Jesteś tutaj:
Prawo karne
21.10.2011 - Zespół Internetowej Kancelarii Prawnej
Kliknij, aby ocenić:
 
5/5
Uwaga! Publikacja archiwalna
Oznacza to, że od czasu jej opublikowania pojawiły się zmiany aktów prawnych, mogące wpływać na aktualność poniższej treści. SerwisPrawa.pl nie aktualizuje automatycznie wszystkich publikowanych tekstów zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.
Jeżeli interesuje Cię uaktualnienie poniższego tekstu pod kątem obowiązującego stanu prawnego - kliknij w link (funkcja dostępna tylko dla zarejestrowanych Użytkowników).

Umorzenie postępowania karnego, a koszty procesu

W dniu 18 października 2011 r. Trybunał Konstytucyjny na podstawie art. 59 ust. 2 ustawy z 1 sierpnia 1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym oraz par. 48 Uchwały Zgromadzenia Ogólnego Sędziów TK z 3 października 2006 r. w sprawie Regulaminu TK ogłosił wyrok wydany na posiedzeniu niejawnym w sprawie skargi konstytucyjnej Katarzyny K. i Anny K. dotyczącej kosztów procesu. W sprawie tej chodziło o brak możliwości zasądzenia na rzecz pokrzywdzonego i oskarżyciela posiłkowego należności z tytułu udziału adwokata lub radcy prawnego ustanowionego w charakterze pełnomocnika w razie umorzenia postępowania karnego.

W 2003 roku skarżąca Katarzyna K. wraz z mężem złożyli zawiadomienie o popełnieniu przez lekarza błędu w sztuce lekarskiej podczas porodu. W 2007 roku skarżące złożyły przez swojego pełnomocnika oświadczenie o zamiarze działania w charakterze oskarżycielek posiłkowych. Oskarżony lekarz nie stawiał się na wyznaczone rozprawy. Na kolejnej rozprawie odczytano pismo ze szpitala psychiatrycznego o niemożliwości stawienia się oskarżonego przed sądem. Pełnomocnik skarżących wystąpił z wnioskiem o dopuszczenie dowodu z opinii biegłych psychiatrów na okoliczność, czy oskarżony sam wprawił się w stan niezdolności do udziału w rozprawie. Sąd postanowił dopuścić ten dowód dopiero 15 października 2007 r. Jednakże 21 października 2007 r. oskarżony zmarł, co stało się podstawą do wyznaczenia posiedzenia w przedmiocie umorzenia postępowania.

 

 

Pełnomocnik oskarżycielek posiłkowych wniósł o zasądzenie na rzecz Anny K. i Katarzyny K. kosztów postępowania karnego w tym kosztów zastępstwa adwokackiego. Sąd rejonowy umorzył postępowanie karne przeciwko lekarzowi, a kosztami postępowania obciążył Skarb Państwa. Pełnomocnik oskarżycielek posiłkowych zaskarżył to postanowienie zarzucając mu naruszenie konstytucji poprzez niezasądzenie od Skarbu Państwa na rzecz Anny K. i Katarzyny K. kosztów zastępstwa adwokackiego z tytułu ustanowienia pełnomocnika. Sąd okręgowy rozpoznając zażalenie, nie podzielił tych argumentów, orzekając o nieuwzględnieniu zażalenia. O posiedzeniu w przedmiocie rozpoznania zażalenia pełnomocnik oskarżycielek posiłkowych nie został zawiadomiony. O rozstrzygnięciu sądu okręgowego pełnomocnik dowiedział się z doręczonego mu postanowienia sądu.

 

 

Zgodnie z zakwestionowanym przepisem, w przypadku, gdy ustawa nie stanowi inaczej w razie umorzenia postępowania koszty procesu ponosi w sprawach z oskarżenia publicznego - Skarb Państwa, z wyjątkiem należności z tytułu udziału adwokata lub radcy prawnego ustanowionego w charakterze pełnomocnika przez pokrzywdzonego, oskarżyciela posiłkowego, powoda cywilnego albo inną osobę, a także z tytułu obrony oskarżonego w sprawie, w której oskarżony skierował przeciwko sobie podejrzenie popełnienia czynu zabronionego.

 

 

Art. 45 ust. 1 konstytucji statuuje zasadę sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki przez właściwy, niezależny, bezstronny i niezawisły sąd. Prawo to zostało zagwarantowane wszystkim potencjalnym stronom postępowania sądowego, w tym również pokrzywdzonemu i oskarżycielowi posiłkowemu w postępowaniu karnym w sprawach z oskarżenia publicznego. Zasada ta, zdaniem skarżących, znajduje odzwierciedlenie również w kwestii dotyczącej rozłożenia kosztów procesu pomiędzy poszczególnych uczestników postępowania, a także zwrotu tych kosztów w zależności od wyniku procesu.

Autor/Źródło: Zespół Internetowej Kancelarii Prawnej1 2 3 DALEJ
Wasze komentarze
Nasi partnerzy
 • InTENSO - outsourcing IT, leasing pracowniczy
 • Jakość obsługi
 • Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT
 • Competitive Skills - Szkolenia biznesowe, rekrutacja i headhunting, doradztwo
 • Kaspersky
 • elsa
 • CBIT.pl
 • Enterprise-Gamification
 • Lazarski
 • Secret Client - tajemniczy klient, tajny klient, mystery shopping
 • Atlassian
Zobacz także
 • Kanały RSS
 • Facebook
® 2008 - 2023 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptacją regulaminu.