Jesteś tutaj:
Prawo budowlane
29.04.2013 - Rafał Rodzeń
Kliknij, aby ocenić:
 
5/2
Uwaga! Publikacja archiwalna
Oznacza to, że od czasu jej opublikowania pojawiły się zmiany aktów prawnych, mogące wpływać na aktualność poniższej treści. SerwisPrawa.pl nie aktualizuje automatycznie wszystkich publikowanych tekstów zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.
Jeżeli interesuje Cię uaktualnienie poniższego tekstu pod kątem obowiązującego stanu prawnego - kliknij w link (funkcja dostępna tylko dla zarejestrowanych Użytkowników).

Samowola budowlana

Rozpoczęcie jakichkolwiek prac budowlanych jest obarczone koniecznością uzyskania pozwolenia budowlanego, wydawanego w formie decyzji administracyjnej. Podobnie jest w przypadku przeprowadzania niektórych remontów np. gdy dotyczy to zabytkowych nieruchomości. Brak uzyskania pozytywnej decyzji skutkuje oczywiście niemożnością rozpoczęcia prac budowlanych, pamiętajmy przy tym, że zignorowanie zakazu budowy skutkuje poważnymi sankcjami prawnymi.

Podstawowym aktem prawnym regulującym samowolę budowlaną, a także kwestię uzyskiwania pozwoleń na budowę, jest ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane. Warto w tym miejscu wspomnieć, że rząd pracuje nad nowelizacją tej dziedziny prawa, tak aby w przyszłości decyzje administracyjne związane z pracami budowlanymi należały do rzadkości. Wg planowanego Kodeksu budowlanego pozwolenie na budowę ma odejść do lamusa, na chwilę obecną jest ono jednak wciąż aktualne.Zgodnie z treścią art. 48 powyższego aktu prawnego, właściwy organ nakazuje w drodze decyzji, rozbiórkę obiektu budowlanego, lub jego części, będącego w budowie albo wybudowanego bez wymaganego pozwolenia na budowę. Jeżeli taka budowa  jest zgodna z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, a w szczególności ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo ustaleniami ostatecznej decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, w przypadku braku obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a także gdy nie narusza przepisów, w tym techniczno-budowlanych, w zakresie uniemożliwiającym doprowadzenie obiektu budowlanego lub jego części do stanu zgodnego z prawem
- właściwy organ wstrzymuje postanowieniem prowadzenie robót budowlanych.

Zgodnie z treścią art. 90 Prawa budowlanego, każda samowola budowlana należy do przestępstw, które zagrożone są karą grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat 2. Zgodnie z postanowieniem Sądu Najwyższego z dnia 29 października 2012 r. (sygn. akt I KZP 10/12), powyższe przestępstwo jest przestępstwem formalnym, a odpowiedzialność na jego podstawie ponosi także ten, kto wykonuje (wykonał) roboty budowlane bez ostatecznej decyzji pozwalającej na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu, a także ten, kto wykonuje (wykonał) zgłoszone roboty przed upływem terminu przewidzianego na decyzję o wniesieniu w tym przedmiocie sprzeciwu. Penalizacją objęte jest zarówno zachowanie polegające na faktycznym zaniechaniu zgłoszenia właściwemu organowi planowanych robót budowlanych, jak i rozpoczęcie ich przed upływem 30 dniowego terminu określonego w art. 30 ust. 5 Prawa budowlanego. Warto wiedzieć przy tym, że zastosowanie znajdują tutaj także właściwe przepisy Kodeksu karnego, a mianowicie art. 101 §1 pkt 4, który stanowi, że tego rodzaju występki przedawniają się z upływem 5 lat od czasu ich popełnienia. Posiłkując się zatem Kodeksem karnym można ustalić, że instytucja przedawnienia znajduje zastosowanie w przedmiocie samowoli budowlanej. Z drugiej strony należy wyraźnie oddzielić pojęcie samowoli budowlanej – przestępstwa od samowoli – wykonania obiektu budowlanego bez odpowiedniego zezwolenia. Pierwsze oczywiście podlega przedawnieniu poprzez obowiązywanie przepisów natury karnej, jednak drugie niestety nie będzie mogło skorzystać z takiej sytuacji. Dla wyjaśnienia posłużmy się przykładem – jeśli konkretna osoba wybudowała dom jednorodzinny bez wymaganego pozwolenia budowlanego w 2005 r. to na chwilę obecną (tj. w 2013 r.) nie będzie ponosiła odpowiedzialności karnej za popełniony czyn zabroniony. Z drugiej jednak strony Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego będzie mógł w każdej chwili żądać rozbiórki tak postawionego domu, ponieważ kompetencje organów budowlanych w tej materii nie ulegają przedawnieniu (na skutek braku właściwych przepisów).

Kara grzywny za samowolę budowlaną nie należy do najniższych – maksymalna stawka to nawet 100 000 zł. Jeżeli jednak będziemy chcieli zalegalizować naszą budowę, na co Prawo budowlane pozwala, musimy liczyć się z nie mniejszym wydatkiem. Wysokość takiej opłaty wynosi bowiem w niektórych przypadkach nawet 50 000 zł.
 

Autor/Źródło: Rafał RodzeńSzukasz porady prawnej?
Prześlij swoje pytanie do doświadczonych prawników:
Wasze komentarze
Nasi partnerzy
 • InTENSO - outsourcing IT, leasing pracowniczy
 • Jakość obsługi
 • Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT
 • Competitive Skills - Szkolenia biznesowe, rekrutacja i headhunting, doradztwo
 • Kaspersky
 • elsa
 • CBIT.pl
 • Enterprise-Gamification
 • Lazarski
 • Secret Client - tajemniczy klient, tajny klient, mystery shopping
 • Atlassian
Zobacz także
 • Kanały RSS
 • Facebook
 • Google+
® 2008 - 2019 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptacją regulaminu.