Jesteś tutaj:
Prawo cywilne
06.10.2011 - Zespół Internetowej Kancelarii Prawnej
Kliknij, aby ocenić:
 
5/1
Uwaga! Publikacja archiwalna
Oznacza to, że od czasu jej opublikowania pojawiły się zmiany aktów prawnych, mogące wpływać na aktualność poniższej treści. SerwisPrawa.pl nie aktualizuje automatycznie wszystkich publikowanych tekstów zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.
Jeżeli interesuje Cię uaktualnienie poniższego tekstu pod kątem obowiązującego stanu prawnego - kliknij w link (funkcja dostępna tylko dla zarejestrowanych Użytkowników).

Umowa dla agenta - koniecznie przeczytaj

Umowa agencyjna to tzw. umowa pośrednictwa kojarzona z działalnością reklamową czy ubezpieczeniami. Jest ona uregulowana w art. 758-7649 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964r., Nr 16, poz. 93 ze zm.).

Jest to umowa nazwana, przez którą przyjmujący zlecenie, zwany agentem, zobowiązuje się, w zakresie działalności swojego przedsiębiorstwa do stałego pośredniczenia, za wynagrodzeniem, przy zawieraniu z klientami umów na rzecz dającego zlecenie przedsiębiorcy albo do zawierania ich w jego imieniu.

Umowa agencyjna jest umową konsensualną, odpłatną, wzajemną i co do zasady dwustronnie handlową, czyli taką, której obiema stronami są przedsiębiorcy. Może być ona zawarta w dowolnej formie. Forma pisemna jest wymagana tylko wtedy, gdy umowa ta wprowadza odpowiedzialność „del credere” czyli odpowiedzialność agenta za wykonanie zobowiązania przez klienta.

 

 

Mogą istnieć dwa rodzaje agencji: agencje pośredniczące oraz agencje przedstawicielskie. Agencja pośrednicząca to taka, w której agent pełni rolę jedynie pośrednika. W zamian za wynagrodzenie, najczęściej w postaci prowizji, stwarza on możliwości do zawarcia umów pomiędzy zleceniodawcą a klientem, kojarząc kontrahentów ze sobą. Wykonuje zatem jedynie czynności faktyczne a nie zawiera w imieniu zleceniodawcy żadnych umów. Z kolei agencja przedstawicielska to usługi agenta, polegające na zawieraniu umów w imieniu dającego zlecenie, które obejmują dokonywanie czynności prawnych oraz niejednokrotnie związanych z nimi czynności o charakterze faktycznym (np. wyszukiwanie osób, z którymi można zawierać umowy określonego rodzaju, ułatwianie spotkań z takimi osobami celem prowadzenia z nimi rokowań, sprowadzanie do dającego zlecenie osób pragnących zawrzeć umowę oznaczonego rodzaju, przekazywanie prospektów i próbek, informowanie o warunkach umów i właściwościach towaru). Biorąc pod uwagę to, czy agentowi w umowie przyznano prawo wyłączności w odniesieniu do oznaczonej grupy klientów bądź też obszaru geograficznego możemy wyróżnić również agencje wyłączne i niewyłączne.

 

Autor/Źródło: Zespół Internetowej Kancelarii Prawnej1 2 3 4 DALEJ
Wasze komentarze
Nasi partnerzy
 • InTENSO - outsourcing IT, leasing pracowniczy
 • Jakość obsługi
 • Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT
 • Competitive Skills - Szkolenia biznesowe, rekrutacja i headhunting, doradztwo
 • Kaspersky
 • elsa
 • CBIT.pl
 • Enterprise-Gamification
 • Lazarski
 • Secret Client - tajemniczy klient, tajny klient, mystery shopping
 • Atlassian
Zobacz także
 • Kanały RSS
 • Facebook
® 2008 - 2023 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptacją regulaminu.