Jesteś tutaj:
Prawo pracy
06.04.2012 - Andżelika Banowicz
Kliknij, aby ocenić:
 
5/2

Wymiar urlopu wypoczynkowego

Zgodnie z przepisami prawa pracy pracownikowi przysługuje prawo do corocznego, nieprzerwanego i płatnego urlopu wypoczynkowego. Z prawa tego pracownik nie może zrezygnować. Kwestie związane z urlopem wypoczynkowym regulują przepisy Działu siódmego Ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1974r., Nr 24, poz. 141 ze zm.).

Wymiar urlopu wypoczynkowego
Wymiar urlopu wypoczynkowego
jest zależny od okresu zatrudnienia. W przypadku, gdy pracownik jest zatrudniony krócej niż 10 lat ma on prawo do 20 dni tego urlopu w danym roku kalendarzowym. Jeżeli zaś okres zatrudnienia jest dłuższy niż 10 lat może on liczyć na 26 dni wypoczynku. Dla pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy wymiar urlopu ustala się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy tego pracownika. Wynosi on odpowiednio 20 lub 26 dni. Niepełny dzień urlopu zaokrągla się w górę do pełnego dnia.

Pierwszy urlop wypoczynkowy
Inaczej wygląda sprawa urlopu wypoczynkowego osoby, która podejmuje pracę po raz pierwszy. Taki pracownik nabywa prawo do urlopu wypoczynkowego, w roku kalendarzowym w którym rozpoczął pracę, systematycznie z każdym miesiącem. Oznacza to, że z upływem każdego kolejnego miesiąca pracy, uzyskuje on ten urlop w wymiarze 1/12 urlopu przysługującego po przepracowaniu roku.Co składa się na staż urlopowy?

Aby uzyskać prawo do urlopu wypoczynkowego nie trzeba pracować aż 10 lat u jednego pracodawcy. Do okresu zatrudnienia, od którego zależy prawo do urlopu i wymiar urlopu, wlicza się bowiem okresy poprzedniego zatrudnienia, bez względu na przerwy w zatrudnieniu oraz sposób ustania stosunku pracy, okresy nauki oraz inne okresy wskazane przez przepisy prawa. W przypadku jednoczesnego pozostawania w dwóch lub więcej stosunkach pracy wliczeniu podlega także okres poprzedniego niezakończonego zatrudnienia w części przypadającej przed nawiązaniem drugiego lub kolejnego stosunku pracy. W przypadku nauki do stażu urlopowego wlicza się:
- przewidziany programem nauczania czas trwania nauki, nie więcej jednak niż 3 lata – z tytułu ukończenia zasadniczej lub innej równorzędnej szkoły zawodowej
- przewidziany programem nauczania czas trwania nauki, nie więcej jednak niż 5 lat – z tytułu ukończenia średniej szkoły zawodowej,
 - 5 lat – z tytułu ukończenia średniej szkoły zawodowej dla absolwentów zasadniczych (równorzędnych) szkół zawodowych,
- 4 lata – z tytułu ukończenia średniej szkoły ogólnokształcącej,
- 6 lat – z tytułu ukończenia szkoły policealnej,
- 8 lat – z tytułu ukończenia szkoły wyższej.


Do tego okresu zalicza się również:
- okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych,
- odbytą czynną służbę wojskową,
- zawodową służbę wojskową,
- pełnienie służby w charakterze policjanta lub funkcjonariusza,
- prowadzenie gospodarstwa rolnego lub wykonywanie pracy w gospodarstwie współmałżonka,
- przypadający przed 1 stycznia 1983r. okres pracy po ukończeniu 16-go roku życia w gospodarstwie rodziców lub teściów, poprzedzający objęcie tego gospodarstwa,
- urlop bezpłatny, udzielony na czas wykonywania pracy u innego pracodawcy,
- bezpłatny urlop szkoleniowy udzielony pracownikowi, który bez skierowania pracodawcy podnosi kwalifikacje zawodowe,
- urlop bezpłatny,
- zatrudnienie u pracodawców zagranicznych,
- wykonywanie pracy nakładczej,
- okres, za który pracownik otrzymał odszkodowanie z tytułu skrócenia mu okresu wypowiedzenia umowy o pracę,
- okres, za który pracownikowi przyznano wynagrodzenie w związku z orzeczeniem sądu przywracającym pracownika do pracy albo odszkodowanie z powodu bezprawnego rozwiązania umowy o pracę przez pracodawcę.

Autor/Źródło: Andżelika Banowicz1 2 DALEJ
Szukasz porady prawnej?
Prześlij swoje pytanie do doświadczonych prawników:
Wasze komentarze
Nasi partnerzy
 • InTENSO - outsourcing IT, leasing pracowniczy
 • Jakość obsługi
 • Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT
 • Competitive Skills - Szkolenia biznesowe, rekrutacja i headhunting, doradztwo
 • Kaspersky
 • elsa
 • CBIT.pl
 • Enterprise-Gamification
 • Lazarski
 • Secret Client - tajemniczy klient, tajny klient, mystery shopping
 • Atlassian
Zobacz także
 • Kanały RSS
 • Facebook
 • Google+
® 2008 - 2020 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptacją regulaminu.