Jesteś tutaj:
Młody Prawnik
30.01.2014 - Autor zewnętrzny
Kliknij, aby ocenić:
 
5/4
Uwaga! Publikacja archiwalna
Oznacza to, że od czasu jej opublikowania pojawiły się zmiany aktów prawnych, mogące wpływać na aktualność poniższej treści. SerwisPrawa.pl nie aktualizuje automatycznie wszystkich publikowanych tekstów zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.
Jeżeli interesuje Cię uaktualnienie poniższego tekstu pod kątem obowiązującego stanu prawnego - kliknij w link (funkcja dostępna tylko dla zarejestrowanych Użytkowników).

Kiedy odwiedzić notariusza?

W celu właściwego zabezpieczenia interesów stron podczas dokonywania transakcji, można skorzystać z usług notariusza.

Akt notarialny należy bezwzględnie spisać w przypadku dokonywania czynności związanych z obrotem nieruchomościami (na przykład przy sprzedaży, zamianie lub darowiźnie domu, gruntu, mieszkania lub innej nieruchomości), oświadczenia woli osoby nie mogącej czytać, zbycia spadku, zrzeczenia się dziedziczenia spadkobiercy ustawowego z przyszłym spadkodawcą i intercyzy. Zgodnie z prawem dotyczącym spółek handlowych, w formie aktu notarialnego spisuje się przede wszystkim umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki partnerskiej i komandytowej, statut spółki akcyjnej, oświadczenia związane z objęciem nowych udziałów lub z przystąpieniem nowego wspólnika do spółki, czynności związane z podwyższeniem kapitału zakładowego. W przypadku nie zachowania formy aktu notarialnego, wyżej wymienione transakcje są z mocy prawa nieważne.

 
Definicja aktu notarialnego została wprowadzona Ustawą z dnia 14 lutego 1991 roku – Prawo o notariacie. Akt notarialny to dokument, który obowiązkowo musi zawierać następujące elementy:
 
• dzień, miesiąc i rok sporządzenia aktu, a w niektórych przypadkach również godzinę i minutę rozpoczęcia i podpisania aktu,

• miejsce sporządzenia,

• dane dotyczące kancelarii notarialnej i notariusza, osoby wyznaczonej do zastępstwa lub osoby upoważnionej do dokonywania czynności notarialnych,

• dokładne dane dotyczące osób dokonujących transakcji i wszystkich innych obecnych przy sporządzaniu aktu notarialnego,

• oświadczenia stron dokonujących transakcji,


• stwierdzenie na żądanie stron istotnych okoliczności mających miejsce podczas spisywaniu aktu notarialnego,

• stwierdzenie odczytania, przyjęcia i podpisania aktu,

• podpisy osób dokonujących transakcji oraz wszystkich innych obecnych przy sporządzaniu aktu,

• podpis notariusza.


Ponadto w akcie notarialnym notariusz umieszcza adnotację o osobie, która nie potrafi się podpisać oraz dodatkowe informacje, które wynikają z przepisów szczególnych.

 

Oryginał aktu notarialnego przechowuje w swoich aktach notariusz. Zainteresowanym stronom wydaje się odpis aktu, który jest przedkładany w odpowiednich instytucjach, jako dowód zawarcia transakcji lub złożonego oświadczenia woli (szczególnie w urzędach, bankach i sądach).


Szukasz porady prawnej?
Prześlij swoje pytanie do doświadczonych prawników:
Wasze komentarze
Nasi partnerzy
 • InTENSO - outsourcing IT, leasing pracowniczy
 • Jakość obsługi
 • Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT
 • Competitive Skills - Szkolenia biznesowe, rekrutacja i headhunting, doradztwo
 • Kaspersky
 • elsa
 • CBIT.pl
 • Enterprise-Gamification
 • Lazarski
 • Secret Client - tajemniczy klient, tajny klient, mystery shopping
 • Atlassian