Jesteś tutaj:
Prawo medyczne
05.02.2008 - Zespół Internetowej Kancelarii Prawnej
Kliknij, aby ocenić:
 
5/3
Uwaga! Publikacja archiwalna
Oznacza to, że od czasu jej opublikowania pojawiły się zmiany aktów prawnych, mogące wpływać na aktualność poniższej treści. SerwisPrawa.pl nie aktualizuje automatycznie wszystkich publikowanych tekstów zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.
Jeżeli interesuje Cię uaktualnienie poniższego tekstu pod kątem obowiązującego stanu prawnego - kliknij w link (funkcja dostępna tylko dla zarejestrowanych Użytkowników).

Rząd przyjął projekt ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych

W dniu 5 lutego 2008 roku Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, przedłożony przez ministra zdrowia. Projekt ustawy określa zasady i tryb zapobiegania oraz zwalczania zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi – w tym zasady i tryb rozpoznawania i monitorowania sytuacji epidemiologicznych oraz podejmowania działań przeciwepidemiologicznych i zapobiegawczych w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia, przecięcia dróg szerzenia się zakażeń i chorób zakaźnych oraz uodpornienia osób podanych na zakażenie. Ponadto określono zadania władz publicznych w zakresie zapobiegania oraz zwalczania zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, a także uprawnienia i obowiązki świadczeniodawców oraz osób przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie zapobiegania oraz zwalczania zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.

Zgodnie z tym projektem zakłady opieki zdrowotnej zostaną zobligowane do monitorowania sytuacji epidemiologicznej oraz wykonywania badań mikrobiologicznych w przypadku podejrzenia o wystąpieniu zakażenia. Ponadto projektowana ustawa przewiduje, że kierownicy ośrodków zdrowia będą musieli na bieżąco składać raporty Państwowej Inspekcji Sanitarnej na temat pojawiających się zakażeniach, a także o wystąpieniu tzw. czynników alarmowych - chodzi o szczególnie groźne i odporne czynniki chorobotwórcze. W projekcie założono również, że minister zdrowia będzie mógł rozszerzyć listę zakażeń i chorób zakaźnych, które są objęte nadzorem epidemiologicznym. Ma to umożliwić jednostkom służby zdrowia skuteczne działanie w sytuacji nadzwyczajnej – np. wystąpienia nowej, nieznanej choroby. Lekarze, felczerzy i kierownicy laboratoriów będą nie tylko zgłaszać zachorowania i zgony z powodu zakażeń i chorób zakaźnych, będą mieli również obowiązek prowadzenia rejestrów zgłoszeń tych zachorowań. W przypadku niektórych chorób będzie możliwe zastosowanie obowiązkowego leczenia – nawet bez uzyskania zgody chorego oraz przy zastosowaniu środków przymusu bezpośredniego. Ponadto zaistnieje możliwość skorzystania z pomocy służb porządkowych w sytuacji konieczności doprowadzenia osoby zakażonej do szpitala, miejsca izolacji lub odbywania kwarantanny. Postępowanie takie będzie obejmować tylko zachorowania na choroby zakaźne łatwo rozprzestrzeniające się, o wysokiej śmiertelności, np. cholera, wirusowe gorączki krwiotoczne. W sytuacji zagrożenia życia chorego działania te mogą być wyjątkowo podjęte na polecenie lekarza, nawet bez wcześniejszej decyzji administracyjnej. Jednocześnie projekt ustawy zakłada, że pracownicy opieki zdrowotnej oraz inne osoby, które podejmują działania na podstawie przepisów o zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych, będą miały uprawnienia do ochrony prawnej należnej funkcjonariuszom publicznym.

W nowej regulacji zaproponowano powołanie przy ministrze zdrowia tzw. krajowego punktu kontaktowego, który będzie częścią wspólnotowego systemu wczesnego ostrzegania i reagowania. Do jego zadań ma należeć wymiana informacji oraz koordynacja działań, jeśli chodzi o zapobieganie i zwalczanie zagrożeń na terytorium Unii Europejskiej.
Ustawa zakłada również, że procedury, które przeciwdziałają szerzeniu się zakażeń i chorób zakaźnych zostaną nałożone na posiadaczy, właścicieli i zarządzających nieruchomościami.
Minister zdrowia będzie mógł wówczas dotować szpitale, oddziały zakaźne, poradnie konsultacyjne chorób zakaźnych oraz punkty szczepień. Należy również podkreślić, że projekt ustawy daje osobom zakażonym HIV i chorym na AIDS prawo do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych - w tym także zaopatrzenia w leki, w przypadku, gdy nie posiadają one ubezpieczenia zdrowotnego. Nowa ustawa ma zastąpić obecnie obowiązującą ustawę z 2001 r. o chorobach zakaźnych i zakażeniach. Zawarte w niej przepisy nie zapewniają już wystarczająco bezpieczeństwa i zdrowia publicznego, gdyż nie uwzględniają aktualnej sytuacji epidemiologicznej.
Autor/Źródło: Zespół Internetowej Kancelarii Prawnej


Słowa kluczowe: opieka zdrowotna

Szukasz porady prawnej?
Prześlij swoje pytanie do doświadczonych prawników:
Wasze komentarze
Nasi partnerzy
 • InTENSO - outsourcing IT, leasing pracowniczy
 • Jakość obsługi
 • Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT
 • Competitive Skills - Szkolenia biznesowe, rekrutacja i headhunting, doradztwo
 • Kaspersky
 • elsa
 • CBIT.pl
 • Enterprise-Gamification
 • Lazarski
 • Secret Client - tajemniczy klient, tajny klient, mystery shopping
 • Atlassian
Zobacz także
 • Kanały RSS
 • Facebook
 • Google+
® 2008 - 2021 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptacją regulaminu.