Jesteś tutaj:
Prawo administracyjne
28.02.2011 - Zespół Internetowej Kancelarii Prawnej
Kliknij, aby ocenić:
 
5/1
Uwaga! Publikacja archiwalna
Oznacza to, że od czasu jej opublikowania pojawiły się zmiany aktów prawnych, mogące wpływać na aktualność poniższej treści. SerwisPrawa.pl nie aktualizuje automatycznie wszystkich publikowanych tekstów zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.
Jeżeli interesuje Cię uaktualnienie poniższego tekstu pod kątem obowiązującego stanu prawnego - kliknij w link (funkcja dostępna tylko dla zarejestrowanych Użytkowników).

Ograniczenie biurokracji

W dniu 25 lutego 2011 roku Sejm przyjął rządową ustawę o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców. Przepisy ustawy likwidują ok. 200 zaświadczeń, które do tej pory składali przedsiębiorcy i obywatele oraz zastępuje je oświadczeniami.

Przyjęte ustawy są kolejnymi projektami mającymi na celu ograniczenie biurokracji. W życie weszły już przepisy rozporządzenia umożliwiające wysyłanie faktur VAT przez Internet. Posłowie procedują nad ustawą umożliwiającą udostępnienie informacji z KRS przez Internet. Rząd pracuje również nad II ustawą deregulacyjną zakładają likwidację 50 najbardziej uciążliwych obowiązków informacyjnych oraz ustawą likwidującą NIP. Działalności gospodarczej sprzyja także e-sąd, który od początku 2010 r. przyjął już 869 tys. spraw, a rozpatrzył 796 tys.

 

Dzięki ustawie o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców, w miejsce ok. 200 różnych zaświadczeń, odpisów oraz wypisów, przedsiębiorca i obywatel będzie mógł złożyć oświadczenie. Zaproponowano m.in. zastąpienie zaświadczenia o wpisie do ewidencji i KRS obowiązkiem podania jedynie numerów rejestrów. Urzędy nie będą mogły domagać się od przedsiębiorców okazywania zaświadczeń o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, która 1 lipca 2011 r. zastąpi ewidencję działalności prowadzoną w gminach.

Przepisy ustawy znoszą obowiązek składania oświadczeń o nadaniu numeru NIP i REGON. Zrezygnowano również z wymogu poświadczenia niekaralności, w sytuacji, gdy organ administracyjny może sam pozyskać informacje na ten temat. Wprowadzona ma być możliwość składania kopii świadectw, dyplomów, aktów stanu cywilnego zamiast ich oryginałów lub urzędowo poświadczonych odpisów. Dzięki ustawie zlikwidowanych zostanie także część licencji i zezwoleń. Ustawa o ograniczaniu barier administracyjnych zmienia ok. 90 aktów prawnych.

Dzięki nowelizacji ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym informacje z KRS będą dostępne przez Internet. Każdy będzie mógł je samodzielnie pobrać. Korzystne rozwiązania przewidziano także dla osób wykorzystujących dane wpisane do rejestru. Dokumenty KRS w wersji elektronicznej będą miały moc dokumentów urzędowych, czyli taką samą, jaką mają dokumenty w postaci „papierowej”. Oznacza to, że w postępowaniach dokumenty uzyskane drogą elektroniczną, np. komputerowe wydruki z informacji rejestrowych, nie będą już traktowane jak dokumenty prywatne. Nad projektem ustawy trwają prace w Sejmie.

Dzięki nowelizacji ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników, od dnia 1 stycznia 2012 r. zostanie zniesiony obowiązek posiadania NIP przez osoby nie prowadzące działalności gospodarczej i nie będące podatnikami podatku VAT. Zgodnie z założeniami, osoby fizyczne w kontaktach z urzędem skarbowym będą mogły posługiwać się wyłącznie numerem PESEL. To wystarczy, aby administracja podatkowa zidentyfikowała daną osobę. Natomiast firmom, które nadal będą musiały posiadać NIP, od dnia 1 lipca 2011 r. będzie on nadawany od ręki, a nie w drodze decyzji administracyjnej. Założenia do ustawy zostały przyjęte przez Radę Ministrów 15 lutego 2011 r.

Należy wspomnieć również o tym, że weszły już w życie przepisy rozporządzenia do ustawy o podatku od towarów i usług w sprawie faktur wysyłanych drogą elektroniczną. Faktury elektroniczne, także bez bezpiecznego podpisu elektronicznego, stały się takim samym dokumentem jak faktury papierowe. Zgodnie z przepisami rozporządzenia, możliwe jest wystawianie, przesyłanie, udostępnianie, a także przechowywanie faktur VAT w wersji elektronicznej. Rozporządzenie obowiązuje od dnia 1 stycznia 2011 r.

Ponadto, Ministerstwo Gospodarki przygotowało założenia do II ustawy deregulacyjnej zakładającej likwidację 50 obowiązków informacyjnych dla przedsiębiorców. Oszacowano, że wprowadzenie nowych rozwiązań pozwoli zmniejszyć koszty ponoszone przez przedsiębiorców o ok. 3,14 mld zł.

Istotną zmianą jest możliwość przekazywania i rejestrowania informacji w formie elektronicznej. Będzie to alternatywa dla wersji papierowej. W ten sposób pracodawca będzie mógł m.in. przesyłać zaświadczenie lekarskie pracownika do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, czy archiwizować akta osobowe zatrudnionych u siebie osób. Ponadto zakłada się skrócenie z 10 do 5 lat okresu przedawnienia należności względem ZUS oraz czasu przechowywania kopii deklaracji rozliczeniowych.

www.SerwisPrawa.pl
 

Autor/Źródło: Zespół Internetowej Kancelarii PrawnejWasze komentarze
Nasi partnerzy
 • InTENSO - outsourcing IT, leasing pracowniczy
 • Jakość obsługi
 • Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT
 • Competitive Skills - Szkolenia biznesowe, rekrutacja i headhunting, doradztwo
 • Kaspersky
 • elsa
 • CBIT.pl
 • Enterprise-Gamification
 • Lazarski
 • Secret Client - tajemniczy klient, tajny klient, mystery shopping
 • Atlassian
Zobacz także
 • Kanały RSS
 • Facebook
® 2008 - 2023 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptacją regulaminu.