Jesteś tutaj:
Prawo administracyjne
14.07.2011 - Jarosław Olejarz
Kliknij, aby ocenić:
 
5/2
Uwaga! Publikacja archiwalna
Oznacza to, że od czasu jej opublikowania pojawiły się zmiany aktów prawnych, mogące wpływać na aktualność poniższej treści. SerwisPrawa.pl nie aktualizuje automatycznie wszystkich publikowanych tekstów zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.
Jeżeli interesuje Cię uaktualnienie poniższego tekstu pod kątem obowiązującego stanu prawnego - kliknij w link (funkcja dostępna tylko dla zarejestrowanych Użytkowników).

Dokumenty niezbędne do wpisu na listę radców prawnych

Zakończyły się egzaminy radcowskie i adwokackie, komisje podają wyniki informujące, kto zdał a kto nie. Jednakże aby uzyskać wpis na listę odpowiednio radców prawnych lub adwokatów osoba, która zdała egzamin musi złożyć wniosek wraz z kompletem dokumentów.

Każda z osób, które w tym roku zdały egzamin radcowski składa odpowiednie dokumenty związane z wnioskiem o wpis na listę radców prawnych. W celu wszczęcia postępowania o wpis osoba zainteresowana musi złożyć przede wszystkim stosowny wniosek. Wniosek o wpis na listę radców prawnych składa się wraz z następującymi dokumentami:

 1. kwestionariuszem osobowym według wzoru stosowanego w sprawach pracowniczych (dwa egzemplarze 2),
 2. dwoma zdjęciami legitymacyjnymi,
 3. życiorysem zawierającym przebieg pracy zawodowej,
 4. oryginałem dyplomu ukończenia studiów prawniczych lub jego uwierzytelnionym przez uczelnie lub notariusza odpisem,
 5. odpisem skróconym aktu małżeństwa (w przypadku zmiany nazwiska po dacie ukończenia studiów),
 6. oryginałem dokumentu potwierdzającego złożenie egzaminu radcowskiego lub jego uwierzytelnionym przez notariusza odpisem,
 7. informacją o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego opatrzoną datą nie wcześniejsza niż miesiąc przed złożeniem wniosku,
 8. oświadczeniem o zakończonych lub toczących się przeciwko wnioskodawcy postępowaniach karnych lub dyscyplinarnych, korzystaniu z pełni praw publicznych, posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych.
 9. oświadczeniem wnioskodawcy następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji postępowania o wpis na listę radców prawnych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.)
 10. w przypadku osób urodzonych przed dniem 1 sierpnia 1972 roku oświadczeniem, o którym mowa w art. 7 ust.1 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów /(Dz. U. z 2007 r. Nr 63, poz. 425, z póź. zm.), albo informacją, o której mowa w art. 7 ust. 3a tej ustawy,
 11. dowodem uiszczenia opłat związanych z wpisem na listę radców prawnych w wysokości zgodnej z Uchwałą nr 144/VII/2010 KRRP z dnia 17 września 2010 r. Obecnie wysokość tej opłaty wynosi 832 zł i wnosi się ją na rachunek bankowy właściwej Izby

 

Jeżeli wniosek nie czyni zadość ww. wymogom, Dziekan wzywa wnioskodawcę do usunięcia braków w terminie 7 dni, pouczając go o skutkach prawnych ich nie usunięcia.

 

Osoby, które starają się o wpis bez zakończonej aplikacji radcowskiej składają powyższe dokumenty, z tym, że dodatkowo muszą załączyć:

 1. dokument potwierdzający miejsce zamieszkania uzasadniającego właściwość miejscową izby,
 2. oświadczenie czy i w jakich izbach wnioskodawca starał się albo stara się o wpis na listę radców prawnych lub aplikantów radcowskich i z jakim skutkiem,
 3. oświadczenie, że wnioskodawca nie jest osobą wymienioną w art. 26 ustawy o radcach prawnych.

www.SerwisPrawa.pl

Autor/Źródło: Jarosław OlejarzWasze komentarze
Nasi partnerzy
 • InTENSO - outsourcing IT, leasing pracowniczy
 • Jakość obsługi
 • Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT
 • Competitive Skills - Szkolenia biznesowe, rekrutacja i headhunting, doradztwo
 • Kaspersky
 • elsa
 • CBIT.pl
 • Enterprise-Gamification
 • Lazarski
 • Secret Client - tajemniczy klient, tajny klient, mystery shopping
 • Atlassian
Zobacz także
 • Kanały RSS
 • Facebook
® 2008 - 2022 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptacją regulaminu.