Uwaga! Publikacja archiwalna
Oznacza to, że od czasu jej opublikowania pojawiły się zmiany aktów prawnych, mogące wpływać na aktualność poniższej treści. SerwisPrawa.pl nie aktualizuje automatycznie wszystkich publikowanych tekstów zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.

Jeżeli interesuje Cię uaktualnienie poniższego tekstu pod kątem obowiązującego stanu prawnego - kliknij w link (funkcja dostępna tylko dla zarejestrowanych Użytkowników).

Egzamin wstępny na aplikację komorniczą 2013

Obsługa prawna firm i osób, Windykacja należności, odszkodowania

Aplikacja komornicza jest jedną z najkrótszych aplikacji prawniczych w naszym kraju, trwa bowiem 2 lata. Celem powyższego szkolenia jest oczywiście zapoznanie aplikanta komorniczego z całokształtem pracy komornika. Szansą na uzyskanie statusu aplikanta komorniczego jest pozytywne przedłożenie egzaminu wstępnego.

pobierz_plik
Skarga na czynność komornika POBIERZ »

W czerwcu b.r. Ministerstwo Sprawiedliwości ogłosiło wykaz aktów prawnych, których znajomość jest niezbędna, aby zdać egzamin konkursowy na aplikację komorniczą w 2013 r. Wśród nich odnajdziemy:

 • Traktat z dnia 25 marca 1957 r. o funkcjonowaniu Unii Europejskiej – tekst uwzględniający zmiany wprowadzone Traktatem z Lizbony,
 • ustawę z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,
 • ustawę z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy,
 • ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny,
 • ustawę z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego,
 • ustawę z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy,
 • ustawę z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece,
 • ustawę z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,
 • Traktat z dnia 7 lutego 1992 r. o Unii Europejskiej – tekst uwzględniający zmiany wprowadzone Traktatem z Lizbony,
 • ustawę z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali,
 • ustawę z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów,
 • ustawę z dnia 6 grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów,
 • ustawę z dnia 2 kwietnia 1997 r. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej,
 • ustawę z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym,
 • ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami,
 • ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji,
 • ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa,
 • ustawę z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym,
 • ustawę z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa,
 • ustawę z dnia 24 lipca 1998 r. o wprowadzeniu zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa
 • ustawę z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych,
 • ustawę z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych,
 • ustawę z dnia z 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego,
 • ustawę z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych,
 • ustawę z dnia 25 lipca 2002 r. – Prawo o ustroju sądów administracyjnych,
 • ustawę z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe i naprawcze,
 • ustawę z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych,
 • ustawę z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie,
 • ustawę z dnia 4 lutego 2011 r. – Prawo prywatne międzynarodowe,
 • ustawę z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej.
  R E K L A M A

Termin do złożenia zgłoszenia o przystąpieniu do egzaminu konkursowego na aplikację komorniczą upłynął w dniu 9 sierpnia 2013 r. (opłata egzaminacyjna wynosiła 800,00 zł). Zgodnie z treścią art. 29c ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji, egzamin konkursowy przeprowadzają komisje egzaminacyjne raz w roku, w terminie wyznaczonym przez Ministra Sprawiedliwości, nie później niż do dnia 30 września, równocześnie we wszystkich izbach komorniczych. W 2013 r. egzamin ten odbędzie się dokładnie 28 września o godz. 11.00.

Egzamin konkursowy polega na rozwiązaniu testu składającego się z zestawu 150 pytań, zawierających po 3 propozycje odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa. Kandydat może wybrać tylko jedną odpowiedź. Za każdą prawidłową odpowiedź kandydat uzyskuje 1 punkt. Pozytywny wynik z egzaminu konkursowego otrzymuje kandydat, który uzyskał co najmniej 90 punktów. Kandydaci na przyszłych komorników w trakcie rozwiązywania testu nie mogą korzystać z tekstów aktów prawnych, orzecznictwa czy innych pomocy naukowych. Niedozwolone jest także używanie jakichkolwiek środków elektronicznych, które uniemożliwiłyby samodzielne rozwiązywanie testu.

 


Porady prawne dla firm i instytucji, Prawo handlowe
Data: 23.08.2013 08:00
Autor/Źródło: Rodzeń Rafał
Kategoria: Młody Prawnik, Dla Prawnika, Prawo korporacyjne
Słowa kluczowe: aplikacja komornicza, egzamin konkursowego na aplikację komorniczą, aplikacja, aplikacje

Szukasz porady prawnej?

Prześlij swoje pytanie do doświadczonych prawników:

Wasze komentarze

® 2008 - 2014 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.