Jesteś tutaj:
Prawo cywilne
26.06.2013 - Rafał Rodzeń
Kliknij, aby ocenić:
 
5/1
Uwaga! Publikacja archiwalna
Oznacza to, że od czasu jej opublikowania pojawiły się zmiany aktów prawnych, mogące wpływać na aktualność poniższej treści. SerwisPrawa.pl nie aktualizuje automatycznie wszystkich publikowanych tekstów zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.
Jeżeli interesuje Cię uaktualnienie poniższego tekstu pod kątem obowiązującego stanu prawnego - kliknij w link (funkcja dostępna tylko dla zarejestrowanych Użytkowników).

Zajęcie komornicze

Wszczęcie postępowania egzekucyjnego przez komornika oznacza, że ma on prawo do zajmowania praw i przedmiotów majątkowych przysługujących konkretnemu dłużnikowi. Ma to na celu oczywiście szybkie i skuteczne wyegzekwowanie zaległego świadczenia na rzecz określonego wierzyciela. Komornik ma co prawda w takiej sytuacji dużo mocniejszą pozycję prawną niż dłużnik, nie oznacza to jednak, ze zajęciu podlegają wszystkie rzeczy należące do dłużnika.

Komornik ma prawo skonfiskować nieruchomości, ruchomości, a także zająć prawa majątkowe np. patenty i licencje. Wszystko musi jednak odbywać się zgodnie z literą prawa – a bardziej dokładnie z regulacjami zawartymi w Kodeksie postępowania cywilnego. Zajęte przedmioty mogą zostać zlicytowane i sprzedane, a z uzyskanej kwoty zaspokaja się wierzyciela i pokrywa koszty prowadzenia egzekucji komorniczej. Ustawodawca wyposażył komornika w dosyć znaczące kompetencje, ponieważ może on prowadzić swoje postępowanie względem dłużnika nawet wbrew jego woli – np. wtargnięcie do mieszkania dłużnika z zamiarem jego przeszukania, czy wykonanie nakazu eksmisji dłużnika z zajętego już mieszkania. Oczywiście ustawodawca przewidział także, co nie może zostać zajęte w toku egzekucji. Zgodnie z treścią art. 829 Kodeksu postępowania cywilnego, nie podlegają egzekucji:

 • przedmioty urządzenia domowego, pościel, bielizna i ubranie codzienne, niezbędne dla dłużnika i będących na jego utrzymaniu członków jego rodziny, a także ubranie niezbędne do pełnienia służby lub wykonywania zawodu;
 • zapasy żywności i opału niezbędne dla dłużnika i będących na jego utrzymaniu członków jego rodziny na okres jednego miesiąca;
 • jedna krowa lub dwie kozy albo trzy owce potrzebne do wyżywienia dłużnika i będących na jego utrzymaniu członków jego rodziny wraz z zapasem paszy i ściółki do najbliższych zbiorów;
 • narzędzia i inne przedmioty niezbędne do osobistej pracy zarobkowej dłużnika oraz surowce niezbędne dla niego do produkcji na okres jednego tygodnia, z wyłączeniem jednak pojazdów mechanicznych;
 • u dłużnika pobierającego periodyczną stałą płacę - pieniądze w kwocie, która odpowiada nie podlegającej egzekucji części płacy za czas do najbliższego terminu wypłaty, a u dłużnika nie otrzymującego stałej płacy - pieniądze niezbędne dla niego i jego rodziny na utrzymanie przez dwa tygodnie;
 • przedmioty niezbędne do nauki, papiery osobiste, odznaczenia i przedmioty służące do wykonywania praktyk religijnych oraz przedmioty codziennego użytku, które mogą być sprzedane tylko znacznie poniżej ich wartości, a dla dłużnika mają znaczną wartość użytkową;
 • środki pieniężne zgromadzone na rachunku bankowym, o którym mowa w art. 36 ust. 4a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych
 • produkty lecznicze w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne niezbędne do funkcjonowania podmiotu leczniczego w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej przez okres trzech miesięcy oraz niezbędne do jego funkcjonowania wyroby medyczne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych.

Pamiętajmy, że komornik nie może zająć więcej jak połowę pensji dłużnika otrzymywanej na podstawie stosunku pracy. Przy niepłaconych alimentach zajęciu podlega nawet 3/5 wynagrodzenia. Spod egzekucji wolna jest kwota w wysokości minimalnego wynagrodzenia – obecnie 1500 zł brutto. Oczywiście jeżeli dłużnik, a nawet wierzyciel, uważają, że czynności komornika nie zostały przeprowadzone prawidłowo – służy im skarga na czynności komornika. W zakresie kompetencji komornika szykują się nie małe zmiany – ma on bowiem otrzymać prawo do żądania od dłużnika wyjaśnień niezbędnych do egzekucji istniejącego długu, pod rygorem więzienia. Tym samym prawa komorników byłyby zrównana w tej materii z uprawnieniami prokuratorskimi. Obecnie za odmowę wyjaśnień komornik może nałożyć na dłużnika grzywnę w wysokości do 2000 zł.Zajęcie komornicze nie jest zatem czynnością absolutną, na podstawie której dokonuje się egzekucji ze wszystkich przedmiotów należących do dłużnika. Ustawodawca mając na względzie przede wszystkim kwestie humanitarne i społeczne zdecydował się na wprowadzenie listy przedmiotów, które nie mogą być zajmowane, a które to zostały wskazane na początku niniejszego artykułu. Zdecydowana większość przedstawicieli doktryny uważa, że wyjątki od zajęcia komorniczego powinny być brane przez organ egzekucyjny z urzędu, oznacza to tym samym, że dłużnik nie musi wskazywać co nie podlega egzekucji. Jeśli jednak komornik dokona zajęcia niezgodnie z prawem, to w takiej sytuacji prowadzone postępowanie egzekucyjne ulega w całości lub w części umorzeniu. 

Autor/Źródło: Rafał RodzeńSzukasz porady prawnej?
Prześlij swoje pytanie do doświadczonych prawników:
Wasze komentarze
Polecana kancelaria prawna
Kancelaria radców prawnych
Lary Hubert Radca Prawny
Sprawy cywilne, gospodarcze, podatkowe, prawo transportowe, Karta Nauczyciela
Informacja o kancelarii pochodzi z Bazy prawników SerwisPrawa.pl
Nasi partnerzy
 • InTENSO - outsourcing IT, leasing pracowniczy
 • Jakość obsługi
 • Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT
 • Competitive Skills - Szkolenia biznesowe, rekrutacja i headhunting, doradztwo
 • Kaspersky
 • elsa
 • CBIT.pl
 • Enterprise-Gamification
 • Lazarski
 • Secret Client - tajemniczy klient, tajny klient, mystery shopping
 • Atlassian
Zobacz także
 • Kanały RSS
 • Facebook
 • Google+
® 2008 - 2018 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptacją regulaminu.