Jesteś tutaj:
Prawo medyczne
05.04.2014 - Rafał Rodzeń
Kliknij, aby ocenić:
 
5/3
Uwaga! Publikacja archiwalna
Oznacza to, że od czasu jej opublikowania pojawiły się zmiany aktów prawnych, mogące wpływać na aktualność poniższej treści. SerwisPrawa.pl nie aktualizuje automatycznie wszystkich publikowanych tekstów zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.
Jeżeli interesuje Cię uaktualnienie poniższego tekstu pod kątem obowiązującego stanu prawnego - kliknij w link (funkcja dostępna tylko dla zarejestrowanych Użytkowników).

Nowe zasady dotyczące kontroli recept

Nie tak dawno problem sprawdzania recept w polskich aptekach był jednym z czołowych tematów w mediach. Sprawa jednak z czasem ucichła, choć kłopotliwa refundacja niektórych leków, a w zasadzie jej brak, jest nadal uciążliwa dla wielu pacjentów. W zakresie kontrolowania recept weszły w życie nowe przepisy, warto przyjrzeć się im z bliska.

20 marca 2014 r. Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia wydał zarządzenie Nr 13/2014/DGL zmieniające zarządzenie Nr 50/2012/DGL z dnia 8 sierpnia 2012 r. w sprawie planowania, przygotowywania i prowadzenia kontroli wystawiania i realizacji recept na refundowane leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne.

 

 

Od 1 kwietnia b.r. kontrolerzy będą mogli podejmować nowe czynności w zakresie sprawdzania realizowanych przez pacjentów recept. Przede wszystkim nowe przepisy pozwalają im na sprawdzanie recept pod kątem prawidłowego druku oraz naniesionych przez lekarza danych (zarówno lekarza wypisującego lekarstwo jak i danych pacjenta). Dodatkowo w przypadku przedłużenia ważności upoważnienia do przeprowadzenia kontroli oraz czasu trwania kontroli, kontroler zobowiązany jest poinformować o tej okoliczności podmiot kontrolowany.

 

Od tego roku Departament Gospodarki Lekami opracowuje główne obszary badań kontrolnych NFZ, na podstawie propozycji tematów do kontroli zgłaszanych przez komórki organizacyjne Centrali NFZ oraz oddziały wojewódzkie NFZ, w oparciu o wiedzę na temat obszarów pozostających we właściwości danej jednostki organizacyjnej, z wykorzystaniem wniosków i informacji nadesłanych przez ministra właściwego do spraw zdrowia, Radę Funduszu oraz inne podmioty. Nowe przepisy to także nowy środek dowodowy wykorzystywany w postępowaniu kontrolnym – wyjaśnienia ustne. W toku kontroli świadczeniodawców albo osób uprawnionych, kontroler może pobierać z aptek zrealizowane recepty refundowane, niezbędne na potrzeby prowadzonej kontroli na podstawie wniosku o udostępnienie recept zrealizowanych przez świadczeniobiorców i związanych z tym informacji. Przedstawiając podmiotowi kontrolowanemu protokół kontroli, kontroler informuje go o przysługującym mu prawie zgłoszenia przed podpisaniem protokołu kontroli, w terminie 7 dni od dnia doręczenia protokołu, umotywowanych zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole oraz prawie odmowy podpisania protokołu kontroli, wraz z podaniem przyczyny odmowy podpisania. Brak stanowiska podmiotu kontrolowanego uważa się za odmowę podpisania protokołu. Wystąpienie pokontrolne, a w przypadku aptek zalecenia pokontrolne, sporządza się i przekazuje podmiotowi kontrolowanemu w ciągu 28 dni kalendarzowych od dnia: doręczenia przez niego protokołu do oddziału wojewódzkiego NFZ, odmowy jego podpisania lub rozpatrzenia zastrzeżeń. Narodowy Fundusz Zdrowia w publikowanej na stronie BIP informacji pokontrolnej będzie mógł zamieszczać również ocenę podmiotu kontrolowanego.

 

Zarządzenie weszło w życie 1 kwietnia 2014 r. Warto wspomnieć, że do kontroli wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie zarządzenia nr 13/2014/DGL stosuje się zarządzenie nr 50/2012/DGL w brzmieniu dotychczasowym.

Autor/Źródło: Rafał RodzeńSzukasz porady prawnej?
Prześlij swoje pytanie do doświadczonych prawników:
Wasze komentarze
Nasi partnerzy
 • InTENSO - outsourcing IT, leasing pracowniczy
 • Jakość obsługi
 • Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT
 • Competitive Skills - Szkolenia biznesowe, rekrutacja i headhunting, doradztwo
 • Kaspersky
 • elsa
 • CBIT.pl
 • Enterprise-Gamification
 • Lazarski
 • Secret Client - tajemniczy klient, tajny klient, mystery shopping
 • Atlassian
Zobacz także
 • Kanały RSS
 • Facebook
 • Google+
® 2008 - 2020 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptacją regulaminu.