Jesteś tutaj:
Prawo medyczne
23.07.2011 - Autor zewnętrzny
Kliknij, aby ocenić:
 
5/5
Uwaga! Publikacja archiwalna
Oznacza to, że od czasu jej opublikowania pojawiły się zmiany aktów prawnych, mogące wpływać na aktualność poniższej treści. SerwisPrawa.pl nie aktualizuje automatycznie wszystkich publikowanych tekstów zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.
Jeżeli interesuje Cię uaktualnienie poniższego tekstu pod kątem obowiązującego stanu prawnego - kliknij w link (funkcja dostępna tylko dla zarejestrowanych Użytkowników).

Kolejna rewolucja w służbie zdrowia

1 lipca br. weszła w życie ustawa z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej. Ten nowy akt ustawodawczy jest kolejną próbą zmierzenia się z konieczną reformą służby zdrowia w Polsce. Mimo tego że, ustawa jeszcze nie obowiązuje jej regulacje już budzą wiele emocji i komentarzy w środowisku medycznym. Oto najważniejsze zmiany proponowane przez ustawę.

Zmiany w nazewnictwie

Ustawa posługuje się szeregiem nowych określeń takich jak: „działalność lecznicza”, „podmiot wykonujący działalność leczniczą”, „podmiot leczniczy”, które pojawiają się obok znanych i funkcjonujących dotychczas określeń („samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej”, „instytut badawczy”, „szpital”, „jednostka budżetowa”)

Działalność lecznicza to - w świetle art. 3.1 nowej ustawy - udzielanie świadczeń zdrowotnych, a także promocja zdrowia i realizacja zadań dydaktycznych i badawczych. Art. 4.1 wyjaśnia natomiast, że działalność lecznicza może być wykonywana przez następujące podmioty:

 1. przedsiębiorców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2007 r. Nr 155, poz. 1095, z późn. zm.) we wszelkich formach przewidzianych dla wykonywania działalności gospodarczej, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej,
 2. samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej,
 3. jednostki budżetowe, w tym państwowe jednostki budżetowe tworzone i nadzorowane przez Ministra Obrony Narodowej, ministra właściwego do spraw wewnętrznych, Ministra Sprawiedliwości lub Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, posiadające w strukturze organizacyjnej ambulatorium, ambulatorium z izbą chorych lub lekarza podstawowej opieki zdrowotnej,
 4. instytuty badawcze, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. Nr 96, poz. 618),
 5. fundacje i stowarzyszenia, których celem statutowym jest wykonywanie zadań w zakresie ochrony zdrowia i których statut dopuszcza prowadzenie działalności leczniczej,
 6. kościoły lub związki wyznaniowe

 

 

Wyżej wymienione jednostki ustawodawca określił jako „podmioty lecznicze”, które obok tzw. prywatnych praktyk medycznych (praktyki lekarskie i pielęgniarskie) są jednostkami uprawnionymi do wykonywania działalności medycznej (świadczeniodawcy medyczni). Założeniem ustawodawcy było uporządkowanie pojęć związanych z ochroną zdrowia, jednakże istnieje ryzyko, iż konieczność przyswojenia sobie nowego nazewnictwa i specyfiki działania podmiotów może być dla wieku lekarzy i pacjentów kłopotliwe i zająć wiele miesięcy.

 

Zmiany organizacyjne

 

Nowa ustawa wprowadza możliwość przekształcenia samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w spółkę kapitałową (spółka z o.o. lub spółka akcyjna). Co istotne przekształcenie nie będzie obligatoryjne, decyzję w tej sprawie podejmować będzie podmiot tworzący SPZOZ. Jednakże jednostka samorządu terytorialnego, która nie zdecyduje się na przekształcenie SPZOZ-u będzie musiała pokryć dług placówki w ciągu trzech miesięcy od zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zakładu, a w przypadku niewywiązania się z tego obowiązku, w ciągu 12 miesięcy będzie musiała zmienić formę organizacyjno-prawną jednostki. To właśnie przerzucenie odpowiedzialności finansowej ze szpitali na samorządy budzi niepokój wielu ekspertów, którzy podnoszą, iż nie zostały wskazane źródła środków, które jednostka samorządowa mogłaby wykorzystać na pokrycie strat szpitala.

Przekształcenie SPZOZ w spółkę kapitałową skutkuje wstąpieniem nowego podmiotu we wszystkie prawa i obowiązki, których podmiotem był samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej, a pracownicy przekształconego SPZOZ-u stają się z mocy prawa pracownikami nowopowstałej spółki.

 

Autor/Źródło: Autor zewnętrzny1 2 3 DALEJ
Szukasz porady prawnej?
Prześlij swoje pytanie do doświadczonych prawników:
Wasze komentarze
Nasi partnerzy
 • InTENSO - outsourcing IT, leasing pracowniczy
 • Jakość obsługi
 • Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT
 • Competitive Skills - Szkolenia biznesowe, rekrutacja i headhunting, doradztwo
 • Kaspersky
 • elsa
 • CBIT.pl
 • Enterprise-Gamification
 • Lazarski
 • Secret Client - tajemniczy klient, tajny klient, mystery shopping
 • Atlassian
Zobacz także
 • Kanały RSS
 • Facebook
 • Google+
® 2008 - 2020 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptacją regulaminu.