Jesteś tutaj:
Prawo cywilne
26.10.2011 - Zespół portalu SerwisPrawa.pl
Kliknij, aby ocenić:
 
5/2
Uwaga! Publikacja archiwalna
Oznacza to, że od czasu jej opublikowania pojawiły się zmiany aktów prawnych, mogące wpływać na aktualność poniższej treści. SerwisPrawa.pl nie aktualizuje automatycznie wszystkich publikowanych tekstów zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.
Jeżeli interesuje Cię uaktualnienie poniższego tekstu pod kątem obowiązującego stanu prawnego - kliknij w link (funkcja dostępna tylko dla zarejestrowanych Użytkowników).

Reklamacja towaru zakupionego przez internet

Każdy, kto kupuje towar lub usługę na wirtualnych portalach, ma prawo odstąpić od umowy w ciągu 10 dni od zakupu bez podawania powodu zwrotu. Taką możliwość gwarantuje mu Ustawa o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny. Kupujący przez Internet ma także prawo reklamować zakupiony towar na zasadach ogólnych. Warto wiedzieć, jakie uprawnienia przysługują w tym zakresie zarówno kupującym, jak i sprzedającym.

W przypadku, gdy po otrzymaniu towaru zakupionego w internecie stwierdzimy wady fabryczne, uszkodzenia mechaniczne powstałe w trakcie transportu, jak również w sytuacji niezgodności towaru z naszymi oczekiwaniami zawartymi w zamówieniu przysługuje nam prawo do złożenia reklamacji w sklepie, w którym dokonaliśmy zakupu.

Według art. 7 ust 1 wyżej wymienionej ustawy „Konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie dziesięciu dni”. W przypadku, gdy sprzedający nie poinformował konsumenta o takiej możliwości, termin ten wydłuża się do trzech miesięcy. Nie jest dopuszczalne zastrzeżenie przez sprzedającego, że konsumentowi wolno odstąpić od umowy za zapłatą oznaczonej sumy tak zwanego odstępnego.

Oświadczanie o odstąpieniu od umowy najlepiej  przesłać  listem poleconym z potwierdzeniem odbioru. Istotne jest,  aby  rezygnacji  z towaru  dokonać na  piśmie. Oświadczenie ustne złożone przez telefon nie będzie  wystarczające.

10-dniowy termin liczony jest od otrzymania towaru przez kupującego. Od chwili przesłania pisma z odstąpieniem od umowy umowa uważana jest za niezawartą. Klient musi zwrócić zakupiony towar w stanie nienaruszonym, a sprzedawca oddać mu pieniądze.

Sprzedawca obowiązany jest zwrócić pieniądze nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. W takim samym terminie należy odesłać towar. Ustawa nie reguluje kto powinien ponieść koszty przesyłki. Na stronie Federacji Konsumentów można jednak znaleźć informację, że koszty odesłania towaru ponosi konsument, chyba że nie jest to zwrot rzeczy, a jej reklamacja.

Do odsyłanego towaru trzeba dołączyć fakturę i pismo reklamacyjne. Warto jednak przed wysłaniem wykonać kopię faktury i zachować ją dla siebie.

Ponadto, każdy internauta może reklamować towar niezgodny z umową w terminie dwóch lat od jego zakupu. W piśmie reklamacyjnym można żądać naprawienia rzeczy, wymiany jej na nową, obniżenia ceny lub zwrotu pieniędzy.

Towar niezgodny z umową

W przypadku złożenia przez konsumenta zastrzeżeń do zakupionego towaru sprzedawca ma obowiązek rozpatrzenia reklamacji w ciągu 14 dni. Jeżeli tego nie zrobi, uznaje się, że reklamacja została uwzględniona według żądania klienta.

Składając reklamację konsument, powinien podać jej przyczyny. Należy zatem powołać się na taką niezgodność zakupionego towaru z umową, która może spowodować, że rzecz:

 1. nie nadaje się do celu, do jakiego jest zwykle używana, lub
 2. nie ma właściwości, jakie powinny ją cechować.

Autor/Źródło: Zespół portalu SerwisPrawa.pl1 2 3 4 5 6 7 8 DALEJ
Wasze komentarze
Nasi partnerzy
 • InTENSO - outsourcing IT, leasing pracowniczy
 • Jakość obsługi
 • Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT
 • Competitive Skills - Szkolenia biznesowe, rekrutacja i headhunting, doradztwo
 • Kaspersky
 • elsa
 • CBIT.pl
 • Enterprise-Gamification
 • Lazarski
 • Secret Client - tajemniczy klient, tajny klient, mystery shopping
 • Atlassian
Zobacz także
 • Kanały RSS
 • Facebook
® 2008 - 2022 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptacją regulaminu.