Jesteś tutaj:
Prawo pracy
05.10.2015 - Andżelika Banowicz
Kliknij, aby ocenić:
 
4,8/5

Nagana z wpisem do akt - kiedy możliwa?

Nagana z wpisem do akt jest jedną z kar porządkowych, którą pracodawca może zastosować w stosunku do pracownika dopuszczającego się naruszenia porządku pracy. Jest ona uregulowana w rozdziale VI Ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1974r., Nr 24, poz. 141 ze zm.).

Kiedy można zastosować karę nagany?

 

Kara pisemnej nagany jest, obok nagany ustnej, kary upomnienia i kary pieniężnej, karą porządkową. Pracodawca może nałożyć na pracownika taką karę, jeśli pracownik dopuścił się jednego z przewinień, uzasadniających odpowiedzialność porządkową. Odpowiedzialność porządkowa pracownika to konsekwencje nieprzestrzegania ustalonego porządku i dyscypliny pracy, regulaminu pracy, przepisów bhp oraz przepisów przeciwpożarowych, przyjętego sposobu potwierdzania przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy. Taka odpowiedzialność powstaje między innymi wtedy, gdy pracownik spóźnia się, opuszcza pracę bez uzasadnienia, ma nieusprawiedliwione nieobecności, spożywa alkohol w miejscu pracy lub przychodzi do niej nietrzeźwy, stosuje mobbing wobec innych pracowników, nie przestrzega tajemnicy służbowej itp.

 

To pracodawca decyduje, czy i jak ukarać danego pracownika. Ponieważ jednak pracownicy mają prawo do równego traktowania, kara nagany z wpisem do akt powinna być stosowana każdorazowo za to samo przewinienie. Nie może więc zdarzyć się sytuacja, w której za taki sam czyn jedna osoba otrzyma naganę pisemną z wpisem do akt, a druga nie zostanie ukarana, albo karą będzie zwyczajne, ustne upomnienie.

 

Uwaga!
Jeśli chcesz szybko i poprawnie przygotować Oświadczenie pracodawcy o wymierzeniu pracownikowi kary nagany
przejdź do formularza »

 

Procedura nakładania nagany z wpisem do akt

 

Pracodawca może zastosować karę nagany z wpisem do akt w ciągu 2 tygodni od uzyskania informacji o naruszeniu obowiązków pracowniczych i 3 miesięcy od chwili dopuszczenia się naruszenia przez pracownika na zastosowanie kary porządkowej. Kara może być zastosowana tylko po uprzednim wysłuchaniu pracownika. W przypadku, gdy dana osoba nie może zostać wysłuchana z powodu jej nieobecności w zakładzie pracy, wówczas wyżej wymieniony, dwutygodniowy termin nie biegnie. W sytuacji niedochowania powyższych terminów pracodawca bezwzględnie traci prawo zastosowania takiej kary porządkowej. Udzielając pracownikowi nagany pisemnej z wpisem do akt, pracodawca ma obowiązek poinformowania o tym na piśmie podwładnego, musi również wskazać rodzaj naruszenia obowiązków pracowniczych i datę dopuszczenia się tego naruszenia oraz pouczyć go o prawie zgłoszenia sprzeciwu i terminie jego wniesienia. Odpis zawiadomienia składa się do akt osobowych pracownika. Osoba, która nie zgadza się z zastosowaniem wobec niej pisemnej nagany, może  skorzystać z procedury odwoławczej, jeżeli uważa, że zastosowanie tej kary nastąpiło z naruszeniem przepisów prawa. Sprzeciw należy wnieść w terminie 7 dni od chwili zawiadomienia o ukaraniu. Pracodawca rozpatrujący odwołanie wydaje decyzję o jego odrzuceniu lub uwzględnieniu w oparciu o uzyskane informacje i materiał dowodowy w sprawie. W przypadku, gdy na terenie zakładu pracy działa zakładowa organizacja związkowa taka decyzja musi zostać z nią skonsultowana. Nieodrzucenie sprzeciwu w ciągu 14 dni od dnia jego wniesienia jest równoznaczne z jego uwzględnieniem. Taki sam skutek nastąpi w sytuacji milczenia pracodawcy. Jeżeli pracodawca wydał decyzję odrzucającą sprzeciw pracownika ten może, w terminie 14 od dnia zawiadomienia o odrzuceniu sprzeciwu, wystąpić do sądu pracy o uchylenie zastosowanej wobec niego nagany z wpisem do akt.

 

Usunięcie nagany z akt pracownika

 

Pracodawca nie podejmuje decyzji o wykreśleniu z akt pracownika nagany pisemnej. Dzieje się to z mocy prawa. Po roku nienagannej pracy karę uważa się za niebyłą a odpis zawiadomienia o ukaraniu usuwa się z akt osobowych. Rok nienagannej pracy należy liczyć od dnia zastosowania tej kary, a nie od dnia zawiadomienia o zastosowanej karze. Z akt osobowych usunięty zostanie odpis zawiadomienia o ukaraniu także wówczas, gdy pracodawca uwzględni sprzeciw wniesiony przez pracownika w ciągu 7 dni od dnia zawiadomienia o ukaraniu lub gdy sąd wyda orzeczenie o uchyleniu tej kary porządkowej.

Autor/Źródło: Andżelika BanowiczSzukasz porady prawnej?
Prześlij swoje pytanie do doświadczonych prawników:
Wasze komentarze
Nasi partnerzy
 • InTENSO - outsourcing IT, leasing pracowniczy
 • Jakość obsługi
 • Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT
 • Competitive Skills - Szkolenia biznesowe, rekrutacja i headhunting, doradztwo
 • Kaspersky
 • elsa
 • CBIT.pl
 • Enterprise-Gamification
 • Lazarski
 • Secret Client - tajemniczy klient, tajny klient, mystery shopping
 • Atlassian
Zobacz także
 • Kanały RSS
 • Facebook
 • Google+
® 2008 - 2019 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptacją regulaminu.