Jesteś tutaj:
Prawo medyczne
11.07.2014 - Edyta Zielińska
Kliknij, aby ocenić:
 
5/2

Wyjeżdżasz za granicę? Pamiętaj o EKUZ!

Planujesz wyjazd wakacyjny poza granicami kraju? Sprawdź co musisz wiedzieć na temat opieki zdrowotnej poza Polską, aby nic Cię nie zaskoczyło podczas urlopu. Jeśli planujesz wyjazd na urlop do krajów członkowskich Unii Europejskiej lub państw należących do Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (Islandia, Liechtenstein, Norwegia, Szwajcaria) pamiętaj o zabraniu ze sobą o zabraniu ze sobą Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ).

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotna


EKUZ, czyli Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego stanowi dowód ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia, który jest stosowany w innych niż Polska krajach Unii Europejskiej (oraz Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA). Dokument ten wydawany jest w postaci plastikowej karty wielkości karty bankomatowej – bez zdjęcia. Co istotne, EKUZ wydawany jest na każdego ubezpieczonego z osobna, także na dziecko. Karta ta wydawana jest bezpłatnie.

 

Dzięki Europejskiej Karcie Ubezpieczenia Zdrowotnego przebywając za granicą możesz skorzystać w nieprzewidzianych sytuacjach ze świadczeń zdrowotnych niezbędnych z przyczyn medycznych, czyli np. w razie wypadku lub pogorszenia stanu zdrowia w związku z chorobą przewlekłą. Pamiętaj jednak, że o tym, jakie świadczenie w danym przypadku jest konieczne, zawsze decyduje lekarz. Należy zaznaczyć, że EKUZ gwarantuje leczenie tylko i wyłącznie w placówkach, które działają w ramach publicznej opieki zdrowotnej w kraju w którym przebywasz na urlopie. Jeśli będziesz chcieć skorzystać z opieki zdrowotnej w prywatnej klinice, będziesz musiał zapłacić z własnej kieszeni.


W jakiś sposób można uzyskać EKUZ?


W celu wyrobienia sobie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego musisz złożyć odpowiedni wniosek w oddziale wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia, do którego jesteś zgłoszony w ramach ubezpieczenia zdrowotnego. Jeśli tymczasowo np. z uwagi na wykonywaną pracę mieszkasz na drugim krańcu Polski i nie masz możliwości osobistego złożenia wniosku w oddziale NFZ, możesz go przesłać pocztą (najlepiej listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru) lub za pomocą Internetu, bądź faksem. Złożenie wniosku za pośrednictwem Internetu może odbywać się w dwojaki sposób:

1) możesz przesłać wypełniony wniosek za pomocą poczty elektronicznej. Adres e-mail należy odnaleźć na stronie właściwego dla siebie oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia,

2) niektóre oddziały Narodowego Funduszu Zdrowia (np. Mazowiecki Oddział NFZ) umożliwiły składanie wniosków o wydanie karty EKUZ przez internet na portalu ePUAP.  Warto podkreślić, że dokumenty wysyłane poprzez ePUAP nie wymagają podpisu elektronicznego, a osoby które posiadają profil zaufany będą mogły otrzymać karty na adres pocztowy wskazany przez nadawcę. W przypadku wniosku o kartę EKUZ wysłanego przez ePUAP bez podpisu kwalifikowanego lub profilu zaufanego, kartę można odebrać osobiście w Oddziale Funduszu.

Natomiast, jeżeli planujesz wysłać wniosek o wydanie EKUZ do Narodowego Funduszu Zdrowia tradycyjną pocztą, to z ostrożności zalecamy dołączenie aktualnego dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie. W ten sposób wyeliminujesz wątpliwość co do statusu ubezpieczenia w CWU i nie spowodujesz wydłużenia czasu oczekiwania na EKUZ.

 

Do wypełnienia wniosku o wydanie EKUZ można również upoważnić pisemnie osobę trzecią. Takie upoważnienie jest w szczególności przydatne, gdy ważność EKUZ mija przed planowanym powrotem do kraju, a osoba przebywająca za granicą jest nadal ubezpieczona w NFZ. Wniosek można pobrać ze strony internetowej NFZ.

