Jesteś tutaj:
Prawo pracy
26.09.2007 - Zespół Internetowej Kancelarii Prawnej
Kliknij, aby ocenić:
 
5/3
Uwaga! Publikacja archiwalna
Oznacza to, że od czasu jej opublikowania pojawiły się zmiany aktów prawnych, mogące wpływać na aktualność poniższej treści. SerwisPrawa.pl nie aktualizuje automatycznie wszystkich publikowanych tekstów zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.
Jeżeli interesuje Cię uaktualnienie poniższego tekstu pod kątem obowiązującego stanu prawnego - kliknij w link (funkcja dostępna tylko dla zarejestrowanych Użytkowników).

Telepraca – nowy rodzaj pracy

Sejm przyjął ustawę nowelizującą Kodeks pracy w zakresie telepracy. Taka forma pracy ułatwi pracownikom pogodzenie życia zawodowego z prywatnym, ponieważ telepraca jest pracą wykonywaną regularnie poza zakładem pracy z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej. Telepraca jest doskonałym rozwiązaniem dla kobiet z małymi dziećmi bądź przedstawicieli niektórych wolnych zawodów oraz osób niepełnosprawnych. Korzystnym jest również dla pracodawców obniżenie kosztów związanych z organizowaniem miejsca pracy.

Uchwalona w Sejmie ustawa jest wynikiem porozumienia między organizacjami pracodawców i związków zawodowych oraz strony rządowej. Podczas debaty nad projektem wszystkie kluby parlamentarne zadeklarowały poparcie dla projektu o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw, dlatego istnieje nadzieja, iż prace nad uchwalonym projektem w Senacie nie wydłużą się.Ustawa z dnia 24 sierpnia 2007 roku o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw prowadzi do utworzenia podstaw prawnych wykonywania pracy w formie telepracy, zgodnych z europejskim Ramowym Porozumieniem w Sprawie Telepracy z dnia 16 lipca 2002 roku.

Nowelizacja kodeksu pracy zobowiązuje pracodawców do równego traktowania telepracowników m.in. w zakresie nawiązania i rozwiązania stosunków pracy, warunków zatrudnienia, awansowania jak i również dostępu do szkolenia w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

Jeżeli nowelizację kodeksu pracy podpisze prezydent Lech Kaczyński, to wówczas zmienią się również obowiązki i uprawnienia pracodawców w stosunku do zatrudnionych telepracowników. Według ustawy pracodawca będzie zobowiązany dostarczyć telepracownikowi sprzęt niezbędny do wykonywania pracy w formie telepracy, ubezpieczyć sprzęt, pokryć koszty związane z instalacją, serwisem, eksploatacją i konserwacją sprzętu, a także zapewnić telepracownikowi pomoc techniczną i niezbędne szkolenia w zakresie obsługi sprzętu – chyba, że pracodawca i telepracownik postanowią inaczej w odrębnej umowie.

Dzięki zmianom w kodeksie pracy pracodawcy uzyskają prawo do kontroli telepracownika, jeżeli praca wykonywana jest w domu. Przełożony będzie miał prawo przeprowadzić kontrolę również w celu inwentaryzacji, konserwacji, serwisu lub naprawy powierzonego sprzętu, a także jego instalacji oraz w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy – za uprzednią zgodą telepracownik, która zostaje wyrażona na piśmie, bądź za pomocą środków komunikacji elektronicznej, albo podobnych środków indywidualnego porozumiewania się na odległość. Pracodawca musi dostosować sposób przeprowadzenia kontroli do miejsca wykonywania pracy o jej charakteru. Wykonywanie czynności kontrolnych nie może naruszać prywatności telepracownik oraz jego rodziny ani utrudniać korzystania z pomieszczeń domowych, w sposób zgodny z ich przeznaczeniem.

W odrębnej umowie obie strony mogą określić zakres ubezpieczenia i zasad wykorzystywania przez telepracownik sprzętu niezbędnego do wykonywania pracy w formie telepracy – stanowiącego własność telepracownik. W takiej dodatkowej umowie można również zawrzeć zasady porozumiewania się pracodawcy z telepracownikiem, w tym sposób potwierdzania obecności telepracownika na stanowisku pracy.

Dzięki zmianom w kodeksie pracy zostanie zwiększona liczba ludzi zatrudnionych w formie telepracy, a szczególnie tych, którzy mają utrudniony dostęp do pracy, czyli np. matki wychowujące dzieci w okresie urlopu wychowawczego lub osoby niepełnosprawne. Według danych resortu pracy wynika, iż z takiej formy zatrudnienia korzysta już 16 procent polskich przedsiębiorców.

Internetowa Kancelaria Prawna
www.SerwisPrawa.pl

Autor/Źródło: Zespół Internetowej Kancelarii PrawnejWasze komentarze
Nasi partnerzy
 • InTENSO - outsourcing IT, leasing pracowniczy
 • Jakość obsługi
 • Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT
 • Competitive Skills - Szkolenia biznesowe, rekrutacja i headhunting, doradztwo
 • Kaspersky
 • elsa
 • CBIT.pl
 • Enterprise-Gamification
 • Lazarski
 • Secret Client - tajemniczy klient, tajny klient, mystery shopping
 • Atlassian
Zobacz także
 • Kanały RSS
 • Facebook
® 2008 - 2023 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptacją regulaminu.