Jesteś tutaj:
Prawo medyczne
20.04.2014 - Edyta Zielińska
Kliknij, aby ocenić:
 
5/2

Podejrzenie, że pacjent jest ofiarą gwałtu - co powinien zrobić lekarz?

Od stycznia przestępstwa: zgwałcenia, nadużycia stosunku zależności lub wykorzystania krytycznego położenia oraz wykorzystania bezradności innej osoby lub upośledzenia umysłowego lub choroby psychicznej w celu doprowadzenia do obcowania płciowego lub do poddania się innej czynności seksualnej albo do wykonania takiej czynności są ścigane z urzędu. Powyższe zostało wprowadzone – w dniu 27 stycznia 2014 r. – ustawą z dnia 13 czerwca 2013 r. – o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz ustawy Kodeks postępowania karnego, zgodnie z którą został uchylony art. 205 kodeksu karnego, który przewidywał wnioskowy tryb ścigania przestępstw przeciwko wolności seksualnej i obyczajności.

Obowiązki personelu medycznego w przypadku podejrzenia, że pacjent jest ofiarą gwałtu


Zmiana ta jest istotna z punktu widzenia wykonywania pracy przez personel medyczny, bowiem w sytuacji, gdy osoba, która udziela świadczeń medycznych – czyli np. lekarz, pielęgniarka lub położna – uzna, że zachodzi podejrzenie, że ma do czynienia z ofiarą przemocy seksualnej – to powinna złożyć powiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa do prokuratury lub powiadomić Policję.


Podczas badania pacjenta, który stał się ofiarą gwałtu, personel medyczny powinien nie tylko dołożyć wszelkich starań, aby pomóc pacjentowi i nie pogłębić jego traumatycznych przeżyć, ale również zadbać o zabezpieczenie śladów przestępstwa w sposób, który umożliwi pokrzywdzonemu dochodzenie sprawiedliwości, a organom ścigania – wykrycie sprawcy przestępstwa.


W związku z powyższym w przypadku, gdy pacjentem jest ofiara gwałtu, to personel medyczny powinien podjąć współpracę z Policją mającą na celu zabezpieczenie śladów przy użyciu zestawy kryminalistycznego. Prawidłowo przeprowadzone postępowanie z użyciem dostarczonego przez policję zestawu kryminalistycznego umożliwi zabezpieczenie dowodów przestępstwa przed ich utratą. Powyższa procedura dot. Zabezpieczenia dowodów pozwoli na identyfikację sprawcy a także dochodzenie sprawiedliwości na drodze sądowej.


Przesłuchanie ofiary gwałtu


Oczywistym jest, że opowiadanie o doznanej przemocy seksualnej wiąże się z ponownym przeżywaniem emocji, które towarzyszyły zdarzeniu. Dlatego też, warto również wspomnieć, że nowelizacja ustawy wyeliminowała konieczność kilkukrotnego składania zeznań. W związku z tym zawiadomienie o przestępstwie, w przypadku, gdy składa je osoba pokrzywdzona, powinno ograniczyć się do wskazania najważniejszych faktów i dowodów. Przesłuchanie pokrzywdzonego w charakterze świadka przeprowadza sąd na posiedzeniu, w którym mają prawo wziąć udział prokurator, obrońca oraz pełnomocnik pokrzywdzonego. Z kolei na rozprawie głównej odtwarza się sporządzony zapis obrazu i dźwięku przesłuchania oraz odczytuje się protokół przesłuchania. W sytuacji, gdy zajdzie konieczność ponownego przesłuchania pokrzywdzonego w charakterze świadka, to na jego wniosek przesłuchanie przeprowadza się przy użyciu urządzeń technicznych umożliwiających przeprowadzenie tej czynności na odległość z jednoczesnym bezpośrednim przekazem obrazu i dźwięku, gdy zachodzi uzasadniona obawa, że bezpośrednia obecność oskarżonego przy przesłuchaniu mogłaby oddziaływać krępująco na zeznania pokrzywdzonego lub wywierać negatywny wpływ na jego stan psychiczny. Ponadto, w sytuacji, gdy przesłuchanie odbywa się z udziałem biegłego psychologa, należy zapewnić – na wniosek pokrzywdzonego, aby był on osobą tej samej płci co pokrzywdzony, chyba że będzie to utrudniać postępowanie.
 

Autor/Źródło: Edyta ZielińskaSzukasz porady prawnej?
Prześlij swoje pytanie do doświadczonych prawników:
Wasze komentarze
Nasi partnerzy
 • InTENSO - outsourcing IT, leasing pracowniczy
 • Jakość obsługi
 • Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT
 • Competitive Skills - Szkolenia biznesowe, rekrutacja i headhunting, doradztwo
 • Kaspersky
 • elsa
 • CBIT.pl
 • Enterprise-Gamification
 • Lazarski
 • Secret Client - tajemniczy klient, tajny klient, mystery shopping
 • Atlassian
Zobacz także
 • Kanały RSS
 • Facebook
 • Google+
® 2008 - 2020 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptacją regulaminu.