Jesteś tutaj:
Opieka społeczna
25.12.2013 - Edyta Zielińska
Kliknij, aby ocenić:
 
5/3
Uwaga! Publikacja archiwalna
Oznacza to, że od czasu jej opublikowania pojawiły się zmiany aktów prawnych, mogące wpływać na aktualność poniższej treści. SerwisPrawa.pl nie aktualizuje automatycznie wszystkich publikowanych tekstów zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.
Jeżeli interesuje Cię uaktualnienie poniższego tekstu pod kątem obowiązującego stanu prawnego - kliknij w link (funkcja dostępna tylko dla zarejestrowanych Użytkowników).

Dodatkowe 200 zł do świadczenia pielęgnacyjnego - do marca 2014 r.

Rząd zadecydował o utrzymaniu dodatku w wysokości 200 zł dla osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego. Przyjęte rozwiązanie umożliwi kontynuowanie w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 marca 2014 r. pomocy finansowej dla opiekunów osób niepełnosprawnych przyznawanej w ramach rządowego programu. Zgodnie z wcześniej obowiązującymi aktami prawnymi przedmiotowa pomoc przysługiwała w okresie od listopada 2011 r. do grudnia 2012 r. w wysokości 100 zł miesięcznie oraz od kwietnia do grudnia 2013 r. w wysokości 200 zł miesięcznie.

Komu przysługuje świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej?
Opiekunowie osób niepełnosprawnych, wymagających opieki, otrzymają 200 zł miesięcznie w okresie od 1 stycznia do 31 marca 2014 r. Zgodnie z art. 17 ustawy o świadczeniach rodzinnych, świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej przysługuje:
• matce albo ojcu,
• opiekunowi faktycznemu dziecka,
• osobie będącej rodziną zastępczą spokrewnioną w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135, z późn. zm.),
• innym osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy ciąży obowiązek alimentacyjny, z wyjątkiem osób o znacznym stopniu niepełnosprawności
- jeżeli nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Ponadto, świadczenie pielęgnacyjne przysługuje, jeżeli niepełnosprawność osoby wymagającej opieki powstała:
1) do ukończenia 18 roku życia lub
2) w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej, jednak nie później niż do ukończenia 25 roku życia.


Pomoc finansowej dla opiekunów osób niepełnosprawnych przyznawanej w ramach rządowego programu

Do otrzymania 200 zł miesięcznie będą uprawnione osoby, które zrezygnowały z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej: matka lub ojciec, opiekun faktyczny dziecka, rodzinie zastępczej. Dodatkowe 200 zł otrzymają także osoby na których ciąży obowiązek alimentacyjny – z wyjątkiem osób o znacznym stopniu niepełnosprawności, które zrezygnowały z pracy, by opiekować się osobą o znacznym stopniu niepełnosprawności, wymagającą stałej opieki, rehabilitacji itp.

 

Pomoc – w wysokości 200 zł – będzie wypłacana w terminie wypłaty świadczenia pielęgnacyjnego. Otrzymają ją także osoby, które w terminie późniejszym uzyskały prawo do świadczenia za wyżej wymienione miesiące. Postępowanie w sprawie ustalenia prawa do pomocy będzie wszczynane z urzędu. Oznacza to, że otrzymają ją wszystkie osoby, które będą do niej uprawnione, bez względu na to, czy złożyły wniosek.

 

Pomoc ma być realizowana przez wójtów, burmistrzów lub prezydentów miast.

Autor/Źródło: Edyta ZielińskaSzukasz porady prawnej?
Prześlij swoje pytanie do doświadczonych prawników:
Wasze komentarze
Nasi partnerzy
 • InTENSO - outsourcing IT, leasing pracowniczy
 • Jakość obsługi
 • Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT
 • Competitive Skills - Szkolenia biznesowe, rekrutacja i headhunting, doradztwo
 • Kaspersky
 • elsa
 • CBIT.pl
 • Enterprise-Gamification
 • Lazarski
 • Secret Client - tajemniczy klient, tajny klient, mystery shopping
 • Atlassian
Zobacz także
 • Kanały RSS
 • Facebook
 • Google+
® 2008 - 2019 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptacją regulaminu.