Jesteś tutaj:
Prawo pracy
04.02.2013 - Rafał Rodzeń
Kliknij, aby ocenić:
 
5/2
Uwaga! Publikacja archiwalna
Oznacza to, że od czasu jej opublikowania pojawiły się zmiany aktów prawnych, mogące wpływać na aktualność poniższej treści. SerwisPrawa.pl nie aktualizuje automatycznie wszystkich publikowanych tekstów zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.
Jeżeli interesuje Cię uaktualnienie poniższego tekstu pod kątem obowiązującego stanu prawnego - kliknij w link (funkcja dostępna tylko dla zarejestrowanych Użytkowników).

Pracodawca w urzędzie pracy

Polski urząd pracy nie posiada zbyt dobrej opinii. W praktyce zamiast pomagać w znalezieniu jakiejkolwiek pracy, wystawia jedynie zaświadczenia potrzebne do udokumentowania faktu posiadania ubezpieczenia zdrowotnego i statusu bezrobotnego. Niekiedy także wypłaca należne nielicznej grupie osób zasiłki pieniężne. Pomimo mylącej nazwy – w urzędzie pracy trudniej znaleźć pracę, niż gdy robimy to na własną rękę.

Każdy wie, że pojawiające się w UP ogłoszenia o pracę są naprawdę dużą rzadkością, zwłaszcza gdy chodzi o stałe zatrudnienie i godziwe warunki pracy i płacy. Z reguły jest tak, że UP sam daje zatrudnienie własnym urzędnikom, niż pomaga ludziom bezrobotnym. Żeby jednak nie dramatyzować – czasem znajdzie się praca dla potrzebującego bezrobotnego, wynagrodzenie z reguły pozostawia wiele do życzenia.Zobaczmy jednak jak w UP odnajduje, a przynajmniej jak powinien odnaleźć się, pracodawca poszukujący personelu do swojego przedsiębiorstwa. Kwestia osób rejestrujących się w UP zostanie pominięta, z reguły bowiem każdy wie w jaki sposób dopełnić wszelkich formalności, aby uzyskać status osoby bezrobotnej.

Zamieszczenie ogłoszenia o pracę w UP nie należy do zadań łatwych – przynajmniej w porównaniu do sytuacji, gdy informacja o poszukiwanych pracownikach jest umieszczana w prasie czy Internecie. Zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, oferta pracy to wolne od wymagań naruszających zasadę równego traktowania w zatrudnieniu, w rozumieniu przepisów prawa pracy, zgłoszenie przez pracodawcę do powiatowego urzędu pracy co najmniej jednego wolnego miejsca zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w określonym zawodzie lub specjalności w celu uzyskania pomocy w znalezieniu odpowiedniego pracownika.

Pierwszym krokiem, który powinien wykonać każdy pracodawca szukający pracownika w UP jest założenie tzw. karty pracodawcy. Każdy powiatowy urząd pracy prowadzi rejestr pracodawców krajowych, z którymi współpracuje, i karty pracodawców krajowych prowadzących działalność na terenie powiatu oraz tych spoza powiatu, którzy zgłosili do niego krajową ofertę pracy. Karta pracodawcy zawiera:

 1. podstawowe dane dotyczące pracodawcy krajowego,
 2. dane dotyczące stanu zatrudnienia i oczekiwaniach tego pracodawcy względem urzędu pracy;
 3. dane dotyczące kontaktów, określenie sposobu kontaktu i ich częstotliwości;
 4. informacje o zgłoszeniach krajowych ofert pracy i o ich realizacji oraz innych działaniach PUP podjętych na rzecz pracodawcy;
 5. informacje dotyczące zgłaszania w ofertach pracy wymagań dyskryminujących lub wystąpienie okoliczności, o których mowa w art. 36 ust.5f ustawy o promocji.
 6. inne informacje przydatne do udzielenia pracodawcy krajowemu pomocy określonej w ustawie.

 

Dostęp do informacji zawartych w rejestrze pracodawców krajowych lub kartach pracodawców oraz możliwość ich aktualizacji mogą mieć pracownicy upoważnieni przez dyrektora powiatowego urzędu pracy.


Pracodawca zgłasza ofertę pracy do jednego powiatowego urzędu pracy, właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy albo miejsce wykonywania pracy albo innego wybranego przez siebie urzędu. Pamiętajmy, że zgłaszając ofertę pracy do powiatowego urzędu pracy, pracodawca może nie wyrazić zgody na podawanie do wiadomości publicznej informacji umożliwiających jego identyfikację przez osoby niezarejestrowane w powiatowym urzędzie pracy. Zadania w zakresie upowszechniania oferty pracy, kontaktów z pracodawcą i osobami zarejestrowanymi oraz kierowanie zarejestrowanych do pracodawcy realizuje powiatowy urząd pracy, który przyjął ofertę pracy od pracodawcy. Oferta pracy, w związku z którą pracodawca nie wyraził zgody na podawanie do wiadomości publicznej informacji umożliwiających jego identyfikację, może być udostępniona w pełnym zakresie wyłącznie tym bezrobotnym lub poszukującym pracy, którzy spełniają wymagania określone w ofercie i których powiatowy urząd pracy kieruje do pracy u tego pracodawcy. Powiatowy urząd pracy nie może przyjąć oferty pracy, jeżeli pracodawca zawarł w ofercie pracy wymagania, które naruszają zasadę równego traktowania w zatrudnieniu w rozumieniu przepisów prawa pracy i mogą dyskryminować kandydatów do pracy, w szczególności ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie lub orientację seksualną. Dodatkowo powiatowy urząd pracy może nie przyjąć oferty pracy, w szczególności jeżeli pracodawca w okresie 365 dni przed dniem zgłoszenia oferty pracy został ukarany lub skazany prawomocnym wyrokiem za naruszenie przepisów prawa pracy albo jest objęty postępowaniem dotyczącym naruszenia przepisów prawa pracy. Odmowa przyjęcia oferty pracy przez powiatowy urząd pracy wymaga oczywiście pisemnego uzasadnienia.

Autor/Źródło: Rafał RodzeńSzukasz porady prawnej?
Prześlij swoje pytanie do doświadczonych prawników:
Wasze komentarze
Nasi partnerzy
 • InTENSO - outsourcing IT, leasing pracowniczy
 • Jakość obsługi
 • Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT
 • Competitive Skills - Szkolenia biznesowe, rekrutacja i headhunting, doradztwo
 • Kaspersky
 • elsa
 • CBIT.pl
 • Enterprise-Gamification
 • Lazarski
 • Secret Client - tajemniczy klient, tajny klient, mystery shopping
 • Atlassian
Zobacz także
 • Kanały RSS
 • Facebook
 • Google+
® 2008 - 2020 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptacją regulaminu.