Jesteś tutaj:
Prawo cywilne
04.05.2011 - Zespół Internetowej Kancelarii Prawnej
Kliknij, aby ocenić:
 
5/3
Uwaga! Publikacja archiwalna
Oznacza to, że od czasu jej opublikowania pojawiły się zmiany aktów prawnych, mogące wpływać na aktualność poniższej treści. SerwisPrawa.pl nie aktualizuje automatycznie wszystkich publikowanych tekstów zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.
Jeżeli interesuje Cię uaktualnienie poniższego tekstu pod kątem obowiązującego stanu prawnego - kliknij w link (funkcja dostępna tylko dla zarejestrowanych Użytkowników).

Korzystne regulacje dla poszkodowanych w zakresie naprawiania szkód górniczych

W dniu 28 kwietnia 2011 roku Sejm uchwalił ustawę Prawo geologiczne i górnicze. Nowe przepisy uproszczają prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie geologii i górnictwa. Uchwalone przepisy znoszą obowiązek uzyskania koncesji w zakresie poszukiwania i rozpoznawania złóż kopalin objętych własnością gruntową i skrócenie procedur. Ponadto, ograniczają one biurokrację, ułatwiają gospodarowanie środkami własnymi przedsiębiorców oraz znacząco ułatwiają dostęp do zawodów górniczych.

Nowością jest oczekiwana przez właścicieli nieruchomości możliwość korzystania bez koncesji z piasków i żwirów w niewielkich rozmiarach - do 10 m3 rocznie w celu zaspokojenia własnych potrzeb. Nowym rozwiązaniem jest również wyłączenie stosowania ustawy w czasie obowiązywania klęski żywiołowej w zakresie wydobywania kruszywa niezbędnego do wykonania pilnych prac zabezpieczających. Przepisy wzmacniają instrumenty przeciwdziałające nielegalnej eksploatacji kopalin przez wsparcie finansowe zadań wykonywanych przez starostów oraz wyposażenie organów nadzoru górniczego w kompetencje do wstrzymywania nielegalnej eksploatacji kopalin. Aktualnie nie ma podstaw do skutecznej walki z coraz częstszymi przypadkami eksploatacji bez koncesji.

 

W projekcie przewidziano kolejny etap decentralizacji zadań, który polega na przekazaniu przez Ministerstwo Środowiska marszałkom województw kompetencji do koncesjonowania wód leczniczych, termalnych i solanek. W projekcie zawarto korzystne regulacje dla poszkodowanych w zakresie naprawiania szkód górniczych, opierając się w większym stopniu na kodeksie cywilnym. O sposobie naprawienia szkody będzie decydowała wola poszkodowanego. Regulacja zawiera też szereg instrumentów służących poprawie stanu bezpieczeństwa w polskim przemyśle wydobywczym. Ostatnie katastrofy górnicze oraz stan wypadkowości w górnictwie podziemnym pokazały, że wzmocnienie tych kwestii w nowej ustawie jest pilne i niezbędne.

 

Nowa ustawa wprowadza nowy model własności złóż kopalin, w którym odchodzi się od skomplikowanego stanu prawnego na rzecz przejrzystego, nie budzącego wątpliwości uregulowania. Katalog kopalin, których właścicielem jest Skarb Państwa zawiera wymienione z nazwy kopaliny strategiczne, istotne dla rozwoju gospodarczego kraju, w tym bezpieczeństwa energetycznego. W porównaniu z obowiązującym stanem prawnym projekt rozszerza prawo Skarbu Państwa do niektórych złóż kopalin.

 

Ustawa Prawo geologiczne i górnicze pozwoli także na pełne wdrożenie przepisów dyrektywy 94/92/WE w sprawie warunków udzielania i korzystania z zezwoleń na poszukiwanie, badanie i produkcję węglowodorów. Aktualnie obowiązujące przepisy w pełni gwarantują kontrolę państwa nad procesem udzielana koncesji i gospodarki złożami kopalin, a uchwalone nowe prawo geologiczne i górnicze dodatkowo uszczelnia niektóre przepisy. Reguluje ono zarządzanie i strategiczne wykorzystanie polskich zasobów naturalnych, gwarantując interesy Skarbu Państwa i jednocześnie zapewniając zgodność rozwiązań z przepisami Unii Europejskiej. Dyrektywa węglowodorowa nakazuje równe traktowanie wszystkich podmiotów, a członkostwo Polski w Unii Europejskiej zobliguje nas do przestrzegania tych regulacji. Dopuszczalność podejmowania działalności na tych zasadach nie oznacza braku kontroli państwa. Nie tylko gaz łupkowy pozostaje pod kontrolą. Kontrolą taką są i będą objęte wszystkie koncesje. Nowe prawo wzmacnia dodatkowo instrumenty pozwalające na odmowę udzielenia koncesji, gdyby działalność nią objęta miała zagrażać interesowi publicznemu. Dotychczas udzielone koncesje na poszukiwanie i rozpoznawanie gazu łupkowego przyniosły Polsce wiele korzyści.

www.SerwisPrawa.pl 
 

Autor/Źródło: Zespół Internetowej Kancelarii PrawnejSzukasz porady prawnej?
Prześlij swoje pytanie do doświadczonych prawników:
Wasze komentarze
Nasi partnerzy
 • InTENSO - outsourcing IT, leasing pracowniczy
 • Jakość obsługi
 • Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT
 • Competitive Skills - Szkolenia biznesowe, rekrutacja i headhunting, doradztwo
 • Kaspersky
 • elsa
 • CBIT.pl
 • Enterprise-Gamification
 • Lazarski
 • Secret Client - tajemniczy klient, tajny klient, mystery shopping
 • Atlassian
Zobacz także
 • Kanały RSS
 • Facebook
 • Google+
® 2008 - 2020 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptacją regulaminu.