Kalendarium: Brak wydarzeń na dziś
Uwaga! Publikacja archiwalna
Oznacza to, że od czasu jej opublikowania pojawiły się zmiany aktów prawnych, mogące wpływać na aktualność poniższej treści. SerwisPrawa.pl nie aktualizuje automatycznie wszystkich publikowanych tekstów zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.

Jeżeli interesuje Cię uaktualnienie poniższego tekstu pod kątem obowiązującego stanu prawnego - kliknij w link (funkcja dostępna tylko dla zarejestrowanych Użytkowników).

Pełnomocnictwo do udziału w przetargu

Kategoria: Prawo cywilne
Słowa kluczowe: pełnomocnictwo, przetarg
Obsługa prawna firm i osób, Windykacja należności, odszkodowania

Postanowieniem z dnia 31 lipca 2007 roku Sąd Rejonowy udzielił przybicia nieruchomości stanowiącej odrębną własność lokalu mieszkalnego wraz z udziałem we wspólnej części budynku i w prawie użytkowania wieczystego terenu na rzecz Jolanty S. Od postanowienia Sądu Rejonowego dłużnik wniósł zażalenie, w którym zarzucił naruszenie art. 759 § 2 Kodeksu postępowania cywilnego przez nieusunięcie z urzędu spostrzeżonego uchybienia polegającego na bezzasadnym niedopuszczeniu przez komornika do udziału w licytacji Marcina M., pełnomocnika Kamila K. i Marka W., występującego w imieniu "TSP", sp. z o.o., co było skutkiem przyjęcia przez Sąd poglądu, że pełnomocnictwo określone w art. 977 Kodeksu postępowania cywilnego może być udzielone wyłącznie osobom wskazanym w art. 87 k.p.c. Naruszenie to - stosownie do art. 976 k.p.c. - stanowi podstawę do odmowy przybicia.

pobierz_plik
Pełnomocnictwo procesowe szczególne POBIERZ »
Rozpoznając zażalenie dłużnika, Sąd Okręgowy powziął pewną wątpliwość, której dał wyraz w przedstawionym Sądowi Najwyższemu zagadnieniu prawnym: "Czy pełnomocnictwo do udziału w przetargu nieruchomości (art. 977 k.p.c.) może być udzielone podmiotowi, który nie należy do kręgu osób określonych w przepisie art. 87 k.p.c.?". W odpowiedzi Sąd Najwyższy podjął uchwałę:
Pełnomocnictwo do udziału w przetargu (art. 977 k.p.c.) może być udzielone podmiotom niewymienionym w art. 87 k.p.c.
R E K L A M A
Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 23 lipca 2008 roku, sygn. akt III CZP 56/08
W swoim krótkim uzasadnieniu Sąd Najwyższy zgodził się z poglądem doktryny, że przepisy o pełnomocnikach procesowych, a w szczególności ograniczenia podmiotowe zawarte w art. 87 Kodeksu postępowania cywilnego, wprowadzone jako namiastka przymusu adwokackiego, dotyczą zastępowania stron - i podejmowania czynności procesowych w ich imieniu - przed sądem. Na podstawie art. 13 § 2 k.p.c. mają one odpowiednie zastosowanie w postępowaniu egzekucyjnym tylko wtedy, gdy w grę wchodzi działanie przed sądem jako organem egzekucyjnym lub sprawującym nadzór nad egzekucją, w tym nadzór instancyjny. Oznacza to, że pełnomocnikiem strony - oraz innej osoby (np. art. 761 k.p.c.) - w postępowaniu przed komornikiem może być każda osoba zdolna do czynności prawnych.
Sąd Najwyższy przyznał ponadto, że pełnomocnictwo z art. 977 k.p.c. ma mieszany charakter, ponieważ jest pełnomocnictwo materialnoprawne, upoważniające do podejmowania czynności w ramach przetargu, a jednocześnie pełnomocnictwo procesowe do dokonania niektórych czynności procesowych w postępowaniu egzekucyjnym, a konkretnie - do wzięcia udziału w licytacji stanowiącej etap egzekucji z nieruchomości. W związku z tym art. 977 k.p.c., który nie zawiera jakichkolwiek ograniczeń podmiotowych, upoważnia do udzielenia pełnomocnictwa także tym osobom mającym zdolność do czynności prawnych, które nie zostały wymienione w art. 87 k.p.c. Sąd Najwyższy wskazał, iż nie istnieją żadne celowościowe lub inne pozanormatywne argumenty przemawiające za tym, aby czynności podejmowane w imieniu licytanta przed komornikiem miały być zastrzeżone wyłącznie dla osób (podmiotów), które mogą pełnić funkcję pełnomocnika procesowego działającego przed sądem (art. 86 k.p.c.).
 

Porady prawne dla firm i instytucji, Prawo handlowe
Data: 06.10.2008 00:00
Autor/Źródło: Zespół Internetowej Kancelarii Prawnej
Kategoria: Prawo cywilne
Słowa kluczowe: pełnomocnictwo, przetarg

Szukasz porady prawnej?

Prześlij swoje pytanie do doświadczonych prawników:

Wasze komentarze

® 2008 - 2014 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.