Jesteś tutaj:
Prawo cywilne
22.09.2014 - Edyta Zielińska
Kliknij, aby ocenić:
 
5/3

Przyjęcie spadku wprost

Spadek otwiera się z chwilą śmierci spadkodawcy. To właśnie według stanu rzeczy, jaki istniał w chwili śmierci spadkodawcy określa się spadkobierców zmarłego, skład spadku, jak również osoby uprawnione do zachowku po zmarłym.

Nabycie spadku

 

Spadkobierca nabywa spadek z chwilą otwarcia spadku. Po pierwsze należy wskazać, że nabycie spadku nie jest uzależnione od złożenia jakiegokolwiek oświadczenia przez spadkobiercę. Jednakże – z punktu widzenia spadkobiercy należy wskazać, że lepiej się wcześniej zainteresować ewentualnymi skutkami prawnymi, jakie mogą nastąpić w zależności od tego w jaki sposób spadek zostanie przyjęty.

 

 

Przepisy kodeksu cywilnego przewidują możliwość:

 

 • przyjęcia spadku wprost,
 • przyjęcia spadku z dobrodziejstwem inwentarza,
 • odrzucenia spadku.


W niniejszym poradniku zostaną omówione kwestie związane z przyjęciem spadku wprost.


Co powinno zawierać oświadczenie o przyjęciu spadku wprost?


Oświadczenie o przyjęciu spadku wprost powinno zawierać:

 

 • miejscowość i datę sporządzenia oświadczenia,
 • oznaczenie sądu,
 • imię, nazwisko oraz adres zamieszkania wnioskodawcy (osoby składającej oświadczenie) oraz pozostałych uczestników postępowania,
 • tytuł pisma: Oświadczenie o przyjęciu spadku wprost,
 • krótkie uzasadnienie.

 

Do oświadczenia o przyjęciu spadku wprost należy dołączyć: odpis skrócony aktu zgonu spadkodawcy oraz ewentualnie – w przypadku gdy spadkodawcy dysponują testamentem, to również do oświadczenia należy dołączyć ten dokument.


Przykładowa treść oświadczenia:


W imieniu własnym oświadczam, że spadek po Janie Kowalskim zmarłym 20 lipca 2014 r. we Wrocławiu, ostatnio stale zamieszkały we Wrocławiu na podstawie sporządzonego przez niego testamentu z dnia 1 maja 2008 r. przyjmuję wprost.

 


W jakim terminie należy złożyć oświadczenie o przyjęciu spadku wprost?


Oświadczenie o przyjęciu spadku wprost może być złożone w ciągu sześciu miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swego powołania. Jednakże należy zaznaczyć, iż w przypadku, gdy spadkobierca nie złoży oświadczenia, to skutki będą takie same, bowiem zgodnie z art. 1015 § 2 kodeksu cywilnego brak oświadczenia spadkobiercy w powyższym terminie jest jednoznaczny z prostym przyjęciem spadku. Co więcej, gdy spadkobiercą jest osoba niemająca pełnej zdolności do czynności prawnych albo osoba, co do której istnieje podstawa do jej całkowitego ubezwłasnowolnienia, albo osoba prawna, brak oświadczenia spadkobiercy w terminie jest jednoznaczny z przyjęciem spadku z dobrodziejstwem inwentarza.


Czy oświadczenie o przyjęciu spadku wprost można złożyć przez pełnomocnika?


Tak, w celu złożenia oświadczenia o przyjęciu spadku wprost – spadkobiercę może reprezentować pełnomocnik. Warunkiem jest posiadanie przez pełnomocnika pełnej zdolności do czynności prawnych. Pełnomocnictwo do złożenia oświadczenia o przyjęciu spadku wprost wymaga formy pisemnej z podpisem urzędowo poświadczonym.


Skutki przyjęcia spadku wprost


Do momentu przyjęcia spadku, spadkobierca ponosi odpowiedzialność za długi spadkowe tylko z tego spadku. Natomiast od momentu złożenia oświadczenia o przyjęciu spadku ta odpowiedzialność obejmuje cały majątek spadkobiercy, czyli zarówno to co odziedziczył, jak również cały swój osobisty majątek. W przypadku, gdy spadkobierca zdecyduje się przyjąć spadek wprost to będzie ponosić odpowiedzialność za długi spadkowe całym swoim majątkiem. Z uwagi na to, przed podjęciem ostatecznej decyzji, warto sprawdzić dokładnie, czy spadkobierca nie pozostawił po sobie długów.

 


Podstawa prawna:

art. 1012, 1015 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. 1964 nr 16 poz. 93)

Autor/Źródło: Edyta ZielińskaWasze komentarze
Nasi partnerzy
 • InTENSO - outsourcing IT, leasing pracowniczy
 • Jakość obsługi
 • Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT
 • Competitive Skills - Szkolenia biznesowe, rekrutacja i headhunting, doradztwo
 • Kaspersky
 • elsa
 • CBIT.pl
 • Enterprise-Gamification
 • Lazarski
 • Secret Client - tajemniczy klient, tajny klient, mystery shopping
 • Atlassian
Zobacz także
 • Kanały RSS
 • Facebook
® 2008 - 2022 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptacją regulaminu.