wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia, należy powiadomić o tym komornika. Istotną informacją dla komornika będzie także, czy osoba, której dotyczy postanowienie o zajęciu wynagrodzenia, tylko raz wzięła zlecenie, czy jest to stałe, comiesięczne źródło dochodu dla niej.

 

Jednorazowa umowa zlecenia, a komornik


W przypadku, gdy okazuje się, że postanowienie o zajęciu komorniczym dotyczy osoby, która jednorazowo podpisała umowę zlecenia, to zgodnie z art. 896 Kodeksu postępowania cywilnego – wynagrodzenie z umowy zlecenia nie podlega ochronie, zatem komornik może zająć je w całości. Podkreślenia wymaga, że przepis ten znajduje zastosowanie do umowy zlecenia podpisanej jednorazowo.

 

Zajęcie wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia przez komornika


Natomiast w sytuacji, gdy wypłata wynagrodzenia z umowy zlecenia charakteryzuje się powtarzalnością, zatem zleceniobiorca co miesiąc uzyskuje z tego tytułu pieniądze i stanowi to źródło jego utrzymania, to wówczas zleceniodawca nie może przekazać całego wynagrodzenia komornikowi. W takim przypadku ma zastosowanie zasada dotycząca potrąceń komorniczych z wynagrodzenia otrzymywanego ze stosunku pracy. Jest to zgodne z art. 833 par.1 i 2 kodeksu postępowania cywilnego w związku z art. 87 par. 1 pkt 1 i 2 kodeksu pracy. Tak też orzekł Sąd Najwyższy, w uchwale z dnia 17 grudnia 1981 r. (sygn. akt. III CZP 32/81): „Kwoty pobrane z tytułów wymienionych w art. 833 § 2 k.p.c. podlegają egzekucji z ograniczeniem wynikającym z odpowiedniego zastosowania art. 829 pkt 5 k.p.c.”

 

Należy zatem przytoczyć, iż zgodnie z Kodeksem pracy z wynagrodzenia za pracę - po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych - podlegają potrąceniu tylko następujące należności:

 1.   sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych,
 2.   sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne,
 3.   zaliczki pieniężne udzielone pracownikowi,
 •   kary pieniężne przewidziane w art. 108 kodeksu pracy.

 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, potrąceń dokonuje się w kolejności podanej powyżej. Potrącenia mogą być dokonywane w następujących granicach:

 •   w razie egzekucji świadczeń alimentacyjnych - do wysokości trzech piątych wynagrodzenia,
 •   w razie egzekucji innych należności lub potrącania zaliczek pieniężnych - do wysokości połowy wynagrodzenia.

 

Potrącenia, o których mowa powyżej w punktach: 2 i 3, nie mogą w sumie przekraczać połowy wynagrodzenia, a łącznie z potrąceniami, o których mowa powyżej w punkcie pkt 1 - trzech piątych wynagrodzenia.

Autor/Źródło: Edyta ZielińskaSzukasz porady prawnej?
Prześlij swoje pytanie do doświadczonych prawników:
Wasze komentarze
Nasi partnerzy
 • InTENSO - outsourcing IT, leasing pracowniczy
 • Jakość obsługi
 • Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT
 • Competitive Skills - Szkolenia biznesowe, rekrutacja i headhunting, doradztwo
 • Kaspersky
 • elsa
 • CBIT.pl
 • Enterprise-Gamification
 • Lazarski
 • Secret Client - tajemniczy klient, tajny klient, mystery shopping
 • Atlassian
Zobacz także
 • Kanały RSS
 • Facebook
 • Google+
® 2008 - 2020 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptacją regulaminu.