Jesteś tutaj:
Prawo cywilne
10.08.2012 - Andżelika Banowicz
Kliknij, aby ocenić:
 
5/2

Dziedziczenie udziałów w spółce cywilnej

W spółce cywilnej prawa i obowiązki wspólnika są ściśle związane z jego osobą, co do zasady nie podlegają dziedziczeniu a w przypadku śmierci jednego ze wspólników spółka może ulec rozwiązaniu. Jeżeli jednak w umowie spółki cywilnej zawarte zostaną odpowiednie postanowienia, wówczas spadkobiercy zmarłego wspólnika mogą wstąpić w jego miejsce. Zagadnienia z tym związane reguluje Ustawa z dnia z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964r., Nr 16, poz. 93 ze zm.).

Kiedy spadkobiercom należy się spłata?
W braku stosownych postanowień w umowie spółki, w przypadku śmierci wspólnika jego spadkobiercy nie wchodzą do spółki. W takim przypadku spadkobiercom należy się spłata a rozliczenie następuje na mocy przepisów o rozliczeniu występującego wspólnika. Oznacza to, że spadkobiercom przysługuje zwrot w naturze rzeczy, które zmarły wspólnik wniósł do spółki do używania oraz wypłata w pieniądzu wartości jego wkładu oznaczonej w umowie spółki. Jeżeli brak jest takiego oznaczenia spadkobiercy powinni otrzymać wartość wkładu, którą miał on w chwili wniesienia przez zmarłego wspólnika. Należy pamiętać, że nie ulega zwrotowi wartość wkładu polegającego na świadczeniu usług albo na używaniu przez spółkę rzeczy należących do wspólnika. Spadkobiercom przysługuje ponadto wypłata w pieniądzu takiej części wartości wspólnego majątku pozostałego po odliczeniu wartości wkładów wszystkich wspólników, jaka odpowiada stosunkowi, w którym zmarły wspólnik uczestniczył w zyskach spółki. W sytuacji, gdy spółka poniosła stratę spadkobiercy zmarłego wspólnika nie otrzymają żadnej wypłaty a nawet mogą być zobowiązani do jej pokrycia takiej części, w jakiej byłby do tego zobowiązany zmarły wspólnik.Spadkobiercy wstępują do spółki

Wspólnicy mogą zastrzec w umowie spółki, iż na miejsce wspólnika wstąpią do spółki jego spadkobiercy. Jeżeli wspólnicy w zastrzeżeniu nie postanowili inaczej, spadkobiercy wchodzą do spółki z chwilą śmierci dotychczasowego wspólnika. Wszyscy spadkobiercy, którzy na mocy postanowienia umowy spółki wchodzą w miejsce zmarłego wspólnika traktowani są jako jeden wspólnik oraz uzyskują wszystkie prawa i obowiązki łącznie, wynikające z przystąpienia do spółki w miejsce zmarłego. W wypadku takim powinni oni wskazać spółce jedną osobę, która będzie wykonywała ich prawa. Może to być zarówno przedstawiciel wyłoniony z grona wspólników bądź osoba trzecia. Takie wskazanie powinno zostać sporządzone na piśmie. Jeżeli taka osoba nie zostanie wskazana spadkobiercy mogą nie zostać dopuszczeni przez pozostałych wspólników do prowadzenia spraw spółki. W przypadku sporu pomiędzy spadkobiercami w tej kwestii sprawę może rozstrzygnąć sąd. Do tego momentu pozostali wspólnicy mogą sami podejmować wszelkie czynności w zakresie prowadzenia spraw spółki. Należy jednak pamiętać, że odpowiedzialność za wykonywanie wszelkich obowiązków spoczywa na wszystkich spadkobiercach. W przypadku, gdy spadkobiercy nie chcą uczestniczyć w spółce, wówczas mogą z niej wystąpić zgodnie z przepisami o wystąpieniu wspólnika ze spółki. Mogą więc wypowiedzieć umowę spółki z 3 miesięcznym okresem wypowiedzenia w sytuacji, gdy umowa została zawarta na czas nieoznaczony. Z ważnych powodów mogą oni również wypowiedzieć swój udział bez zachowania terminów wypowiedzenia, chociażby spółka była zawarta na czas oznaczony. Oczywiście mają także prawo odrzucić spadek. 

Autor/Źródło: Andżelika BanowiczSzukasz porady prawnej?
Prześlij swoje pytanie do doświadczonych prawników:
Wasze komentarze
Polecana kancelaria prawna
Kancelaria radców prawnych
Kadron
Kancelaria Adwokacka
Informacja o kancelarii pochodzi z Bazy prawników SerwisPrawa.pl
Nasi partnerzy
 • InTENSO - outsourcing IT, leasing pracowniczy
 • Jakość obsługi
 • Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT
 • Competitive Skills - Szkolenia biznesowe, rekrutacja i headhunting, doradztwo
 • Kaspersky
 • elsa
 • CBIT.pl
 • Enterprise-Gamification
 • Lazarski
 • Secret Client - tajemniczy klient, tajny klient, mystery shopping
 • Atlassian
Zobacz także
 • Kanały RSS
 • Facebook
 • Google+
® 2008 - 2018 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptacją regulaminu.