Współwłasność samochodu

Obsługa prawna firm i osób, Windykacja należności, odszkodowania

Współwłasność samochodu oznacza stan, w którym własność auta przysługuje niepodzielnie kilku osobom. Może ona powstać w drodze różnych czynności prawnych. Współwłasność auta ma kilka zasadniczych zalet, choć wiąże się z tym więcej formalności urzędowych podczas nabycia, rejestracji i sprzedaży pojazdu.

pobierz_plik
Umowa kupna sprzedaży samochodu (pojazdu) POBIERZ »

Współwłasność
Generalnie współwłasność to stan, w którym do jednej rzeczy prawo własności przysługuje więcej niż jednemu podmiotowi. W polskim prawie istnieją dwa rodzaje współwłasności: współwłasność łączna i współwłasność w częściach ułamkowych. Współwłasność łączna dotyczy ściśle określonych stosunków prawnych i powstaje na podstawie przepi sów regulujących te stosunki.W głównej mierze dotyczy majątku objętego wspólnością ustawową małżonków oraz majątku wspólnego wspólników spółki cywilnej. Z kolei współwłasność ułamkowa polega na tym, że udział każdego współwłaściciela we wspólnym prawie jest określony kwotowo ułamkiem. W przypadku, gdy nie jest określone jaki udział (ułamek) przypada poszczególnym współwłaścicielom, domniemywa się, że ich udziały są równe. Każdy ze współwłaścicieli może rozporządzać swoim udziałem bez zgody pozostałych współwłaścicieli.

 To jest tylko fragment artykułu...
Aby uzyskać dostęp do pełnej treści
Jeśli nie jesteś jeszcze naszym użytkownikiem dołącz do nas bezpłatnie!
Porady prawne dla firm i instytucji, Prawo handlowe

Szukasz porady prawnej?

Prześlij swoje pytanie do doświadczonych prawników:

Wasze komentarze

  Umowa kupna-sprzedaży Najczęściej współwłasność samochodu powstaje w wyniku zawarcia umowy kupna-sprzedaży.
[...]
 .Współwłasność Generalnie współwłasność to stan, w którym do jednej rzeczy prawo własności przysługuje więcej niż jednemu podmiotowi.
[...]
Współwłasność Generalnie współwłasność to stan, w którym do jednej rzeczy prawo własności przysługuje więcej niż jednemu podmiotowi.
[...]
  Udział we współwłasności ułamkowej może być przedmiotem nie tylko obrotu ale także przedmiotem egzekucji.
[...]
Współwłasność samochodu może również powstać w wyniku zawarcia umowy sprzedaży jedynie części zarejestrowanego już samochodu.
[...]
Darowizna Powstanie współwłasności auta jest możliwe także w wyniku zawarcia umowy darowizny samochodu.
[...]
Umowa, której przedmiotem będzie samochód objęty współwłasnością, powinna więc uwzględniać ten fakt.
[...]
W polskim prawie istnieją dwa rodzaje współwłasności: współwłasność łączna i współwłasność w częściach ułamkowych.
[...]
W praktyce współwłasność samochodu powstaje zwykle z chęci obniżenia wysokości składki na polisę OC.
[...]
W przypadku współwłasności małżeńskiej samochód może być sprzedany przez jednego z małżonków, bez koniecznej zgody drugiego małżonka.
[...]
Z kolei współwłasność ułamkowa polega na tym, że udział każdego współwłaściciela we wspólnym prawie jest określony kwotowo ułamkiem.
® 2008 - 2014 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.