Jesteś tutaj:
Prawo medyczne
21.08.2009 - Zespół Internetowej Kancelarii Prawnej
Kliknij, aby ocenić:
 
5/4
Uwaga! Publikacja archiwalna
Oznacza to, że od czasu jej opublikowania pojawiły się zmiany aktów prawnych, mogące wpływać na aktualność poniższej treści. SerwisPrawa.pl nie aktualizuje automatycznie wszystkich publikowanych tekstów zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.
Jeżeli interesuje Cię uaktualnienie poniższego tekstu pod kątem obowiązującego stanu prawnego - kliknij w link (funkcja dostępna tylko dla zarejestrowanych Użytkowników).

Lista osób oczekujących na przeszczep

Ministerstwo Zdrowia opublikowało projekt rozporządzenia w sprawie krajowej listy osób oczekujących na przeszczepienie. W porównaniu do dotychczasowego stanu prawnego projekt wprowadza zmiany przede wszystkim o charakterze legislacyjnym i technicznym. W związku z tym w przepisach dotyczących osoby odpowiedzialnej za zgłaszanie potencjalnych biorców na Listę zwrot „lekarz kwalifikujący do przeszczepienia” zastąpiono słowami „lekarz kierujący zespołem, tj. lekarz ośrodka kwalifikującego kierujący zespołem, złożonym z lekarzy odpowiedzialnych za kwalifikację potencjalnych biorców do przeszczepienia, działającym na zasadach określonych w art. 16c ustawy w brzmieniu nadanym ustawą nowelizującą.
W związku z rozróżnieniem na gruncie ustawy pojęć „potencjalny dawca” i „dawca” oraz „potencjalny biorca” i „biorca” komórek, tkanek i narządów w analogiczny sposób zmieniono również przepisy rozporządzenia. W pierwszym przypadku granicę czasową stanowi moment pobrania, a w drugim – moment przeszczepienia komórek, tkanek lub narządów.
 
Lista ma na celu zapewnienie równego dostępu wszystkich pacjentów do procedur przeszczepowych. Zgodnie z art. 17 ust. 7 ustawy Listę prowadzi Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne do Spraw Transplantacji „Poltransplant”, które jest jednostką budżetową podległą Ministrowi Zdrowia. Lista składa się z księgi rejestrowej i kartoteki. Na Listę zgłasza się wszystkich potencjalnych biorców przeszczepów unaczynionych pobranych od osób zmarłych i potencjalnych biorców allogenicznego szpiku, komórek krwiotwórczych krwi obwodowej i krwi pępowinowej a ponadto potencjalnych biorców regenerujących się komórek i tkanek innych niż szpik, komórki krwiotwórcze krwi obwodowej i krwi pępowinowej.

Szczególna rolę w procesie kwalifikowania i zgłaszania zakwalifikowanych do przeszczepienia potencjalnych biorców mają ośrodki kwalifikujące do przeszczepienia, o których mowa w art. 16c ustawy w brzmieniu nadanym przez ustawę nowelizującą, działające w zakładach opieki zdrowotnej dokonujących przeszczepień narządów lub szpiku, komórek krwiotwórczych krwi obwodowej i krwi pępowinowej. Potencjalnych biorców w tych ośrodkach zgłasza lekarz kwalifikujący do przeszczepienia – kierujący zespołem. Wszyscy potencjalni biorcy przeszczepów, muszą być zgłoszeni i zarejestrowani na Liście przed planowanym przeszczepieniem. Zgłoszenie jest warunkiem otrzymania przeszczepu. Potencjalny biorca może być zgłoszony do Listy tylko przez jeden ośrodek kwalifikujący do przeszczepienia. Na Liście gromadzi się odpowiednie dane o potencjalnych biorcach, wraz z kolejnym numerem i datą wpisu na Listę, datą przekazania danych o potencjalnym biorcy, identyfikacją podmiotu przekazującego dane o potencjalnym biorcy. Informację o wprowadzeniu powyższych danych na Listę Poltransplant przekazuje do ośrodka zgłaszającego potencjalnego biorcę oraz do potencjalnego biorcy oczekującego na przeszczepienie lub jego przedstawiciela ustawowego.
 
Wszystkie informacje o zmianie danych potencjalnego biorcy, zarejestrowanego na Liście, o cofnięciu zgody na przeszczepienie, u potencjalnego biorcy z powodu aktualnego stanu zdrowia z uwzględnieniem o zmianie pilności wskazań do przeszczepienia o zgonie pacjenta muszą być zgłaszane do Listy na bieżąco przez ośrodek leczący potencjalnego biorcę przeszczepu, w celu wprowadzenia zmiany do komputerowej bazy danych. W rozporządzeniu wskazany jest ponadto sposób wyboru potencjalnego biorcy, który dokonywany jest przez Poltransplant. Określono także, iż wybór potencjalnego biorcy z pominięciem kolejności wpisu na listę może być dokonany, jeżeli zostanie stwierdzone, że potencjalny biorca jest w stanie bezpośredniego zagrożenia życia.

Do czasu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, ale nie dłużej niż przez 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy nowelizującej, będzie obowiązywało rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 kwietnia 2006 r. w sprawie krajowej listy osób oczekujących na przeszczepienie. Z uwagi jednak na konieczność realizacji zapisów znowelizowanej ustawy przewidującej m.in. nowe zasady kwalifikacji pacjentów do zabiegu przeszczepienia, zasadnym jest nadanie mocy obowiązującej projektowanym regulacjom przed upływem w/w terminu.
 
Autor/Źródło: Zespół Internetowej Kancelarii PrawnejSzukasz porady prawnej?
Prześlij swoje pytanie do doświadczonych prawników:
Wasze komentarze
Nasi partnerzy
 • InTENSO - outsourcing IT, leasing pracowniczy
 • Jakość obsługi
 • Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT
 • Competitive Skills - Szkolenia biznesowe, rekrutacja i headhunting, doradztwo
 • Kaspersky
 • elsa
 • CBIT.pl
 • Enterprise-Gamification
 • Lazarski
 • Secret Client - tajemniczy klient, tajny klient, mystery shopping
 • Atlassian
Zobacz także
 • Kanały RSS
 • Facebook
 • Google+
® 2008 - 2019 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptacją regulaminu.