Jesteś tutaj:
Prawo pracy
01.04.2010 - Zespół Internetowej Kancelarii Prawnej
Kliknij, aby ocenić:
 
5/1
Uwaga! Publikacja archiwalna
Oznacza to, że od czasu jej opublikowania pojawiły się zmiany aktów prawnych, mogące wpływać na aktualność poniższej treści. SerwisPrawa.pl nie aktualizuje automatycznie wszystkich publikowanych tekstów zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.
Jeżeli interesuje Cię uaktualnienie poniższego tekstu pod kątem obowiązującego stanu prawnego - kliknij w link (funkcja dostępna tylko dla zarejestrowanych Użytkowników).

Zasiłek macierzyński z KRUS

W myśl art. 15 ust. 1 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, rolnikowi lub jego małżonkowi, domownikowi - ubezpieczonemu w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w trybie obowiązkowym, z tytułu urodzenia dziecka, a także z tytułu przyjęcia dziecka w wieku do jednego roku na wychowanie, pod warunkiem, że w tym czasie został złożony wniosek o przysposobienie, przysługuje zasiłek macierzyński. Zasiłek ten jest przyznawany i wypłacany przez placówki terenowe i oddziały regionalne KRUS - na podstawie złożonego wniosku wraz ze skróconym aktem urodzenia dziecka albo z zaświadczeniem sądu stwierdzającym wystąpienie do sądu o przysposobienie dziecka.
Jeśli chodzi o  rolników ubezpieczonych w Kasie w trybie dobrowolnym, czyli na wniosek, zasiłek ten przysługuje, pod warunkiem, że okres podlegania temu ubezpieczeniu wynosi co najmniej 1 rok bezpośrednio przed wystąpieniem zdarzenia uzasadniającego nabycie prawa do świadczeń z ubezpieczenia wypadkowego, chorobowego i macierzyńskiego. Należy podkreślić, iż do wymaganego rocznego okresu ubezpieczenia zostaje wliczony okres podlegania innemu ubezpieczeniu społecznemu, nawet w przypadku, gdy zainteresowany nie nabył prawa do analogicznego świadczenia z tego ubezpieczenia. Z kolei, jeśli ubezpieczeniu podlegają oboje rodzice, zasiłek ten przysługuje im łącznie. O zasiłek macierzyński może zatem ubiegać się, składając wniosek na druku KRUS-SR 24, także ubezpieczony rolnik - ojciec dziecka, o ile to on złoży wniosek i skrócony akt urodzenia dziecka, z którego będzie wynikało, iż jest ojcem dziecka.
 
Warto uwypuklić, że zasiłek macierzyński wypłacany jest jednorazowo. Wynosi on czterokrotność emerytury podstawowej obowiązującej w dacie porodu. Wprowadzona od 1 stycznia 2009 r. zmiana brzmienia art. 15 ust. 1 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników wynika z art. 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw, i została opublikowana w Dz. U. z dnia 31 grudnia 2008 r. Nr 237, poz. 1654. Dlatego też od 1 stycznia 2009 r. wysokość zasiłku macierzyńskiego wynosi 2.546,16 zł – co stanowi wyniki iloczynu: 4 x 636,29 zł emerytury podstawowej.
 
Niezależnie od zasiłku macierzyńskiego z tytułu urodzenia dziecka, który jest świadczeniem z ubezpieczenia społecznego rolników, ubezpieczonym w KRUS osobom uprawnionym do zasiłku rodzinnego przysługuje z tytułu urodzenia dziecka rownież Becikowe. Jest to jednorazowy dodatek. Rolnicy powinni składać wnioski o ten dodatek w miejscowym urzędzie gminy. Wynika to z tego, iż zgodnie z ustawą z dnia 29 grudnia 2005 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych (Dz. U z 2005 r. Nr 267, poz. 2260) urzędy te przejęły od 1 września 2005 r. z KRUS przyznawanie i wypłatę świadczeń rodzinnych. Wymieniony dodatek przysługuje jedynie rodzinom uprawnionym do zasiłku rodzinnego na dzieci.
 
Z kolei niezależnie od osiąganych dochodów w rodzinie, matce, ojcu albo opiekunowi prawnemu przysługuje z tytułu urodzenia się dziecka również jednorazowa zapomoga zwana drugim becikowym. O zapomogę należy złożyć wniosek w urzędzie gminy, w nieprzekraczalnym terminie 3. miesięcy od dnia narodzin dziecka. Wniosek złożony po terminie organ pozostawi bez rozpoznania.
 
Autor/Źródło: Zespół Internetowej Kancelarii Prawnej


Słowa kluczowe: urlop macierzyński

Szukasz porady prawnej?
Prześlij swoje pytanie do doświadczonych prawników:
Wasze komentarze
Polecana kancelaria prawna
Kancelaria radców prawnych
Kadron
Kancelaria Adwokacka
Informacja o kancelarii pochodzi z Bazy prawników SerwisPrawa.pl
Nasi partnerzy
 • InTENSO - outsourcing IT, leasing pracowniczy
 • Jakość obsługi
 • Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT
 • Competitive Skills - Szkolenia biznesowe, rekrutacja i headhunting, doradztwo
 • Kaspersky
 • elsa
 • CBIT.pl
 • Enterprise-Gamification
 • Lazarski
 • Secret Client - tajemniczy klient, tajny klient, mystery shopping
 • Atlassian
Zobacz także
 • Kanały RSS
 • Facebook
 • Google+
® 2008 - 2018 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptacją regulaminu.