Jesteś tutaj:
Młody Prawnik
07.02.2014 - Jarosław Olejarz
Kliknij, aby ocenić:
 
5/5
Uwaga! Publikacja archiwalna
Oznacza to, że od czasu jej opublikowania pojawiły się zmiany aktów prawnych, mogące wpływać na aktualność poniższej treści. SerwisPrawa.pl nie aktualizuje automatycznie wszystkich publikowanych tekstów zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.
Jeżeli interesuje Cię uaktualnienie poniższego tekstu pod kątem obowiązującego stanu prawnego - kliknij w link (funkcja dostępna tylko dla zarejestrowanych Użytkowników).

Recenzja książki: Własność intelektualna. Wybrane zagadnienia praktyczne

Recenzja książki pt: "Własność intelektualna. Wybrane zagadnienia praktyczne". Krystyna Szczepanowska-Kozłowska, Adam Andrzejewski, Aleksandra Kuźnicka, Agnieszka Laskowska, Justyna Ostrowska, Marta Ślusarska–Gajek, Justyna Wilczyńska-Baraniak z serii wydawniczej: Prawo w praktyce wydawnictwa LexisNexis Polska Spółka z o.o. wydanie 1; 2013r.

Książka została wydana jako jednotomowe dzieło serii wydawniczej „Prawo w praktyce” obejmujące zagadnienia dotyczące kwestii uregulowanych przez ustawodawcę w ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej ( Dz. U. 2001 Nr 49 poz. 508 ze zm.) oraz w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r., ( Dz. U. Nr 24 poz. 83 ze zm.).

 

 

Biorąc pod uwagę kwestie formalne to dzieło to posiada miękką praktyczną oprawę. Układ graficzny stron zapewnia pełny i bardzo szybki wgląd w ich zawartość, co dodatkowo ułatwia użycie niezbyt licznych piktogramów. Bardzo praktycznym rozwiązaniem przyjętym przez wydawcę jest przytaczanie fragmentów treści przepisów prawnych na stronach książki. Zapewnia to pełną przejrzystość materii będącej przedmiotem opracowania bez konieczności żmudnego i czasochłonnego sięgania przez czytelnika do tekstów źródłowych przepisów ustawy. W efekcie powoduje to bardzo szybką możliwość dotarcia do treści interesujących czytelnika.

 

Odnosząc się do zwartości merytorycznej dzieła to podkreślić należy bardzo praktyczne i staranne usystematyzowanie materii objętej w omawianej publikacji. W opracowaniu, bowiem dokonano podziału materii na cztery rozdziały. Przyjęty podział nie jest podziałem sztucznym, czym publikacja odróżnia się od wielu opracowań ściśle akademickich. Podział został dokonany z punktu widzenia prawników praktyków stosujących bezpośrednio przepisy ustawy w toku zwykłych czynności zawodowych.

 

 

 

Rozdział I noszący tytuł: „Prawa własności przemysłowej” zawiera wyjaśnienie podstawowych zagadnień związanych z genezą i charakterem praw własności intelektualnej. W tej części opracowania w sposób klarowny zostały wyjaśnione podstawowe zagadnienia związane z w/w kwestiami oraz poparte przytoczeniem najważniejszych dla praktyki wypowiedzi orzecznictwa w tym również Trybunału Sprawiedliwości UE. Opracowanie to ma więc niezwykle cenne znaczenie z punktu widzenia prawnika praktyka albowiem pozwala mu na zdobycie wiedzy również o postrzeganiu praw własności intelektualnych na gruncie prawa wspólnotowego UE. W związku z integracją RP ze strukturami europejskimi a także rozwojem kontaktów handlowych, wiedza w tym zakresie staje się nieodzowna dla prawników świadczących usługi prawne w tymże zakresie.

 

Rozdział II noszący tytuł: „Umowy dotyczące praw własności intelektualnej” zawiera pełne i szczegółowe przedstawienie zagadnień praktycznych związanych z różnorodnymi kontraktami, których przedmiotem są prawa własności intelektualnej. W zaprezentowanej treści znalazły się przykładowe wzory umów dotyczących prawa własności intelektualnej oraz w sposób odrębny zostały omówione dodatkowo poszczególne klauzule umowne stosowane w tychże umowach. Poczyniona przez autorów analiza ich treści pozwala na poczynienia uwagi, że w tym fragmencie publikacji nastąpiło szczegółowe ich omówienie w tym z uwzględnieniem procesu ich wykładni. Tym samym autorzy opracowania w sposób praktyczny przedstawili podstawowe zagadnienia – niezwykle cenne dla prawnika praktyka - związane z kwestią poruszoną w tej części pracy, nie ograniczając się jedynie do powielania dotychczas sformułowanych poglądów ani też nie unikając podawania licznych i bardzo wartościowych przykładów czytelnikowi na nurtujące go zasady konstruowania umów dotyczących praw własności intelektualnej. Kompleksowe wyjaśnienie podstawowych zagadnień dotyczących kontraktów powoduje, że ta część opracowania ma niezwykle istotne znaczenia dla wartości całego opracowania gdyż w istocie wnikliwe zapoznanie się z treścią tego fragmentu publikacji pozwala na samodzielne konstruowanie umów przenoszących prawa własności intelektualnej nawet dla mniej wprawnego czytelnika nie posiadającego głębszej wiedzy z tego zakresu.

 

Autor/Źródło: Jarosław Olejarz1 2 DALEJ
Szukasz porady prawnej?
Prześlij swoje pytanie do doświadczonych prawników:
Wasze komentarze
Nasi partnerzy
 • InTENSO - outsourcing IT, leasing pracowniczy
 • Jakość obsługi
 • Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT
 • Competitive Skills - Szkolenia biznesowe, rekrutacja i headhunting, doradztwo
 • Kaspersky
 • elsa
 • CBIT.pl
 • Enterprise-Gamification
 • Lazarski
 • Secret Client - tajemniczy klient, tajny klient, mystery shopping
 • Atlassian
Zobacz także
 • Kanały RSS
 • Facebook
 • Google+
® 2008 - 2020 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptacją regulaminu.