Jesteś tutaj:
Prawo karne
27.01.2012 - Andżelika Banowicz
Kliknij, aby ocenić:
 
5/1

Przedawnienie mandatu

Ogólną zasadą postępowania mandatowego jest to, iż mandat karny powinien być nałożony bezpośrednio po popełnieniu wykroczenia.

Możliwe jest jednak odroczenie momentu jego nałożenia w przypadku, gdy dla zebrania wszelkich niezbędnych informacji organ mandatowy jest zmuszony przeprowadzić dodatkowe ustalenia. Nałożenie mandatu nie może nastąpić później, niż po upływie 14 dni od daty ujawnienia czynu w sytuacji, gdy sprawca wykroczenia został złapany na gorącym uczynku lub bezpośrednio po jego popełnieniu.

W razie naocznego stwierdzenia wykroczenia pod nieobecność sprawcy ale gdy nie zachodzi wątpliwość co do jego osoby, termin ten jest wydłużony do 90 dni. W sytuacji zaś, gdy wykroczenie zostało ujawnione za pomocą przyrządu kontrolno-pomiarowego lub urządzenia rejestrującego a sprawca nie został schwytany na gorącym uczynku lub bezpośrednio potem oraz nie zachodzi wątpliwość co do jego osoby, nałożenie grzywny w drodze mandatu karnego nie może nastąpić po upływie 180 dni od daty ujawnienia czynu.


Grzywnę w postaci mandatu można wymierzyć w postaci:
1. Mandatu karnego gotówkowego, który jest wydawany ukaranemu po uiszczeniu grzywny bezpośrednio funkcjonariuszowi, który ją nałożył.
Staje się on prawomocny z chwilą uiszczenia grzywny. Mandat tego rodzaju można nałożyć wyłącznie na osobę czasowo przebywającą na terytorium Polski lub niemającą stałego miejsca zamieszkania lub pobytu.
2. Mandatu karnego kredytowanego wydawanego ukaranemu za pokwitowaniem odbioru.
Staje się on prawomocny z chwilą pokwitowania jego przyjęcia. Winien być uregulowany z terminie 7 dni od daty przyjęcia. Mandat taki może być nałożony na osoby inne niż podlegające mandatowi gotówkowemu.
3. Mandatu karnego zaocznego, którym można nałożyć grzywnę w razie stwierdzenia wykroczenia, którego sprawcy nie zastano na miejscu jego popełnienia i nie zachodzi wątpliwość co do sprawcy tego czynu.

Mandat pozostawia się w takim miejscu, aby ukarany mógł go niezwłocznie odebrać. Powinien wskazywać, gdzie w terminie 7 dni od jego wystawienia ukarany może uiścić grzywnę oraz informować o skutkach jej nieuiszczenia w tym terminie. Staje się on prawomocny z chwilą jego uiszczenia we wskazanym miejscu i terminie. W razie nieuregulowania tak nałożonego mandatu organ, którego funkcjonariusz nałożył grzywnę zobowiązany jest wystąpić do sądu z wnioskiem o ukaranie. Kwestię przedawnienia mandatu reguluje art. 45 Ustawy z dnia 20 maja 1971r. Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2010r. Nr 46, poz. 275 ze zm.).

Karalność wykroczenia ustaje, jeżeli od czasu jego popełnienia upłynął rok. Oznacza to, że po upływie tego czasu nie można ukarać sprawcy za popełnienie wykroczenia i nałożyć na niego mandatu. Zasady tej nie stosuje się w przypadku, gdy w trakcie roku od popełnienia wykroczenia wszczęto postępowanie. W takim wypadku karalność przedawnia się z upływem lat 2.

Autor/Źródło: Andżelika Banowicz1 2 DALEJ
Wasze komentarze
Nasi partnerzy
 • InTENSO - outsourcing IT, leasing pracowniczy
 • Jakość obsługi
 • Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT
 • Competitive Skills - Szkolenia biznesowe, rekrutacja i headhunting, doradztwo
 • Kaspersky
 • elsa
 • CBIT.pl
 • Enterprise-Gamification
 • Lazarski
 • Secret Client - tajemniczy klient, tajny klient, mystery shopping
 • Atlassian
Zobacz także
 • Kanały RSS
 • Facebook
® 2008 - 2023 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptacją regulaminu.