Jesteś tutaj:
Prawo pracy
17.06.2013 - Andżelika Banowicz
Kliknij, aby ocenić:
 
5/3
Uwaga! Publikacja archiwalna
Oznacza to, że od czasu jej opublikowania pojawiły się zmiany aktów prawnych, mogące wpływać na aktualność poniższej treści. SerwisPrawa.pl nie aktualizuje automatycznie wszystkich publikowanych tekstów zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.
Jeżeli interesuje Cię uaktualnienie poniższego tekstu pod kątem obowiązującego stanu prawnego - kliknij w link (funkcja dostępna tylko dla zarejestrowanych Użytkowników).

Wczasy pod gruszą

Niedługo zacznie się sezon urlopowy i pracownicy zaczną korzystać z różnych form rekreacji. Wielu z nich będzie miało możliwość otrzymać dofinansowanie do swojego wypoczynku ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, czyli tzw. wczasy pod gruszą. Kwestie z tym związane reguluje Ustawa z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2012r., Nr 0, poz. 592 ze zm.).

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Warto wiedzieć, że nie każdy pracodawca ma obowiązek utworzyć Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (ZFŚS). Taki fundusz muszą obowiązkowo tworzyć pracodawcy zatrudniający, według stanu na dzień 1 stycznia danego roku, co najmniej 20 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty oraz pracodawcy prowadzący działalność w formie jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych, bez względu na liczbę zatrudnianych pracowników. Fundusz przeznaczony jest w głównej mierze na finansowanie zakładowej działalności socjalnej. Działalność socjalna oznacza usługi świadczone przez pracodawców na rzecz różnych form wypoczynku, działalności kulturalno-oświatowej, sportowo-rekreacyjnej, opieki nad dziećmi w żłobkach, klubach dziecięcych, przedszkolach oraz innych formach wychowania przedszkolnego, udzielanie pomocy materialnej - rzeczowej lub finansowej, a także zwrotnej lub bezzwrotnej pomocy na cele mieszkaniowe na warunkach określonych umową. Z ZFŚS mogą korzystać pracownicy i ich rodziny, byli pracownicy -emeryci, renciści i ich rodziny oraz inne osoby, którym pracodawca przyznał w regulaminie prawo do korzystania ze świadczeń socjalnych finansowanych z Funduszu.

Wczasy pod gruszą, a świadczenie urlopowe

Wczasy pod gruszą, czyli dofinansowanie urlopu wypoczynkowego z ZFŚS należy odróżnić od świadczenia urlopowego. Świadczenie urlopowe jest to bowiem kwota wypłacana przez pracodawcę, który nie tworzy Funduszu. Należy jednak pamiętać, że wypłacanie takiego świadczenia jest zależne tylko od pracodawcy. Świadczenie urlopowe przysługuje raz w roku, każdemu pracownikowi korzystającemu w danym roku kalendarzowym z urlopu wypoczynkowego w wymiarze co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych. Jego wypłata następuje nie później niż w ostatnim dniu poprzedzającym rozpoczęcie urlopu wypoczynkowego

 

Zasady przyznawania dofinansowania do wypoczynku

O tym, jakie rodzaje i formy wypoczynku będą dofinansowywane ze środków ZFŚS danego pracodawcy, decyduje wewnętrzny regulamin, uzgodniony przez pracodawcę z zakładowymi organizacjami związkowymi albo z pracownikami wybranymi przez załogę do reprezentowania. Dofinansowane mogą być na przykład wczasy zorganizowane przez pracownika lub zakład pracy, wypoczynek łączony z pobytem w sanatorium, czy też wypoczynek  pracownika we własnym zakresie, czyli agroturystyka lub kwatery prywatne i to zarówno w kraju, jak i za granicą. Ponadto regulamin może przewidywać także dopłaty do wypoczynku dzieci pracowników, zarówno zimowisk, obozów, kolonii, zielonych szkół, jak i oaz czy rajdów dla dzieci i młodzieży. Wysokość dopłat dla pracowników powinna być uzależniona od wysokości dochodu na członka rodziny. Zgodnie bowiem z Ustawą o ZFŚS przyznanie ulgowych usług i świadczeń oraz wysokość dopłat zależy od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej. Regulamin ZFŚS powinien również określać jak często przyznawane jest dofinansowanie, tj. czy odbywa się to raz na rok, raz na 2 lata, czy może częściej. W głównej mierze zależy to od wielkości środków, którymi dysponuje pracodawca. Zapisy regulaminu wskazują również długość wypoczynku uprawniającego do ubiegania się o dopłatę (najczęściej wymagane jest co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych), formę, sposób i termin składania wniosków o „wczasy pod gruszą”, wymagane dokumenty oraz termin wypłaty tych środków. Dodatkowo pracodawca może żądać potwierdzenia skorzystania przez pracownika z zadeklarowanej formy wypoczynku, czyli np. rachunku, faktury, potwierdzenia pobytu wystawionego przez właściciela pokoi itp.

Autor/Źródło: Andżelika BanowiczSzukasz porady prawnej?
Prześlij swoje pytanie do doświadczonych prawników:
Wasze komentarze
Nasi partnerzy
 • InTENSO - outsourcing IT, leasing pracowniczy
 • Jakość obsługi
 • Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT
 • Competitive Skills - Szkolenia biznesowe, rekrutacja i headhunting, doradztwo
 • Kaspersky
 • elsa
 • CBIT.pl
 • Enterprise-Gamification
 • Lazarski
 • Secret Client - tajemniczy klient, tajny klient, mystery shopping
 • Atlassian
Zobacz także
 • Kanały RSS
 • Facebook
 • Google+
® 2008 - 2020 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptacją regulaminu.