Jesteś tutaj:
Prawo cywilne
09.04.2013 - Rafał Rodzeń
Kliknij, aby ocenić:
 
5/5

Odwołanie od nakazu zapłaty

Kodeks postępowania cywilnego przewiduje, że orzeczenia sądowe mogą zapadać w formie wyroków oraz postanowień. Niekiedy jednak mogą one przyjmować postać nakazów zapłaty wydawanych w postępowaniach upominawczym oraz nakazowym. W zależności od trybu postępowania w jakim nakaz zapłaty został wydany, przysługuje od niego sprzeciw lub prawo wniesienia zarzutów.
Podziel się:

Zgodnie z treścią art. 3531 Kodeksu postępowania cywilnego, jeżeli przepis szczególny tak stanowi, sąd rozstrzyga sprawę, wydając nakaz zapłaty. Nakaz zapłaty może zostać wydany w postępowaniu nakazowym, upominawczym lub elektronicznym postępowaniu upominawczym. Wydanie przez sąd nakazu zapłaty nie oznacza jednak, że dłużnik musi bezwzględnie spełnić zasądzane świadczenie.

Autor/Źródło: Rafał Rodzeń


To jest tylko fragment artykułu...
Aby uzyskać dostęp do pełnej treści
Jeśli nie jesteś jeszcze naszym użytkownikiem dołącz do nas bezpłatnie!
(sygn. Nakaz zapłaty wydany na podstawie weksla, warrantu, rewersu lub czeku może być w formie skróconej umieszczony na ich odpisie.
[...]
. Pamiętajmy, że pismo zawierające zarzuty wnosi się do sądu, który wydał nakaz zapłaty.
[...]
25 § 2, art. Z powyższego wynika zatem jednoznacznie, że pozwany ma możliwość obrony swojego stanowiska i w ostateczności podważenia nakazu zapłaty za pomocą zarzutu.
[...]
3531 Kodeksu postępowania cywilnego, jeżeli przepis szczególny tak stanowi, sąd rozstrzyga sprawę, wydając nakaz zapłaty.
[...]
491 KPC stanowi, że wydając nakaz zapłaty sąd orzeka, że pozwany ma w ciągu dwóch tygodni od dnia doręczenia nakazu zaspokoić roszczenie w całości wraz z kosztami albo wnieść w tym terminie zarzuty.
[...]
Nakaz zapłaty wydany na podstawie weksla, warrantu, rewersu lub czeku może być w formie skróconej umieszczony na ich odpisie.
[...]
Nakaz zapłaty może zostać wydany w postępowaniu nakazowym, upominawczym lub elektronicznym postępowaniu upominawczym.
[...]
Nakaz zapłaty traci moc w części zaskarżonej sprzeciwem.
[...]
Nakaz zapłaty, przeciwko któremu w całości lub w części nie wniesiono skutecznie sprzeciwu, ma skutki prawomocnego wyroku.
[...]
Nakaz zapłaty, przeciwko któremu w całości lub w części nie wniesiono skutecznie zarzutów, ma skutki prawomocnego wyroku.
[...]
Jeżeli jednak nakaz zapłaty wydano na podstawie wekslu gwarancyjnego, strony mogą - w granicach nakazu - powoływać się na podstawy faktyczne i prawne, wynikające z łączącego je stosunku prawnego.
[...]
Pamiętajmy, że pismo zawierające zarzuty wnosi się do sądu, który wydał nakaz zapłaty.
[...]
Pismo zawierające sprzeciw wnosi się do sądu, który wydał nakaz zapłaty, a w przypadku nakazu wydanego przez referendarza sądowego - do sądu, przed którym wytoczono powództwo.
[...]
Po skutecznym wniesieniu zarzutów od nakazu zapłaty przedmiotem badania sądu są: twierdzenia i dowody przedstawione przez powoda w pozwie oraz w odpowiedzi na zarzuty złożone w terminie tygodnia od doręczenia mu pisma zawierającego zarzuty, twierdzenia i dowody przedstawione przez pozwanego w piśmie zawierającym zarzuty.
[...]
W przypadku wydania nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym, właściwym środkiem odwoławczym będzie sprzeciw.
[...]
Wydanie przez sąd nakazu zapłaty nie oznacza jednak, że dłużnik musi bezwzględnie spełnić zasądzane świadczenie.
[...]
Z kolei art. 491 KPC stanowi, że wydając nakaz zapłaty sąd orzeka, że pozwany ma w ciągu dwóch tygodni od dnia doręczenia nakazu zaspokoić roszczenie w całości wraz z kosztami albo wnieść w tym terminie zarzuty.
[...]
Z powyższego wynika zatem jednoznacznie, że pozwany ma możliwość obrony swojego stanowiska i w ostateczności podważenia nakazu zapłaty za pomocą zarzutu.
Szukasz porady prawnej?
Prześlij swoje pytanie do doświadczonych prawników:
Wasze komentarze
Nasi partnerzy
 • InTENSO - outsourcing IT, leasing pracowniczy
 • Jakość obsługi
 • Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT
 • Competitive Skills - Szkolenia biznesowe, rekrutacja i headhunting, doradztwo
 • Kaspersky
 • elsa
 • CBIT.pl
 • Enterprise-Gamification
 • Lazarski
 • Secret Client - tajemniczy klient, tajny klient, mystery shopping
 • Atlassian
Zobacz także
 • Kanały RSS
 • Facebook
 • Google+
® 2008 - 2015 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptacją regulaminu.