Jesteś tutaj:
Prawo administracyjne
31.07.2013 - Joanna Gosz - Biolik
Kliknij, aby ocenić:
 
5/3
Uwaga! Publikacja archiwalna
Oznacza to, że od czasu jej opublikowania pojawiły się zmiany aktów prawnych, mogące wpływać na aktualność poniższej treści. SerwisPrawa.pl nie aktualizuje automatycznie wszystkich publikowanych tekstów zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.
Jeżeli interesuje Cię uaktualnienie poniższego tekstu pod kątem obowiązującego stanu prawnego - kliknij w link (funkcja dostępna tylko dla zarejestrowanych Użytkowników).

Centralna Ewidencja Pojazdów

Centralna Ewidencja Pojazdów (Cepik), jest to system informatyczny, który obejmuje centralną bazę danych i informację o pojazdach. Dodatkowo w Cepiku są zawarte dane o właścicielach pojazdu oraz o jego stanie prawnym.

Zgodnie z treścią § 1 rozporządzenia Ministra Spraw wewnętrznych i administracji, rozporządzenie określa sposób prowadzenia centralnej ewidencji pojazdów, zwanej dalej "ewidencją" oraz warunki i sposób współdziałania podmiotów, które przekazują dane lub informacje do ewidencji. Ewidencja jest prowadzona w systemie teleinformatycznym oraz stanowi uporządkowany i całościowy układ, który obejmuje:

 • Bazę centralną, w której gromadzi się dane i informacje określone w ustawie,
 • Kopie bezpieczeństwa bazy centralnej, stanowiące kopie awaryjne,
 • Urządzenia komputerowe służące do udostępniania i teletransmisji danych w formie elektronicznej.
   

W ewidencji wykorzystuje się:

 • Katalog marek i typów pojazdów oraz klasyfikację rodzajów i podrodzajów pojazdów,
 • Klasyfikacje Głównego Urzędu Statystycznego ujęte w rejestrach TERYT i REGON, określone w przepisach odrębnych.

   

Stacje kontroli pojazdów przekazują niezwłocznie po dokonaniu badania technicznego, nie później jednak niż w ciągu 3 dni roboczych od dnia jego wykonania, do ewidencji, poprzez teletransmisję:

 • Dane o terminie badania technicznego,
 • Informację o dodatkowym badaniu technicznym przeprowadzonym po naprawie wynikającej ze zdarzenia powodującego odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń z tytułu zawartej umowy ubezpieczenia określonego w grupie 3 działu II załącznika do ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej 
 • Informacje o zatrzymaniu dowodu rejestracyjnego w następstwie badania technicznego,
 • Informacje o zatrzymaniu pozwolenia czasowego w następstwie badania technicznego.
   

Dane lub informacje zgromadzone w ewidencji udostępnia się, o ile są one niezbędne do realizacji ich ustawowych zadań, następującym podmiotom:

 • Policji,
 • Inspekcji Transportu Drogowego,
 • Żandarmerii Wojskowej,
 • Straży Granicznej,
 • Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu,
 • Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu,
 • Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego,
 • Sądom,
 • Prokuraturze,
 • Organom kontroli skarbowej, organom celnym i wywiadowi skarbowemu,
 • Ubezpieczeniowemu Funduszowi Gwarancyjnemu,
 • Polskiemu Biuru Ubezpieczycieli Komunikacyjnych,
 • Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych - w celu umożliwienia zabezpieczenia ustawowym prawem zastawu należności z tytułu składek, do których poboru Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest zobowiązany,
 • Organom właściwym w sprawach rejestracji pojazdów,
 • Strażom gminnym (miejskim),
 • Szefowi Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych,
 • Komornikom sądowym,
 • Administracyjnym organom egzekucyjnym oraz organom podatkowym,
 • Wojskowym komendantom uzupełnień,
 • Ministrowi właściwemu do spraw środowiska,
 • Ministrowi właściwemu do spraw transportu,
 • Ministrowi właściwemu do spraw łączności,
 • Prezesowi Głównego Urzędu Statystycznego.
Autor/Źródło: Joanna Gosz - BiolikSzukasz porady prawnej?
Prześlij swoje pytanie do doświadczonych prawników:
Wasze komentarze
Polecana kancelaria prawna
Kancelaria radców prawnych
Kadron
Kancelaria Adwokacka
Informacja o kancelarii pochodzi z Bazy prawników SerwisPrawa.pl
Nasi partnerzy
 • InTENSO - outsourcing IT, leasing pracowniczy
 • Jakość obsługi
 • Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT
 • Competitive Skills - Szkolenia biznesowe, rekrutacja i headhunting, doradztwo
 • Kaspersky
 • elsa
 • CBIT.pl
 • Enterprise-Gamification
 • Lazarski
 • Secret Client - tajemniczy klient, tajny klient, mystery shopping
 • Atlassian
Zobacz także
 • Kanały RSS
 • Facebook
 • Google+
® 2008 - 2018 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptacją regulaminu.