Jesteś tutaj:
Prawo administracyjne
20.05.2008 - Zespół Internetowej Kancelarii Prawnej
Kliknij, aby ocenić:
 
5/4
Uwaga! Publikacja archiwalna
Oznacza to, że od czasu jej opublikowania pojawiły się zmiany aktów prawnych, mogące wpływać na aktualność poniższej treści. SerwisPrawa.pl nie aktualizuje automatycznie wszystkich publikowanych tekstów zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.
Jeżeli interesuje Cię uaktualnienie poniższego tekstu pod kątem obowiązującego stanu prawnego - kliknij w link (funkcja dostępna tylko dla zarejestrowanych Użytkowników).

Karty tożsamości dla żołnierzy

W dniu 23 maja wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 kwietnia 2008 r. w sprawie kart i tabliczek tożsamości żołnierzy zawodowych i kandydatów na żołnierzy zawodowych. Jest on wykonaniem upoważnienia wynikającego z art. 49 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. Nr 179, poz. 1750, z późn. zm.). Rozporządzenie określa rodzaje oraz wzory kart i tabliczek tożsamości wydawanych żołnierzom zawodowym i kandydatom na żołnierzy zawodowych. Ponadto zostały określone w nim organy wojskowe właściwe do wydawania, ewidencjonowania, doręczania kart i tabliczek tożsamości oraz postępowania w razie zniszczenia lub utraty karty lub tabliczki tożsamości, a także określono wzór rozkazu wyjazdu wydawanego żołnierzom wyjeżdżającym w celach służbowych za granicę.

Zgodnie z art. 2 rozporządzenia ustalono dwa rodzaje poliwęglanowych i papierowych kart tożsamości. Pierwsza z nich przeznaczona jest dla żołnierzy wyjeżdżających w celach służbowych za granicę, według wzoru określonego w załączniku nr 1 do rozporządzenia. Natomiast drugi rodzaj kart przeznaczony jest dla żołnierzy wyjeżdżających w celach służbowych za granicę przewidzianych do odszukiwania, zbierania, przenoszenia, przewożenia, leczenia rannych i chorych oraz do zapobiegania chorobom, przewidzianych do zarządzania jednostkami lub zakładami medyczno-sanitarnymi, wykonujących czynności duszpasterskie w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Drugi rodzaj kart przedstawia wzór określony w załączniku r 2 do rozporządzenia. W sytuacji ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny żołnierzom zawodowym, którzy nie posiadają poliwęglanowych kart tożsamości dowódca jednostki wojskowej w stosunku do żołnierzy ujętych w ewidencji tej jednostki musi wydać papierowe karty tożsamości do czasu zastąpienia ich poliwęglanowymi kartami tożsamości.

Tabliczka tożsamości – zgodnie z art. 3 rozporządzenia – zawiera numer oraz nazwę „Siły Zbrojne RP”. Wzór tabliczki tożsamości określa załącznik nr 3 do rozporządzenia. Tabliczki tożsamości wydawane są przez dowódców jednostek wojskowych w stosunku do żołnierzy ujętych w ewidencji tych jednostek. Wraz z tabliczką tożsamości wydawana jest karta tożsamości. Zadaniem szefa komórki organizacyjnej Ministerstwa Obrony Narodowej właściwej w sprawach organizacji i uzupełnień sił zbrojnych jest wydawanie poliwęglanowych kart tożsamości oraz określa termin ich ważności. Ewidencję wydanych poliwęglanowych kart tożsamości prowadzi szef komórki, a ewidencję wydanych poliwęglanowych kart tożsamości prowadzą także dowódcy jednostek wojskowych w stosunku do żołnierzy ujętych w ewidencji tych jednostek. Wraz z ewidencją poliwęglanowych kart tożsamości prowadzona jest ewidencja wydanych lub zdeponowanych tabliczek tożsamości. Organami właściwymi do deponowania i doręczania za potwierdzeniem odbioru poliwęglanowych kart i tabliczek tożsamości są organy prowadzące ewidencję kart tożsamości. Z kolei organem właściwym w postępowaniu w razie zniszczenia lub utraty poliwęglanowej karty lub tabliczki tożsamości jest szef komórki. Zniszczenia poliwęglanowych kart tożsamości dokonuje szef komórki. Należy podkreślić, iż dotychczasowe papierowe karty tożsamości, przeznaczone do wydania na wypadek ogłoszenia mobilizacji i czas wojny, zachowują ważność do czasu ich zastąpienia nowymi papierowymi kartami tożsamości, nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2009 r.

www.SerwisPrawa.pl

Autor/Źródło: Zespół Internetowej Kancelarii Prawnej


Słowa kluczowe: żołnierz

Szukasz porady prawnej?
Prześlij swoje pytanie do doświadczonych prawników:
Wasze komentarze
Polecana kancelaria prawna
Kancelaria radców prawnych
Kadron
Kancelaria Adwokacka
Informacja o kancelarii pochodzi z Bazy prawników SerwisPrawa.pl
Nasi partnerzy
 • InTENSO - outsourcing IT, leasing pracowniczy
 • Jakość obsługi
 • Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT
 • Competitive Skills - Szkolenia biznesowe, rekrutacja i headhunting, doradztwo
 • Kaspersky
 • elsa
 • CBIT.pl
 • Enterprise-Gamification
 • Lazarski
 • Secret Client - tajemniczy klient, tajny klient, mystery shopping
 • Atlassian
Zobacz także
 • Kanały RSS
 • Facebook
 • Google+
® 2008 - 2018 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptacją regulaminu.