 

Zasadniczo dla osób, które wyjeżdżają turystycznie Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego wydawana jest na podstawie danych zawartych w Centralnym Wykazie Ubezpieczonych bez konieczności przedkładania dodatkowych dokumentów. Wyjątkiem od tej reguły są osoby powyżej 18 roku życia, które kontynuują kształcenie się i mają status członka rodziny - muszą one przedłożyć dokument potwierdzający pobieranie nauki, np. legitymację uczniowską lub studencką. W sytuacji, gdy zachodzi uzasadniona wątpliwość co do sytuacji ubezpieczeniowej osoby wnioskującej o EKUZ, Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia jest uprawniony do żądania aktualnych dokumentów potwierdzających ubezpieczenie, którymi są np. RMUA, legitymacja ubezpieczeniowa, zaświadczenie od pracodawcy, zgłoszenie do ubezpieczenia wraz z potwierdzeniem opłacenia składki.


Czy muszę osobiście odebrać EKUZ?


Co do zasady, Europejskie Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego wydawane są w dniu złożenia wniosku. Jednakże w okresie wakacyjnym czas ten ulega wydłużeniu ze względu na większą niż zazwyczaj ilość składanych wniosków. Dla osób, które składają wnioski np. za pomocą Internetu – z uwagi na odległość do oddziału wojewódzkiego NFZ, do którego są zgłoszone, należy wskazać, że nie będą miały problemu z odbiorem karty, bowiem we wniosku można wskazać adres do wysyłki. Warto także wiedzieć, że do odebrania karty EKUZ można upoważnić pisemnie osobę trzecią.

 

Na jaki okres jest wydawana karta EKUZ?


Karta EKUZ w związku z pobytem turystycznym może zostać wydana na okres:

 •   5 lat dla emeryta;
 •   6 miesięcy dla osób ubezpieczonych tj. osób zatrudnionych, prowadzących pozarolniczą i rolniczą działalność gospodarczą, pobierających rentę, studentów zgłoszonych do ubezpieczenia zdrowotnego przez uczelnię, członków rodzin ww. (w przypadku członka rodziny - dzieci - powyżej 18 r. ż. niezbędne jest każdorazowe przedstawienie dokumentu potwierdzającego prawo do świadczeń);
 •   2 miesięcy dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Urzędzie Pracy oraz niewymienionych wcześniej osób ubezpieczonych.

 

Ponadto, karta może być wydana:


• na okres do 6 miesięcy dla:
- dla kobiet w okresie ciąży lub porodu, posiadających obywatelstwo polskie i miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
- dzieci i młodzież do 18 roku życia (okres ważności karty kończy się z dniem ukończenia przez te osoby 18 roku życia);
• na okres do 90 dni dla:
- osoby, które spełniają kryterium dochodowe do otrzymywania świadczeń z pomocy społecznej i otrzymały decyzję np. wójta, burmistrza (uprawnione na podstawie art. 54 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
• na okres do 42 dni od dnia porodu dla:
- kobiety w okresie połogu, posiadające obywatelstwo polskie i miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

 

Okres ważności EKUZ nie może przekraczać okresu przyznanego świadczenia. Należy pamiętać o tym, że okres ważności Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego liczy się od dnia złożenia wniosku o wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego

 

Podstawa prawna:


Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

Autor/Źródło: Edyta ZielińskaSzukasz porady prawnej?
Prześlij swoje pytanie do doświadczonych prawników:
Wasze komentarze
Nasi partnerzy
 • InTENSO - outsourcing IT, leasing pracowniczy
 • Jakość obsługi
 • Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT
 • Competitive Skills - Szkolenia biznesowe, rekrutacja i headhunting, doradztwo
 • Kaspersky
 • elsa
 • CBIT.pl
 • Enterprise-Gamification
 • Lazarski
 • Secret Client - tajemniczy klient, tajny klient, mystery shopping
 • Atlassian
Zobacz także
 • Kanały RSS
 • Facebook
 • Google+
® 2008 - 2020 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptacją regulaminu.