Jesteś tutaj:
Prawo cywilne
20.12.2013 - Edyta Zielińska
Kliknij, aby ocenić:
 
5/3
Uwaga! Publikacja archiwalna
Oznacza to, że od czasu jej opublikowania pojawiły się zmiany aktów prawnych, mogące wpływać na aktualność poniższej treści. SerwisPrawa.pl nie aktualizuje automatycznie wszystkich publikowanych tekstów zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.
Jeżeli interesuje Cię uaktualnienie poniższego tekstu pod kątem obowiązującego stanu prawnego - kliknij w link (funkcja dostępna tylko dla zarejestrowanych Użytkowników).

Zawezwanie do próby ugodowej

W kodeksie postępowania cywilnego zostało unormowane postępowanie pojednawcze, które ma na celu ugodowe załatwienie sporu przed sądem, bez potrzeby wytaczania powództwa. Wzywającym do ugody może być zarówno potencjalny powód, jak i pozwany.

Zgodnie z art. 184 kodeksu postępowania cywilnego, sprawy cywilne, których charakter na to zezwala, mogą być uregulowane drogą ugody zawartej przed wniesieniem pozwu. Strona, której służy roszczenie przeciwko innej osobie może podjąć próbę ugodową bez konieczności wniesienia pozwu do sądu. Sąd uzna ugodę za niedopuszczalną, jeżeli jej treść jest niezgodna z prawem lub zasadami współżycia społecznego albo zmierza do obejścia prawa.


Kiedy zawarcie ugody sądowej będzie niemożliwe?

Zawarcie ugody sądowej nie będzie możliwe w sprawach, które nie należą do drogi sądowej lub są wyłączone spod jurysdykcji krajowej sądów polskich. Zawarcie ugody sądowej jest niedopuszczalne np. w sprawach:

 • z zakresu ubezpieczeń społecznych,
 • we wstępnej fazie postępowania nakazowego i upominawczego, ponieważ w tego rodzaju postępowaniach nakaz zapłaty wydawany jest bez wzywania strony pozwanej, w przypadku gdy zachodzą warunki do jego wydania
 • o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone,
 • o prawa niezbywalne, jak i w określonych niemajątkowych sprawach z zakresu prawa rodzinnego, np. o unieważnienie małżeństwa, o rozwód i separację – od tej zasady występuje wyjątek: podział majątku wspólnego w drodze ugody, która stanie się skuteczna z chwilą prawomocnego orzeczenia rozwodu
 • o ustalenie pochodzenia dziecka,
 • w niektórych sprawach opiekuńczych, np. sprawy dotyczące przyznania, powierzenia wykonywania, ograniczenia, pozbawienia i przywrócenia władzy rodzicielskiej,
 • o ubezwłasnowolnienie,
 • o uznanie za zmarłego,
 • o wpis do księgi wieczystej oraz o uzgodnienie stanu prawnego księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym.

Autor/Źródło: Edyta Zielińska1 2 DALEJ
Wasze komentarze
Nasi partnerzy
 • InTENSO - outsourcing IT, leasing pracowniczy
 • Jakość obsługi
 • Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT
 • Competitive Skills - Szkolenia biznesowe, rekrutacja i headhunting, doradztwo
 • Kaspersky
 • elsa
 • CBIT.pl
 • Enterprise-Gamification
 • Lazarski
 • Secret Client - tajemniczy klient, tajny klient, mystery shopping
 • Atlassian
Zobacz także
 • Kanały RSS
 • Facebook
® 2008 - 2022 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptacją regulaminu.