Jesteś tutaj:
Prawo pracy
25.07.2012 - Aneta Mościcka
Kliknij, aby ocenić:
 
5/3

Wczasy pod gruszą

Przepisy zobowiązują niektórych pracodawców do utworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Ze środków tego funduszu mogą być finansowane dopłaty do wypoczynku dla pracowników i ich rodzin.

Zasadą jest, że zakładowy fundusz świadczeń socjalnych tworzą pracodawcy, którzy zatrudniają według stanu na dzień 1 stycznia danego roku co najmniej 20 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty. Ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych pokrywana jest działalność socjalna, czyli usługi świadczone przez pracodawców między innymi na rzecz różnych form wypoczynku dla pracowników i ich rodzin.

Osobami mającymi prawo do korzystania z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych pracownicy i ich rodziny, emeryci i renciści - byli pracownicy i ich rodziny oraz inne osoby, którym pracodawca przyznał, w regulaminie prawo korzystania ze świadczeń socjalnych finansowanych z Funduszu.


Przyznawanie ulgowych świadczeń, np. dopłat do wypoczynku pracowników i ich rodzin oraz ich wysokość dopłat z Funduszu są uzależnione od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do korzystania z Funduszu. Zasady i warunki korzystania z usług i świadczeń finansowanych z Funduszu określa regulamin.


Aby skorzystać z dopłaty do wypoczynku trzeba być po pierwsze osobą uprawnioną do korzystania z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, a ponadto trzeba złożyć wniosek o taką dopłatę.


Zwolnieniu od podatku podlega wartość otrzymanych przez pracownika w związku z finansowaniem działalności socjalnej, o której mowa w przepisach o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, rzeczowych świadczeń oraz otrzymanych przez niego w tym zakresie świadczeń pieniężnych, sfinansowanych w całości ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych lub funduszy związków zawodowych, łącznie do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 380 zł; rzeczowymi świadczeniami nie są bony, talony i inne znaki, uprawniające do ich wymiany na towary lub usługi. Oznacza to, że do dopłata do wczasów pracownika jest zwolniona od podatku, jeżeli:
- ma związek z finansowaniem działalności socjalnej, o której jest mowa w przepisach ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych
- sfinansowanych w całości ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
- łączna wysokość świadczenia, które jest zwolnione od podatku wynosi w roku podatkowym łącznie kwotę do 380 zł.

Autor/Źródło: Aneta Mościcka1 2 DALEJ
Szukasz porady prawnej?
Prześlij swoje pytanie do doświadczonych prawników:
Wasze komentarze
Nasi partnerzy
 • InTENSO - outsourcing IT, leasing pracowniczy
 • Jakość obsługi
 • Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT
 • Competitive Skills - Szkolenia biznesowe, rekrutacja i headhunting, doradztwo
 • Kaspersky
 • elsa
 • CBIT.pl
 • Enterprise-Gamification
 • Lazarski
 • Secret Client - tajemniczy klient, tajny klient, mystery shopping
 • Atlassian
Zobacz także
 • Kanały RSS
 • Facebook
 • Google+
® 2008 - 2020 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptacją regulaminu.