Jesteś tutaj:
Prawo administracyjne
25.01.2013 - Andżelika Banowicz
Kliknij, aby ocenić:
 
5/2

Jak będzie wyglądać sprawdzian dla szóstoklasistów i matura w 2015 roku?

Ministerstwo Edukacji Narodowej przedstawiło projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych. Nowelizacja ma przynieść, do 2015 roku, zmiany w sprawdzianie końcowym dla szóstoklasistów i egzaminie maturalnym. Zmianami więc zostaną objęci uczniowie, którzy rozpoczęli naukę w szkole podstawowej i w liceum ogólnokształcącym według nowej podstawy programowej. Obecnie projekt jest na etapie konsultacji społecznych.

Nowy sprawdzian dla szóstoklasistów

Sprawdzian końcowy dla uczniów VI klas będzie się składał z dwóch części, przeprowadzanych jednego dnia. W części pierwszej będą sprawdzane wiadomości i umiejętności z języka polskiego oraz z matematyki, w tym wykorzystanie wiadomości i umiejętności z tych przedmiotów w zadaniach osadzonych w kontekście historycznym lub przyrodniczym. Będą to zadania zamknięte i otwarte. Na rozwiązanie zestawu zadań uczeń będzie miał 80 minut. Druga część ma sprawdzać wiadomości i umiejętności z zakresu jednego języka obcego nowożytnego, którego uczeń uczy się w szkole jako przedmiotu obowiązkowego. Część ta będzie miała formę zadań zamkniętych. Wybierać będzie można z następujących języków: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego lub włoskiego. Ta część będzie trwała 45 minut. Między pierwszą a drugą częścią ma być przerwa a czas trwania egzaminu zostanie wydłużony dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym dla uczniów niepełnosprawnych. Wyniki sprawdzianu mają być wyrażane w procentach. Odrębnie będzie oceniania część pierwsza, z wyszczególnieniem wyniku dla zadań z języka polskiego i z matematyki, a odrębnie część druga - z języka obcego nowożytnego.

Matura od 2015 roku

W 2015r. matura, tak jak do tej pory, będzie obejmować trzy obowiązkowe egzaminy pisemne, tj. z języka polskiego, z języka obcego i z matematyki. Egzaminy te będą przeprowadzane na poziomie podstawowym. Maturzysta będzie jednak musiał przystąpić do co najmniej jednego pisemnego egzaminu dodatkowego oraz będzie miał prawo przystąpienia do pięciu kolejnych przedmiotów dodatkowych. W chwili obecnej uczeń ma możliwość wyboru, czyli może ale nie musi, przystępować do sześciu pisemnych egzaminów dodatkowych. Lista przedmiotów do wyboru ma obejmować: biologię, chemię, filozofię, fizykę, geografię, historię, historię sztuki, historię muzyki, informatykę, język łaciński i kulturę antyczną, wiedzę o społeczeństwie, języki mniejszości narodowych i etnicznych, język regionalny, języki obce nowożytne, a także matematykę i język polski. Nie będzie już można wybrać  wiedzy o tańcu, ponieważ dla tego przedmiotu nie jest określona podstawa programowa na poziomie rozszerzonym. Zgodnie z nową podstawą programową nauczania, wszystkich tych przedmiotów uczniowie mogą się uczyć w szkole ponadgimnazjalnej na poziomie rozszerzonym. Egzaminy z przedmiotów dodatkowych będzie można zdawać wyłącznie na poziomie rozszerzonym, a w przypadku języków obcych nowożytnych - na poziomie rozszerzonym lub dwujęzycznym. Tak jak do tej pory, na nowej maturze mają być dwa egzaminy ustne - z języka polskiego i języka obcego, jednak egzamin z języka polskiego będzie przeprowadzany w zmienionej formule. Zamiast dotychczasowej, przygotowywanej wcześniej prezentacji maturalnej, maturzysta będzie odpowiadał na wybrane losowo pytanie przygotowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. Część ustna egzaminu maturalnego z języka polskiego, języków mniejszości narodowych oraz z języków mniejszości etnicznych ma sprawdzać umiejętność tworzenia wypowiedzi na określony temat, inspirowanej tzw. tekstem kultury, tj. obrazem, wierszem, fragmentem dzieła literackiego, tekstem o języku. Zdający wylosuje więc zadanie egzaminacyjne składające się z tekstu kultury oraz polecenia odnoszącego się do tego tekstu. Egzamin będzie składał się z dwóch części: wypowiedzi monologowej maturzysty (ok. 10 min.) oraz rozmowy zdającego z zespołem (ok. 5 min.). Część ustna egzaminu z języka obcego nowożytnego jako przedmiotu dodatkowego będzie przeprowadzana tylko na poziomie dwujęzycznym. Egzamin maturalny zostanie zaliczony, jeżeli zdający otrzyma co najmniej 30% możliwych do uzyskania punktów z każdego przedmiotu obowiązkowego zdawanego w części pisemnej i ustnej oraz przystąpi do co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego. Co istotne, wynik z egzaminu z przedmiotu dodatkowego nie będzie miał wpływu na uzyskanie świadectwa maturalnego, a jedynie będzie przydatny przy rekrutacji na studia. Przykładowe pytania i zadania, jakie mogą pojawić się na maturze w 2015 roku wraz z rozwiązaniami, zostaną opublikowane przez CKE w informatorach z poszczególnych przedmiotów, w terminie do 31 sierpnia 2013r.

Autor/Źródło: Andżelika BanowiczSzukasz porady prawnej?
Prześlij swoje pytanie do doświadczonych prawników:
Wasze komentarze
Polecana kancelaria prawna
Kancelaria radców prawnych
Kadron
Kancelaria Adwokacka
Informacja o kancelarii pochodzi z Bazy prawników SerwisPrawa.pl
Nasi partnerzy
 • InTENSO - outsourcing IT, leasing pracowniczy
 • Jakość obsługi
 • Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT
 • Competitive Skills - Szkolenia biznesowe, rekrutacja i headhunting, doradztwo
 • Kaspersky
 • elsa
 • CBIT.pl
 • Enterprise-Gamification
 • Lazarski
 • Secret Client - tajemniczy klient, tajny klient, mystery shopping
 • Atlassian
Zobacz także
 • Kanały RSS
 • Facebook
 • Google+
® 2008 - 2018 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptacją regulaminu.