Jesteś tutaj:
Prawo administracyjne
27.09.2007 - Zespół Internetowej Kancelarii Prawnej
Kliknij, aby ocenić:
 
5/1
Uwaga! Publikacja archiwalna
Oznacza to, że od czasu jej opublikowania pojawiły się zmiany aktów prawnych, mogące wpływać na aktualność poniższej treści. SerwisPrawa.pl nie aktualizuje automatycznie wszystkich publikowanych tekstów zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.
Jeżeli interesuje Cię uaktualnienie poniższego tekstu pod kątem obowiązującego stanu prawnego - kliknij w link (funkcja dostępna tylko dla zarejestrowanych Użytkowników).

Zmiana ustawy o gospodarce nieruchomościami

Prezydent Lech Kaczyński podpisał nowelizację ustawy o gospodarce nieruchomościami, według której zostaną zmienione zasady podziału nieruchomości. Projekt przewiduje usprawnienie oraz przyspieszenie procedury podziału nieruchomości. Przekształcenie dotychczasowej ustawy o gospodarce nieruchomościami jest korzystne szczególnie dla właścicieli gruntów w przypadku, gdy nieruchomość położona jest na terenie, dla którego nie uchwalono planu miejscowego oraz brak jest obowiązku uchwalenia takiego planu. Podział takiej nieruchomości będzie możliwy, jeżeli nie jest sprzeczny z obowiązującymi przepisami bądź też jest zgodny z warunkami określonymi w decyzji o warunkach zabudowy.

Jedna z ważniejszych poprawek ustanawia, iż nie będzie można zawiesić postępowania w sprawie podziału nieruchomości, tak jak było do tej pory. Dotychczas wójt, burmistrz lub prezydent miasta mogli zawiesić postępowanie w sprawie podziału nieruchomości na rok, jeżeli gmina przystąpiła do sporządzenia planu miejscowego.Zmiany w ustawie ustanawiają również, że podziały nieruchomości nie będą wstępnie opiniowane pod względem zgodności z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku takiego planu – z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu.

Przyspieszenie procedury podziału nieruchomości według projektu przewiduje, iż wniosek o dokonanie podziału nieruchomości, wraz ze sporządzoną przez geodetę mapą podziału będzie składany do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Na podjęcie decyzji w tej sprawie będą oni mieli 30 dni, jeśli w tym czasie nie dojdzie do rozstrzygnięcia to podział nastąpi z mocy prawa. Natomiast, jeśli podział nieruchomości przedstawiony na mapie będzie sprzeczny z prawem, to nie zostanie przeprowadzony. Wówczas wójt, burmistrz lub prezydent miasta będą mieli 7 dni, aby wydać decyzję potwierdzającą dokonanie bądź też odmowę podziału z mocy prawa. Nieterminowe orzeczenie o podziale nieruchomości będzie skutkować karą 500 zł za każdy dzień zwłoki. Środki te będą stanowić dochód budżetu państwa.

W przypadku podziału nieruchomości dokonanej z mocy prawa, gmina nie będzie mogła naliczyć tzw. opłaty adiacenckiej związanej ze wzrostem działek budowlanych spowodowanych podziałem, scaleniem lub zainwestowaniem gminy w infrastrukturę.

Ponadto zostanie zmodyfikowany wykaz dokumentów, które mają stanowić załącznik do wniosku o podział nieruchomości. Dzięki temu złożenie wniosku będzie dla wnioskujących mniejszym obciążeniem finansowym. Jednakże w przypadku nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków utrudnienie stanowić może wprowadzenie obowiązku dostarczenia pozwolenia wydanego przez wojewódzkiego konserwatora zabytków.

W ustawie dodano artykuł określający jednoznacznie sposób podziału działki zabudowanej w przypadku, gdy zamierzona lina podziału przebiega przez budynek. Wówczas podział ten powinien być dokonany wzdłuż pionowych ścian przeciwpożarowych, a w przypadku ich braku wzdłuż ściany dzielącej wyraźnie budynek na dwie części.

Internetowa Kancelaria Prawna
www.SerwisPrawa.pl 

Autor/Źródło: Zespół Internetowej Kancelarii PrawnejWasze komentarze
Nasi partnerzy
 • InTENSO - outsourcing IT, leasing pracowniczy
 • Jakość obsługi
 • Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT
 • Competitive Skills - Szkolenia biznesowe, rekrutacja i headhunting, doradztwo
 • Kaspersky
 • elsa
 • CBIT.pl
 • Enterprise-Gamification
 • Lazarski
 • Secret Client - tajemniczy klient, tajny klient, mystery shopping
 • Atlassian
Zobacz także
 • Kanały RSS
 • Facebook
® 2008 - 2023 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptacją regulaminu.