Jesteś tutaj:
Prawo administracyjne
21.03.2008 - Zespół Internetowej Kancelarii Prawnej
Kliknij, aby ocenić:
 
5/4
Uwaga! Publikacja archiwalna
Oznacza to, że od czasu jej opublikowania pojawiły się zmiany aktów prawnych, mogące wpływać na aktualność poniższej treści. SerwisPrawa.pl nie aktualizuje automatycznie wszystkich publikowanych tekstów zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.
Jeżeli interesuje Cię uaktualnienie poniższego tekstu pod kątem obowiązującego stanu prawnego - kliknij w link (funkcja dostępna tylko dla zarejestrowanych Użytkowników).

Oświadczenia majątkowe - również dla strażaków

W dniu 22 marca 2008 roku kwietnia wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 lutego 2008 r. w sprawie trybu postępowania w sprawach oświadczeń o stanie majątkowym strażaków Państwowej Straży Pożarnej oraz wzoru oświadczenia o stanie majątkowym osób pełniących funkcje organów Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. Nr 39, poz. 231). Rozporządzenie określa tryb postępowania w sprawach oświadczeń o stanie majątkowym strażaków Państwowej Straży Pożarnej składanych przy nawiązywaniu lub rozwiązywaniu stosunku służbowego, corocznie bądź na żądanie przełożonego. Dodatkowo w rozporządzeniu określono wzór oświadczenia o stanie majątkowym osób pełniących funkcje organów Państwowej Straży Pożarnej.

Zgodnie z wejściem w życie tej regulacji strażacy zobowiązani są do złożenia oświadczenia o stanie majątkowym przy nawiązywaniu stosunku służbowego w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia służby.  Strażak musi złożyć oświadczenie o stanie majątkowym przy rozwiązywaniu stosunku służbowego w przypadku zwolnienia ze służby na podstawie art. 43 ust. 2 pkt 1-4 i 6 oraz ust. 3 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej przed wydaniem decyzji o zwolnieniu ze służby. Chodzi tu o zwolnienie strażaka ze służby w przypadkach orzeczenia przez komisję lekarską całkowitej niezdolności do służby, nieprzydatności do służby, stwierdzonej w opinii służbowej w okresie służby przygotowawczej, wymierzenia kary dyscyplinarnej wydalenia ze służby, skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne, ścigane z oskarżenia publicznego oraz utraty obywatelstwa polskiego. Ponadto Strażak musi złożyć oświadczenie o stanie majątkowym przy rozwiązywaniu stosunku służbowego w przypadku zwolnienia ze służby w przypadku zgłoszenia przez niego pisemnego żądania zwolnienia - w terminie do 3 miesięcy (art. 43 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej) równocześnie z pisemnym zgłoszeniem żądania zwolnienia ze służby. Strażak składa oświadczenie o stanie majątkowym na pisemne żądanie przełożonego uprawnionego do mianowania lub powołania w terminie 14 dni od dnia otrzymania żądania.

Oświadczenie o stanie majątkowym osoby pełniące funkcje organów Państwowej Straży Pożarnej składają na formularzu, którego wzór określa załącznik do rozporządzenia.

Oświadczenia o stanie majątkowym składają Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej oraz  zastępcy Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej składają ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych. Niżej w hierarchii Komendantowi Głównemu Państwowej Straży Pożarnej składają swoje oświadczenia o stanie majątkowym: komendanci wojewódzcy Państwowej Straży Pożarnej, Rektor-Komendant Szkoły Głównej Służby Pożarniczej oraz komendanci pozostałych szkół Państwowej Straży Pożarnej, strażacy pełniący służbę w Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej, strażacy oddelegowani do służby poza Państwową Strażą Pożarną oraz strażacy oddelegowani do pełnienia służby poza granicami państwa. Oświadczenia o stanie majątkowym składają komendantom wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej - komendanci powiatowi (miejscy) Państwowej Straży Pożarnej oraz strażacy pełniący służbę w komendach wojewódzkich Państwowej Straży Pożarnej. Z kolei strażacy pełniący służbę w tych jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej składają swoje oświadczenia majątkowe Rektorowi-Komendantowi Szkoły Głównej Służby Pożarniczej oraz komendantom pozostałych szkół Państwowej Straży Pożarnej. Natomiast do komendantów powiatowych (miejskich) Państwowej Straży Pożarnej składają swoje podania strażacy pełniący służbę w komendach powiatowych (miejskich) Państwowej Straży Pożarnej oraz pełniący służbę w jednostkach ratowniczo-gaśniczych. W przypadkach innych niż wyżej określone strażacy składają oświadczenie przełożonemu uprawnionemu do mianowania lub powołania właściwemu według ostatniego miejsca pełnienia służby.

Zgodnie z art. 6 rozporządzenia oświadczenie o stanie majątkowym należy przesyłać lub składać osobiście w kancelarii tajnej jednostki organizacyjnej Państwowej Straży Pożarnej właściwej dla składającego oświadczenie, a w przypadku, gdy kancelaria tajna nie została utworzona - u wyznaczonej osoby upoważnionej do rejestrowania dokumentów objętych klauzulą "zastrzeżone". Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej oraz jego zastępcy oświadczenie o stanie majątkowym składają w kancelarii tajnej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw wewnętrznych. Oświadczenie o stanie majątkowym należy składać w zamkniętej kopercie, na której czytelnie umieszcza się następujące dane: imię i nazwisko składającego oświadczenie, imię ojca, rok urodzenia, nazwę komórki organizacyjnej jednostki organizacyjnej Państwowej Straży Pożarnej, w której składający oświadczenie pełni służbę, oraz napis "oświadczenie majątkowe". Osoba przyjmująca oświadczenie zobowiązana jest do oznaczenia go numerem, pod którym oświadczenie zostało zarejestrowane w dzienniku ewidencji dokumentów wykonanych. Osoba ta musi również zamieścić oznaczenie klauzulą "zastrzeżone". Strażacy tymczasowo aresztowani składają oświadczenie o stanie majątkowym za pośrednictwem właściwej kancelarii zakładu karnego lub aresztu śledczego. W przypadku osób pełniących funkcje organów Państwowej Straży Pożarnej druki oświadczeń o stanie majątkowym przekazuje jednostka organizacyjna Państwowej Straży Pożarnej lub komórka organizacyjna Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, w której ostatnio osoby te pełniły służbę.

ZLEĆ NAM ODZYSKANIE TWOICH PIENIĘDZY / PROWADZENIE SPRAWY / PRZYGOTOWANIE PISMA (więcej szczegółów - http://www.serwisprawa.pl/zlec-sprawe-adwokatowi).
Autor/Źródło: Zespół Internetowej Kancelarii PrawnejSzukasz porady prawnej?
Prześlij swoje pytanie do doświadczonych prawników:
Wasze komentarze
Polecana kancelaria prawna
Kancelaria radców prawnych
Kadron
Kancelaria Adwokacka
Informacja o kancelarii pochodzi z Bazy prawników SerwisPrawa.pl
Nasi partnerzy
 • InTENSO - outsourcing IT, leasing pracowniczy
 • Jakość obsługi
 • Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT
 • Competitive Skills - Szkolenia biznesowe, rekrutacja i headhunting, doradztwo
 • Kaspersky
 • elsa
 • CBIT.pl
 • Enterprise-Gamification
 • Lazarski
 • Secret Client - tajemniczy klient, tajny klient, mystery shopping
 • Atlassian
Zobacz także
 • Kanały RSS
 • Facebook
 • Google+
® 2008 - 2018 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptacją regulaminu.