Jesteś tutaj:
Prawo administracyjne
11.01.2010 - Zespół Internetowej Kancelarii Prawnej
Kliknij, aby ocenić:
 
5/3
Uwaga! Publikacja archiwalna
Oznacza to, że od czasu jej opublikowania pojawiły się zmiany aktów prawnych, mogące wpływać na aktualność poniższej treści. SerwisPrawa.pl nie aktualizuje automatycznie wszystkich publikowanych tekstów zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.
Jeżeli interesuje Cię uaktualnienie poniższego tekstu pod kątem obowiązującego stanu prawnego - kliknij w link (funkcja dostępna tylko dla zarejestrowanych Użytkowników).

Dowody osobiste z chipem

Rada Ministrów przyjęła przygotowane przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji założenia ustawy o dowodach osobistych, zgodnie z którymi od dnia 1 stycznia 2011 r. będą wydawane nowe dowody osobiste. Nowy dowód osobisty będzie dokumentem potwierdzającym tożsamość i obywatelstwo polskie osoby na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz innych państw członkowskich Unii Europejskiej, państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego nienależących do Unii Europejskiej oraz państw niebędących stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, których obywatele mogą korzystać ze swobody przepływu osób na podstawie umów zawartych przez te państwa ze Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi oraz na podstawie jednostronnych decyzji innych państw, uznających ten dokument za wystarczający do przekraczania ich granic oraz dokumentem uprawniającym do przekraczania granic tych państw.
Nowy dowód osobisty będzie wielofunkcyjnym elektronicznym dokumentem tożsamości - będzie miał postać karty, w której zostanie zamontowany elektroniczny nośnik danych, czyli tzw. chip służący do przechowywania danych zapisanych w postaci elektronicznej. Dodatkowo - dzięki zastosowaniu warstwy elektronicznej, nowy dowód osobisty będzie również wypełniał nowe funkcje polegające na umożliwieniu: elektronicznego potwierdzania autentyczności dokumentu w systemach teleinformatycznych podmiotów publicznych, elektronicznego uwierzytelniania posiadacza w systemach teleinformatycznych podmiotów publicznych oraz przy dostępie do rejestrów publicznych oraz instalacji danych służących do składania podpisu kwalifikowanego. Z racji tego, iż warstwa elektroniczna dowodu osobistego będzie zawierała przestrzeń umożliwiającą implementację dodatkowych funkcjonalności, powyższy katalog nie jest ostatecznie zamknięty. Tym samym będzie możliwe jego wykorzystanie np. jako karty ubezpieczenia zdrowotnego czy legitymacji szkolnej.
 
W odróżnieniu od aktualnie obowiązującego wzoru dowodu osobistego, nowy dokument nie będzie zawierał rysopisu, danych dotyczących miejsca zameldowania obywatela oraz graficznego podpisu obywatela, natomiast będzie on zawierał dane dotyczące obywatelstwa polskiego jego posiadacza. W dowodzie osobistym będą zawarte następujące dane: nazwisko, imię (imiona), nazwisko rodowe, imiona rodziców, datę i miejsce urodzenia (miejscowość), płeć, wizerunek twarzy, numer PESEL, obywatelstwo, seria i numer dokumentu, data wydania; data ważności, oznaczenie organu wydającego dokument. Wszystkie dane zawarte w warstwie graficznej dowodu osobistego zostaną zapisane również na elektronicznym nośniku danych. Ponadto warstwa elektroniczna nowego dowodu osobistego będzie zawierała dane służące do składania podpisu osobistego, dane służące do składania informacji uwierzytelniającej oraz przestrzeń umożliwiającą instalację kwalifikowanego podpisu elektronicznego.
 
Dowód osobisty będzie wydawany wyłącznie na terytorium kraju. Nie będzie możliwości złożenia wniosku o wydanie tego dokumentu w konsulacie. W odróżnieniu od aktualnie obowiązujących rozwiązań prawnych o wydanie dowodu osobistego będzie można ubiegać się w organie dowolnej gminy, a nie tylko w organie gminy właściwym ze względu na miejsce zameldowania. Będzie także możliwe złożenie wniosku o wydanie dowodu osobistego w postaci elektronicznej, za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP. Z racji tego, iż dowód osobisty jest w polskim systemie prawa podstawowym dokumentem potwierdzającym tożsamość, przewidywana jest w związku z ubieganiem się o jego wydanie przynajmniej jednokrotna wizyta obywatela w urzędzie.
 
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji – będzie zobowiązany do prowadzenia Rejestru Dowodów Osobistych, w którym będą gromadzone dane dotyczące wydanych dowodów osobistych oraz wniosków o ich wydanie. Dostęp do tego rejestru będzie ograniczony do enumeratywnie wyliczonych organów związanych ze ściganiem przestępstw oraz zapewnieniem bezpieczeństwa kraju, którym taki dostęp jest niezbędny ze względu na charakter prowadzonych przez nie czynności, w szczególności w zakresie działań dochodzeniowo-śledczych.
 
 
Autor/Źródło: Zespół Internetowej Kancelarii PrawnejSzukasz porady prawnej?
Prześlij swoje pytanie do doświadczonych prawników:
Wasze komentarze
Nasi partnerzy
 • InTENSO - outsourcing IT, leasing pracowniczy
 • Jakość obsługi
 • Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT
 • Competitive Skills - Szkolenia biznesowe, rekrutacja i headhunting, doradztwo
 • Kaspersky
 • elsa
 • CBIT.pl
 • Enterprise-Gamification
 • Lazarski
 • Secret Client - tajemniczy klient, tajny klient, mystery shopping
 • Atlassian
Zobacz także
 • Kanały RSS
 • Facebook
 • Google+
® 2008 - 2020 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptacją regulaminu.