Jesteś tutaj:
Prawo administracyjne
14.09.2009 - Zespół Internetowej Kancelarii Prawnej
Kliknij, aby ocenić:
 
5/2
Uwaga! Publikacja archiwalna
Oznacza to, że od czasu jej opublikowania pojawiły się zmiany aktów prawnych, mogące wpływać na aktualność poniższej treści. SerwisPrawa.pl nie aktualizuje automatycznie wszystkich publikowanych tekstów zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.
Jeżeli interesuje Cię uaktualnienie poniższego tekstu pod kątem obowiązującego stanu prawnego - kliknij w link (funkcja dostępna tylko dla zarejestrowanych Użytkowników).

Przenoszenie do służby w Służbie Celnej

Ministerstwo Finansów opublikowało projekt rozporządzenia w sprawie przenoszenia do służby w Służbie Celnej. Przedmiotowe rozporządzenie będzie oddziaływać na osoby pełniące służbę w Policji i Straży Granicznej. Przepisy zaprojektowanego rozporządzenia wprowadzają nową instytucję prawną przeniesienia funkcjonariusza Policji lub Straży Granicznej do Służby Celnej.
Przepisy projektu rozporządzenia określają sposób i tryb przenoszenia do służby w Służbie Celnej funkcjonariuszy Policji lub Straży Granicznej, równorzędność okresów służby, stażu i uzyskanych w dotychczasowych jednostkach kwalifikacji zawodowych oraz kwalifikacje, jakie mogą zostać uznane za szczególnie przydatne w Służbie Celnej. Procedurę przeniesienia rozpoczyna złożenie prośby przez funkcjonariusza Policji albo Straży Granicznej. Wniosek składa się do ministra właściwego do spraw finansów publicznych: za pośrednictwem Szefa służby Celnej, gdy funkcjonariusz ubiega się o przeniesienie do służby w komórkach organizacyjnych właściwych w sprawach celnych, podatku akcyzowego oraz gier i zakładów wzajemnych urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych, zwanych dalej „komórkami organizacyjnymi w urzędzie obsługującym ministra” lub za pośrednictwem dyrektora izby, gdy funkcjonariusz ubiega się o przeniesienie do służby w komórkach organizacyjnych izby celnej lub jednostkach jej podległych. Szef Służby Celnej albo dyrektor izby celnej opiniują prośbę funkcjonariusza, a następnie wraz ze swoją opinią, przesyłają go do ministra właściwego do spraw finansów publicznych. Minister właściwy do spraw finansów publicznych, w porozumieniu z Szefem Służby Celnej, podejmuje decyzję o akceptacji lub odmowie akceptacji prośby. W przypadku podjęcia decyzji akceptującej wniosek, minister właściwy do spraw finansów publicznych występuje do ministra właściwego do spraw wewnętrznych o zgodę na przeniesienie funkcjonariusza Policji lub Straży Granicznej.
 
Po uzyskaniu zgody ministra właściwego do spraw wewnętrznych, minister właściwy do spraw finansów publicznych informuje funkcjonariusza o proponowanych warunkach i terminie przeniesienia oraz żąda oświadczenia funkcjonariusza, w sprawie przyjęcia proponowanych warunków. Minister właściwy do spraw finansów publicznych zawiadamia także funkcjonariusza w przypadku odmowy akceptacji prośby lub nie wyrażenia zgody przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych na przeniesienie. Przeniesienia funkcjonariusza dokonuje minister właściwy do spraw finansów publicznych, w porozumieniu z Szefem Służby Celnej, w drodze decyzji administracyjnej o przeniesieniu. Mianowania do służby i na stopień służbowy Służby Celnej odbywa się zgodnie z ustawą o Służbie Celnej.
 
Rozporządzenie przewiduje, że okresy służby i staż funkcjonariusza w Policji lub Straży Granicznej uznaje się za równorzędne z okresami służby i stażem w Służbie Celnej, przyjmując odpowiednio, że jeden dzień służby i stażu w tych formacjach odpowiada jednemu dniowi służby i stażu w Służbie Celnej. W przypadku przeniesienia funkcjonariusza policji/straży granicznej do Służby Celnej jego akta osobowe wraz z pozostałą dokumentacją w sprawach związanych ze stosunkiem służbowym przekazuje się do jednostki organizacyjnej Służby Celnej, w której funkcjonariusz ma być zatrudniony.
 
Również w zakresie kwalifikacji zawodowych funkcjonariusza, który w dotychczasowych jednostkach uzyskał kwalifikacje zawodowe, w oparciu o które został mianowany na stopień policyjny albo Straży Granicznej równorzędny stopniowi służbowemu w korpusie podoficerów, aspirantów, oficerów młodszych lub starszych Służby Celnej, uznaje się za posiadającego kwalifikacje zawodowe równorzędne z kwalifikacjami zawodowymi uzyskiwanymi w Służbie Celnej.
 
Autor/Źródło: Zespół Internetowej Kancelarii PrawnejWasze komentarze
Nasi partnerzy
 • InTENSO - outsourcing IT, leasing pracowniczy
 • Jakość obsługi
 • Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT
 • Competitive Skills - Szkolenia biznesowe, rekrutacja i headhunting, doradztwo
 • Kaspersky
 • elsa
 • CBIT.pl
 • Enterprise-Gamification
 • Lazarski
 • Secret Client - tajemniczy klient, tajny klient, mystery shopping
 • Atlassian
Zobacz także
 • Kanały RSS
 • Facebook
® 2008 - 2023 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptacją regulaminu.