Kalendarium: Brak wydarzeń na dziś
Uwaga! Publikacja archiwalna
Oznacza to, że od czasu jej opublikowania pojawiły się zmiany aktów prawnych, mogące wpływać na aktualność poniższej treści. SerwisPrawa.pl nie aktualizuje automatycznie wszystkich publikowanych tekstów zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.

Jeżeli interesuje Cię uaktualnienie poniższego tekstu pod kątem obowiązującego stanu prawnego - kliknij w link (funkcja dostępna tylko dla zarejestrowanych Użytkowników).

Odliczanie VAT od paliwa

Porady prawne dla firm i instytucji, Prawo handlowe

W dniu 22 grudnia Europejski Trybunał Sprawiedliwości wydał wyrok w sprawie polskich zasad odliczania VAT od paliwa. Według Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości Polska z chwilą wejścia do UE nie miała prawa zmienić na niekorzyść podatników przepisów o VAT dotyczących odliczenia podatku naliczonego przy zakupie paliwa do samochodów firmowych.

Sprawa przed Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości dotyczyła spółki Magoora, która wystąpiła z wnioskiem o interpretację przepisów dotyczących odliczania VAT przy nabyciu paliwa do samochodu używanego przez spółkę na podstawie umowy leasingu. Umowa dotyczyła samochodu, który w marcu 2005 r. spełniał kryteria umożliwiające odliczenie w całości podatku naliczonego – wynikające z tzn. wzoru Lisiaka. Od 22 sierpnia 2005 r. samochód przestał spełniać te kryteria. W opinii spółki wprowadzenie mniej korzystnych zasad odliczania podatku naliczonego przez polskiego ustawodawcę było niekorzystne z przepisami wspólnotowymi. Polska ustawa nie dawała możliwości odliczania podatku od zakupu paliwa od niektórych aut. Sprawa trafiła na wokandę krakowskiego wojewódzkiego sądu administracyjnego. Jednakże w związku z wątpliwościami sąd zadał w trybie prejudycjalnym pytanie do ETS.

Problem niezgodności krajowych przepisów, które zakazują odliczenia podatku przy nabyciu paliwa wiązał się z tzw. klauzulą stałości sformułowaną w art. 17 (6) VI Dyrektywy VAT. Klauzula ta stanowi, że po wejściu do Unii Europejskiej państwa członkowskie nie mogą wprowadzić nowych ograniczeń w prawie do odliczeń VAT. Ograniczenia nie byłyby zgodne z zasadą neutralności VAT. Dla dużej części polskich podatników zmiana wprowadzona w 2005 r. skutkowała utratą prawa do odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu paliw do samochodów, które to prawa przysługiwało na dzień wejścia Polski do UE.

Zgodnie z naszymi oczekiwaniami Europejski Trybunał Sprawiedliwości uznał za niedopuszczalne przepisy polskie wprowadzone w sierpniu 2005 r. Podatnicy, którym odmówiono prawa do zwrotu podatku, mogą teraz skutecznie się o niego ubiegać. Dla podatników duże znaczenie mają orzeczenia ETS wydane w odpowiedzi na pytania prejudycjalne polskich sądów, bowiem pociągają za sobą zmianę niegodnego z prawem Unii Europejskiej przepisu, a od momentu publikacji takiego orzeczenia sądy zobowiązuje się do niestosowania tego przepisu przeciwko podatnikom. Wyrok ten jest tożsamy ze stanowiskiem PKPP Lewiatan: polskie prawo nie może zmieniać się tak często i gwałtownie, utrudniając życie przedsiębiorcom.

R E K L A M A

Ministerstwo Finansów twierdzi, że konsekwencje dla budżetu nie będą znaczące, ponieważ różnica dotyczy podatku naliczonego przy zakupie paliwa do samochodów o ładowności w przedziale do 500 do 629 kg, a zmiana w przepisach wprowadzona z dniem 22 sierpnia 2005 r. miała charakter techniczny. W oficjalnym komunikacie przeczytać można również, że „skutki budżetowe z tytułu przyznania zgodnie z ww. wyrokiem ETS odliczenia podatku od towarów i usług od nabywanych przez podatników paliw do napędu pojazdów samochodowych zostaną w części zredukowane skutkami w podatkach dochodowych. W przypadku podatników, którzy zaliczyli wydatki z tytułu nie odliczonego podatku naliczonego w koszty uzyskania przychodów, ewentualna korekta w podatku od towarów i usług (i odliczenie tego podatku) skutkowałaby koniecznością dokonania korekty w podatku dochodowym („wyrzuceniu” tych wydatków z kosztów uzyskania przychodów)”.

Według ekspertów PKPP Lewiatan konsekwencje dla budżetu mogą być liczone w miliardach złotych. Firmy, które w wyniku zmian straciły prawo do odliczenia VAT do paliwa, będą mogły złożyć korekty deklaracji i wystąpić o zwrot pieniędzy. W przypadku faktur zapłaconych w 2004 r. termin składania korekty upływa z końcem tego roku. Firmy, które z powodu zmian nie mogły odliczyć podatku w przypadku kupna pojazdu lub leasingu też będą mogły wystąpić z korektą. Chociaż urzędy skarbowe powinny stosować orzeczenie ETS wprost  to z uwagi na fakt, iż przepisy ograniczyły prawo do odliczenia VAT, rozstrzygnięciami będą musiały się zająć sądy.

www.SerwisPrawa.pl

Porady prawne dla firm i instytucji, Prawo handlowe
Data: 30.12.2008 00:00
Autor/Źródło: Zespół Internetowej Kancelarii Prawnej
Kategoria: Prawo administracyjne, Prawo gospodarcze, Prawo podatkowe
Słowa kluczowe: podatek vat

Szukasz porady prawnej?

Prześlij swoje pytanie do doświadczonych prawników:

Wasze komentarze

® 2008 - 2014 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.