Jesteś tutaj:
Prawo pracy
28.07.2009 - Zespół Internetowej Kancelarii Prawnej
Kliknij, aby ocenić:
 
5/4
Uwaga! Publikacja archiwalna
Oznacza to, że od czasu jej opublikowania pojawiły się zmiany aktów prawnych, mogące wpływać na aktualność poniższej treści. SerwisPrawa.pl nie aktualizuje automatycznie wszystkich publikowanych tekstów zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.
Jeżeli interesuje Cię uaktualnienie poniższego tekstu pod kątem obowiązującego stanu prawnego - kliknij w link (funkcja dostępna tylko dla zarejestrowanych Użytkowników).

Gwarancja powrotu na to samo stanowisku po urlopie macierzyńskim

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy Kodeks pracy, przedłożony przez ministra pracy i polityki społecznej. Zgodnie z projektem ustawy, pracownicy korzystający z dodatkowego urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego oraz z urlopu ojcowskiego będą korzystać z gwarancji, jakie daje nowelizacja Kodeksu pracy z 21 listopada 2008 r. Jej przepisy zaczęły obowiązywać od 18 stycznia 2009 r. Chodzi tu o wyraźne zapewnienie, że pracownicy, po zakończeniu urlopu, będą mieli zapewniony powrót na dotychczasowe stanowisko bądź na stanowisko równorzędne z zajmowanym przed odejściem na urlop, a wynagrodzenie za pracę będzie odpowiadać temu, jakie otrzymywali przed odejściem na urlop.
Od 1 stycznia 2010 r. możliwe będzie korzystanie z urlopu ojcowskiego. Prawo do takiego urlopu wynika z przepisów art. 1823 Kodeksu pracy. Ze względu na to, że Kodeks pracy nakazuje do pracownika-ojca wychowującego dziecko odpowiednie stosowanie w okresie urlopu ojcowskiego przepisów dotyczących urlopu macierzyńskiego, podkreślając tym samym nie tylko cel, ale także rangę takiego urlopu, proponuje się, w art. 1 pkt 2 projektu, korektę art. 1823 § 3 Kodeksu pracy, polegającą na uzupełnieniu wymienionych w nim artykułów Kodeksu pracy – o art. 1832. Tym samym pracownik – ojciec wychowujący dziecko korzystający z urlopu ojcowskiego zostałby objęty identyczną ochroną w zakresie warunków powrotu do pracy po zakończeniu urlopu, z jakiej korzystają już pracownicy powracający do pracy z urlopu macierzyńskiego i z urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego. Podobne uprawnienia obejmą nie tylko rodziców biologicznych, ale także rodziców prawnych, czyli będą dotyczyć urlopu adopcyjnego – podstawowego i dodatkowego.
 
W projektowanej nowelizacji Kodeksu pracy proponuje się także uwzględnić fakt, iż od dnia 1 stycznia 2010 r. pracownicy będą mogli korzystać z dodatkowego urlopu  na warunkach urlopu macierzyńskiego. Taką możliwość stworzyła ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw. Zatem, konsekwentnie do zmiany zawartej w art. 1 pkt 3 lit a projektu, proponuje się objąć szczególną ochroną stosunku pracy wynikającą z art. 177 Kodeksu pracy, także pracowników korzystających z dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego. Nie ma bowiem uzasadnienia, aby pracownicy korzystający z dodatkowego urlopu adopcyjnego znaleźli się w sytuacji gorszej od pracowników korzystających z podstawowego urlopu adopcyjnego.

Projektowana nowelizacja Kodeksu pracy przewiduje także maksymalne zrównanie sytuacji prawnej poszczególnych grup pracowników wypełniających funkcje rodzicielskie. Chodzi m.in. o: prawo do wykorzystania urlopu wypoczynkowego bezpośrednio po urlopie macierzyńskim, dzielenie się urlopem macierzyńskim między rodzicami dziecka, prawo pracownika-ojca wychowującego dziecko do korzystania z części urlopu macierzyńskiego w razie hospitalizacji matki dziecka czy szczególną ochronę stosunku pracy.
 
Projektowana nowelizacja Kodeksu pracy przewiduje także zmiany o charakterze precyzującym obecne regulacje oraz mające charakter porządkowy. Chodzi tu o zmianę art. 1867 Kodeksu pracy, polegającą na sprecyzowaniu terminu na złożenie wniosku o obniżenie wymiaru czasu pracy pracownika uprawnionego do urlopu wychowawczego. Zmiana ta dodatkowo umożliwi właściwe stosowanie przepisu określającego czas obowiązywania szczególnej ochrony stosunku pracy takich pracowników. Chodzi również o zmianę art. 1891 Kodeksu pracy, która polega na zachowaniu w katalogu artykułów Kodeksu pracy powołanych w tym przepisie wyłącznie tych, które określają uprawnienia pracownicze związane z rodzicielstwem, z których wedle wyboru może korzystać jeden z rodziców lub opiekunów dziecka., jeżeli oboje są zatrudnieni. Proponuje się zatem pominięcie w tym katalogu art. 1861 – 1865 Kodeksu pracy dotyczących sytuacji pracownika korzystającego z urlopu wychowawczego.
 
 
 
Autor/Źródło: Zespół Internetowej Kancelarii PrawnejWasze komentarze
Nasi partnerzy
 • InTENSO - outsourcing IT, leasing pracowniczy
 • Jakość obsługi
 • Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT
 • Competitive Skills - Szkolenia biznesowe, rekrutacja i headhunting, doradztwo
 • Kaspersky
 • elsa
 • CBIT.pl
 • Enterprise-Gamification
 • Lazarski
 • Secret Client - tajemniczy klient, tajny klient, mystery shopping
 • Atlassian
Zobacz także
 • Kanały RSS
 • Facebook
® 2008 - 2022 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptacją regulaminu.