Jesteś tutaj:
Opieka społeczna
28.12.2013 - Andżelika Banowicz
Kliknij, aby ocenić:
 
5/3
Uwaga! Publikacja archiwalna
Oznacza to, że od czasu jej opublikowania pojawiły się zmiany aktów prawnych, mogące wpływać na aktualność poniższej treści. SerwisPrawa.pl nie aktualizuje automatycznie wszystkich publikowanych tekstów zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.
Jeżeli interesuje Cię uaktualnienie poniższego tekstu pod kątem obowiązującego stanu prawnego - kliknij w link (funkcja dostępna tylko dla zarejestrowanych Użytkowników).

Będzie jedno świadczenie pielęgnacyjne

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przygotowało projekt nowelizacji Ustawy z dnia z 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1456). Nowelizacja przewiduje podwyższenie kwoty świadczenia pielęgnacyjnego oraz zróżnicowanie jej wysokości przez uwzględnienie indywidualnych potrzeb związanych z opieką. Zlikwidowany zostanie specjalny zasiłek opiekuńczy, a pobierające je dotychczas osoby będą mogły starać się o świadczenie opiekuńcze. W chwili obecnej projekt znajduje się na etapie konsultacji społecznych.

Obowiązujące przepisy

Obowiązująca ustawa o świadczeniach rodzinnych przewiduje dwa rodzaje świadczeń opiekuńczychświadczenie pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy.

O świadczenie pielęgnacyjne może ubiegać się matka, ojciec lub inna osoba, na której ciąży obowiązek alimentacyjny nad osobą niepełnosprawną. Ponadto może być ono przyznane opiekunowi faktycznemu dziecka. Osobie innej niż spokrewniona w pierwszym stopniu, na której ciąży obowiązek alimentacyjny, przysługuje świadczenie pielęgnacyjne w przypadku, gdy nie ma osoby spokrewnionej w pierwszym stopniu albo gdy osoba ta nie jest w stanie sprawować opieki. Najważniejsze jest, aby taka osoba naprawdę sprawowała opiekę nad niepełnosprawnym. Każdy, kto chce otrzymać takie świadczenie musi zrezygnować z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej i opiekować się na stałe chorą osobą. Nie można być również zarejestrowanym w urzędzie pracy. Osoba, nad którą jest sprawowana opieka musi legitymować się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności. W takim orzeczeniu musi znaleźć się wskazanie o konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji. Świadczenie pielęgnacyjne jest wypłacane w stałej kwocie 620,-zł, do której obecnie wypłacana jest dodatkowa pomoc w ramach programu rządowego, w wysokości 200,-złotych. Specjalny zasiłek opiekuńczy to z kolei świadczenie przysługujące osobom, na których ciąży obowiązek alimentacyjny, w przypadku, gdy rezygnują one z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością sprawowania stałej opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji. Przyznanie tego zasiłku jest uzależnione od spełnienia kryterium dochodowego, bowiem przysługuje on w sytuacji, gdy łączny dochód rodziny osoby sprawującej opiekę oraz rodziny osoby wymagającej opieki w przeliczeniu na osobę nie przekracza 623,-zł. Kwota zasiłku wynosi 520,-zł. 

 

Likwidacja specjalnego zasiłku opiekuńczego

Po nowelizacji zostanie tylko jedno świadczenie opiekuńcze, czyli świadczenie pielęgnacyjne. Projekt przewiduje bowiem likwidację specjalnego zasiłku opiekuńczego. Osoby, które pobierały go do tej pory będą miały możliwość ubiegania się o w/w świadczenie pielęgnacyjne. Po zmianach uzyskanie świadczenia pielęgnacyjnego będzie uzależnione również od konieczności sprawowania bezpośredniej opieki nad osobą niepełnosprawną. Ponadto, możliwość uzyskania tego świadczenia oraz określenie wysokości wsparcia dla opiekuna osoby niepełnosprawnej będzie zależało od stopnia i zakresu konieczności sprawowania bezpośredniej opieki nad osobą niepełnosprawną z zastosowaniem pięciostopniowej skali, zgodnie z którą im mniej uzyskanych punktów, tym większa niesamodzielność osoby niepełnosprawnej i zwiększona potrzeba sprawowania opieki. Maksymalna wysokość świadczenia pielęgnacyjnego w poszczególnych latach będzie wynosiła:

1) w 2014r. - w wysokości do 900,-zł netto (ze składką na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne w wysokości 1229,-zł),

2) w 2015r. - w wysokości do 1150,-zł netto (ze składką na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne w wysokości 1560,-zł),

3) w 2016r. - w wysokości do 1300,-zł netto (ze składką na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne w wysokości 1775,zł.

Projektodawcy zakładają także, że wysokość świadczenia pielęgnacyjnego nie będzie mogła być niższa niż 620,-zł i wyższa niż 1465,zł. Co 3 lata będzie przeprowadzana weryfikacja wysokości kwot świadczeń rodzinnych. 

Autor/Źródło: Andżelika Banowicz1 2 DALEJ
Szukasz porady prawnej?
Prześlij swoje pytanie do doświadczonych prawników:
Wasze komentarze
Polecana kancelaria prawna
Kancelaria radców prawnych
Kadron
Kancelaria Adwokacka
Informacja o kancelarii pochodzi z Bazy prawników SerwisPrawa.pl
Nasi partnerzy
 • InTENSO - outsourcing IT, leasing pracowniczy
 • Jakość obsługi
 • Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT
 • Competitive Skills - Szkolenia biznesowe, rekrutacja i headhunting, doradztwo
 • Kaspersky
 • elsa
 • CBIT.pl
 • Enterprise-Gamification
 • Lazarski
 • Secret Client - tajemniczy klient, tajny klient, mystery shopping
 • Atlassian
Zobacz także
 • Kanały RSS
 • Facebook
 • Google+
® 2008 - 2018 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptacją regulaminu.